Link-uri utile
Afişare nr. 
Nr. Link web Vizite
1   Link   AGEPI - Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova
http://agepi.gov.md
445
2   Link   Banca Nationala a Moldovei
http://www.bnm.md
Informații despre monedă, piața financiară,etc
674
3   Link   Bancherul Revista de informație și cultură bancară
http://www.bancherul.ro
1173
4   Link   Anuarul Statistuc
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193
Biroul National de Statistica al R.M.
682
5   Link   Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova
http://www.chamber.md
Economie, afaceri...
741
6   Link   Casa Nationala de Asigurari Sociale
http://www.cnas.md
Asigurări sociale: legi, politici, rapoarte.
837
7   Link   Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova formulare
http://www.cnas.md/regionmap.php?l=ro&idc=175&nod=1&
548
8   Link   Compania Nationala de Asigurari in Medicina
http://www.cnam.md/?page=45
Asigurări medicale, rapoarte, formulare, drepturi...
596
9   Link   Declaraţia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informaţie
http://eifloamoldova.wordpress.com/
479
10   Link   Federatia Internationala a Asociatiilor si Institutiilor Bibliotecare (IFLA)
http://www.ifla.org/
409
11   Link   Revista viitorilor specialiști IT
http://www.gazeta.info.ro
destinată tinerilor informaticieni
490
12   Link   Guvernul Republicii Moldova
http://www.gov.md
427
13   Link   Guvernul Republicii Moldova Ministerul Economiei
http://www.mec.gov.md
446
14   Link   Instrumentul Bibliometric National
https://ibn.idsi.md
Economie, Agricultură, Artă, Cultură,etc
408
15   Link   Ministerul Finantelor al Republicii Moldova
http://www.mf.gov.md
450
16   Link   National Geographic România Revistă de știință și descoperiri.
http://www.natgeo.ro
Știință, Descoperiri, Turism, etc
517
17   Link   Natura Publicație de ecologie, turism și cultură
http://www.natura.md
574
18   Link   Organizatia pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii
http://www.odimm.md
667
19   Link   Portal dedicat domeniului contabil
http://www.conta.ro
494
20   Link   Portalul Guvernamental al Datelor Deschise
http://data.gov.md/
484
21   Link   Portalul Serviciilor Publice
https://servicii.gov.md/
464
22   Link   Portalul UNESCO pentru biblioteci
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=6513&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
494
23   Link   Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova
http://www.justice.md
488
24   Link   Revista VIP Viața invizibilă a Personalităților
http://www.revistavip.net
638
25   Link   Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova
http://www.fisc.md/
641
26   Link   Site-ul oficial al Uniunii Europene
http://www.europa.eu
423
27   Link   Fondul Monetar Internațional (IMF)
http://www.elibrary.imf.org/?redirect=true
949
28   Link   Uniunea Juriștilor din România: DREPTUL
http://www.ujrdreptul.ro/
454
29   Link   OLIMPIC INTERNAȚIONAL TURIST
http://www.olimpic.ro/
625
30   Link   AN TURISM.RO
http://www.mturism.ro/
429
31   Link   ECONOMIE
https://www.ceeol.com/search/subject-result?f={%22subjectiDs%22%3A[13]}
597
32   Link   48 MII PUBLICAȚII diverse domenii
https://ibn.idsi.md/
481
33   Link   INSTITUTUL de DREZVOLTARE a SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE (accesibil în diverse limbi)
https://www.linkedin.com/company/information-society-development-institute
431
34   Link   Программа "Геоэкономика"
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/705068/cid/3121/
429
35   Link   Геоэкономика России
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=973&type=news
503
36   Link   Геоэкономика и конкурентоспособность России
http://alleuropalux.org/?p=5711
Economie, Finanse, Bănci,
484
37   Link   Геоэкономика
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/11ea82bb-e33e-47ed-966d-de02b146e5d8/geoecon/index.html
746
38   Link   Япония. Геополитический (геоэкономический) код
http://dergachev.ru/Russian-encyclopaedia/27/07.html
429
39   Link   Геоэкономика Америки
http://kapital-rus.ru/articles/article/geoekonomika_novogo_industrialnogo_landshafta_mira_amerika_osvaivaet_peredo/
491
40   Link   Новая эра геоэкономики
http://www.geopolitica.ru/article/novaya-era-geoekonomiki#.WIm_ZtJ94dU
455
41   Link   Китай: геоэкономика мирового лидера
http://uchebnikionline.com/ekonomika/geoekonomichni_stsenariyi_rozvitku_i_ukrayina_-_zgurovskiy_m3/kitay_geoekonomika_svitovogo_lidera.htm
419
42   Link   Геоэкономика: современные вызовы России и миру
http://isgi.ru/article/vinogradov-ba-geoekonomika-sovremennye-vyzovy-rossii-i-miru-0
508
43   Link   Bazele Teoretice ale Geoeconomiei
http://conspecte.com/Geoeconomia/bazele-teoretice-ale-geoeconomiei.html
504
44   Link   UE în geopolitica secolului 21
http://www.revista22.ro/ue-in-geopolitica-secolului-xxi-5415.html
421
45   Link   Geopolitica UE
http://www.colibasanu.ro/wp-content/uploads/2016/07/prezentare-geopolitica-IER.pdf
