Link-uri utile
Afişare nr. 
Nr. Link web Vizite
1   Link   AGEPI - Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova
http://agepi.gov.md
204
2   Link   Banca Nationala a Moldovei
http://www.bnm.md
Informații despre monedă, piața financiară,etc
194
3   Link   Bancherul Revista de informație și cultură bancară
http://www.bancherul.ro
757
4   Link   Anuarul Statistuc
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193
Biroul National de Statistica al R.M.
387
5   Link   Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova
http://www.chamber.md
Economie, afaceri...
345
6   Link   Casa Nationala de Asigurari Sociale
http://www.cnas.md
Asigurări sociale: legi, politici, rapoarte.
549
7   Link   Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova formulare
http://www.cnas.md/regionmap.php?l=ro&idc=175&nod=1&
252
8   Link   Compania Nationala de Asigurari in Medicina
http://www.cnam.md/?page=45
Asigurări medicale, rapoarte, formulare, drepturi...
257
9   Link   Declaraţia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informaţie
http://eifloamoldova.wordpress.com/
236
10   Link   Federatia Internationala a Asociatiilor si Institutiilor Bibliotecare (IFLA)
http://www.ifla.org/
172
11   Link   Revista viitorilor specialiști IT
http://www.gazeta.info.ro
destinată tinerilor informaticieni
218
12   Link   Guvernul Republicii Moldova
http://www.gov.md
180
13   Link   Guvernul Republicii Moldova Ministerul Economiei
http://www.mec.gov.md
205
14   Link   Instrumentul Bibliometric National
https://ibn.idsi.md
Economie, Agricultură, Artă, Cultură,etc
176
15   Link   Ministerul Finantelor al Republicii Moldova
http://www.mf.gov.md
196
16   Link   National Geographic România Revistă de știință și descoperiri.
http://www.natgeo.ro
Știință, Descoperiri, Turism, etc
214
17   Link   Natura Publicație de ecologie, turism și cultură
http://www.natura.md
222
18   Link   Organizatia pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii
http://www.odimm.md
283
19   Link   Portal dedicat domeniului contabil
http://www.conta.ro
250
20   Link   Portalul Guvernamental al Datelor Deschise
http://data.gov.md/
199
21   Link   Portalul Serviciilor Publice
https://servicii.gov.md/
174
22   Link   Portalul UNESCO pentru biblioteci
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=6513&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
204
23   Link   Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova
http://www.justice.md
225
24   Link   Revista VIP Viața invizibilă a Personalităților
http://www.revistavip.net
259
25   Link   Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova
http://www.fisc.md/
256
26   Link   Site-ul oficial al Uniunii Europene
http://www.europa.eu
185
27   Link   Fondul Monetar Internațional (IMF)
http://www.elibrary.imf.org/?redirect=true
699
28   Link   Uniunea Juriștilor din România: DREPTUL
http://www.ujrdreptul.ro/
185
29   Link   OLIMPIC INTERNAȚIONAL TURIST
http://www.olimpic.ro/
259
30   Link   AN TURISM.RO
http://www.mturism.ro/
195
31   Link   ECONOMIE
https://www.ceeol.com/search/subject-result?f={%22subjectiDs%22%3A[13]}
310
32   Link   48 MII PUBLICAȚII diverse domenii
https://ibn.idsi.md/
223
33   Link   INSTITUTUL de DREZVOLTARE a SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE (accesibil în diverse limbi)
https://www.linkedin.com/company/information-society-development-institute
219
34   Link   Программа "Геоэкономика"
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/705068/cid/3121/
181
35   Link   Геоэкономика России
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=973&type=news
241
36   Link   Геоэкономика и конкурентоспособность России
http://alleuropalux.org/?p=5711
Economie, Finanse, Bănci,
191
37   Link   Геоэкономика