458
46   Link   Институт геополитики профессора Дергачева
http://dergachev.ru/book-geoe/6.html
412
47   Link   Agricultura (Fructe, legume, plante, etc.)
http://agricool.ro/
518
48   Link   Bacalaureat/ Chimia organică
http://www.ebacalaureat.ro/arhiva-bacalaureat_2017_model_de_subiect_si_barem_la_chimie_organica-1139.html
413
49   Link   Bacalaureat/ diverse disciplini
http://www.ebacalaureat.ro/categorie/chimie
455
50   Link   Agenția pentru protecția consumatorilor
http://consumator.gov.md/
580
51   Link   Ministerul Justiției
http://www.justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=535
Drepturile omului, Sistemul judiciar, justiția pentru minori.
510
52   Link   Constituția RM
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731
473
53   Link   CIDDC
http://drepturilecopilului.md/index.php/en/
Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copilului din Moldova
409
54   Link   Human Rights
http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html
Drepturile omului
423
55   Link   Human rights and the EU
https://fullfact.org/europe/eu-and-human-rights/
Dreprurile omului și UE-toate factele
624
56   Link   European Convention on Human Rights
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
Convenția Europeană privind Dreprurile omului
1380
57   Link   Customs legislation
https://ec.europa.eu/taxation_customs/legislation/tax-customs-legislation/customs-legislation_en
Legislația vamală
536
58   Link   Consultatii Juridice Online RO
https://www.advocate.ro/cabinet_avocat_consultatii_online
421
59   Link   DREPT MD
https://dreptmd.wordpress.com/
Drepturi: Administrativ, Civil, Penal, Fiscal, Fiscal European, Contravențional, Financiar, Cadastral, Bancar, Funciar, Informațional, Instituțional, Social, Vamal, Afacerilor, Locativ, Militar, Medical, Notarial, Parlamentar, Penitenciar, Privat, Public, Comercial, s.a. Conflictul de legi și jurisdicții.
428
60   Link   Registrul de stat al Actelor Juridice
http://justice.md/md/cod/
Coduri Juridice: administrativ, Vamal, Fiscal, al Muncii, Civil...
553
61   Link   Microcredit and Microfinance
http://www.gdrc.org/icm/
365
62   Link   LEGE Nr. 352 / 24.11.2006: Organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice RM
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=0B88BC64:70678DCD
369
63   Link   E-Service: Portalul serviciilor electronice
http://e-services.md/?q=ro/content/verifisa-numarul-de-persoane-cu-acelasi-numeprenume
867
64   Link   Biroil Naționaal de Statistică al RM
http://www.statistica.md/
809
65   Link   Detectare PLAGIAT
Acces gratuit pentru descărcarea programului de detectare a plagiatului.
http://detectareplagiat.ro/
425
66   Link   Ora pe glob și divertisment util
Conține diverse convertoare din domenii le fizică, matematică ș.a,enciclopedia universală, cartea recordurilor...
http://www.calculatoare.ha-ha.ro/ora_pe_glob.php
917
67   Link   Drept.MD
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-financiar-si-fiscal/
441
68   Link   Dicționar juridic (Legea de la A la Z)
https://legeaz.net/dictionar-juridic/
538
69   Link   CURTEA DE APEL
http://justice.gov.md/
489
70   Link   PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ
http://instante.justice.md/ro
444
71   Link   Curtea Constituțională
http://www.constcourt.md/lib.php?l=ro&idc=179&t=/Rezumate-CEDO/2019
502