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/11ea82bb-e33e-47ed-966d-de02b146e5d8/geoecon/index.html
342
38   Link   Япония. Геополитический (геоэкономический) код
http://dergachev.ru/Russian-encyclopaedia/27/07.html
191
39   Link   Геоэкономика Америки
http://kapital-rus.ru/articles/article/geoekonomika_novogo_industrialnogo_landshafta_mira_amerika_osvaivaet_peredo/
210
40   Link   Новая эра геоэкономики
http://www.geopolitica.ru/article/novaya-era-geoekonomiki#.WIm_ZtJ94dU
226
41   Link   Китай: геоэкономика мирового лидера
http://uchebnikionline.com/ekonomika/geoekonomichni_stsenariyi_rozvitku_i_ukrayina_-_zgurovskiy_m3/kitay_geoekonomika_svitovogo_lidera.htm
180
42   Link   Геоэкономика: современные вызовы России и миру
http://isgi.ru/article/vinogradov-ba-geoekonomika-sovremennye-vyzovy-rossii-i-miru-0
208
43   Link   Bazele Teoretice ale Geoeconomiei
http://conspecte.com/Geoeconomia/bazele-teoretice-ale-geoeconomiei.html
189
44   Link   UE în geopolitica secolului 21
http://www.revista22.ro/ue-in-geopolitica-secolului-xxi-5415.html
198
45   Link   Geopolitica UE
http://www.colibasanu.ro/wp-content/uploads/2016/07/prezentare-geopolitica-IER.pdf
185
46   Link   Институт геополитики профессора Дергачева
http://dergachev.ru/book-geoe/6.html
203
47   Link   Agricultura (Fructe, legume, plante, etc.)
http://agricool.ro/
217
48   Link   Bacalaureat/ Chimia organică
http://www.ebacalaureat.ro/arhiva-bacalaureat_2017_model_de_subiect_si_barem_la_chimie_organica-1139.html
183
49   Link   Bacalaureat/ diverse disciplini
http://www.ebacalaureat.ro/categorie/chimie
203
50   Link   Agenția pentru protecția consumatorilor
http://consumator.gov.md/
219
51   Link   Ministerul Justiției
http://www.justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=535
Drepturile omului, Sistemul judiciar, justiția pentru minori.
243
52   Link   Constituția RM
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731
138
53   Link   CIDDC
http://drepturilecopilului.md/index.php/en/
Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copilului din Moldova
169
54   Link   Human Rights
http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html
Drepturile omului
175
55   Link   Human rights and the EU
https://fullfact.org/europe/eu-and-human-rights/
Dreprurile omului și UE-toate factele
300
56   Link   European Convention on Human Rights
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
Convenția Europeană privind Dreprurile omului
176
57   Link   Customs legislation
https://ec.europa.eu/taxation_customs/legislation/tax-customs-legislation/customs-legislation_en
Legislația vamală
149
58   Link   Consultatii Juridice Online RO
https://www.advocate.ro/cabinet_avocat_consultatii_online
166
59   Link   DREPT MD
https://dreptmd.wordpress.com/
Drepturi: Administrativ, Civil, Penal, Fiscal, Fiscal European, Contravențional, Financiar, Cadastral, Bancar, Funciar, Informațional, Instituțional, Social, Vamal, Afacerilor, Locativ, Militar, Medical, Notarial, Parlamentar, Penitenciar, Privat, Public, Comercial, s.a. Conflictul de legi și jurisdicții.
142
60   Link   Registrul de stat al Actelor Juridice
http://justice.md/md/cod/
Coduri Juridice: administrativ, Vamal, Fiscal, al Muncii, Civil...
219
61   Link   Microcredit and Microfinance
http://www.gdrc.org/icm/
140
62   Link   LEGE Nr. 352 / 24.11.2006: Organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice RM
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=0B88BC64:70678DCD
137
63   Link   E-Service: Portalul serviciilor electronice
http://e-services.md/?q=ro/content/verifisa-numarul-de-persoane-cu-acelasi-numeprenume
195
64   Link   Biroil Naționaal de Statistică al RM
http://www.statistica.md/
203
65   Link   Detectare PLAGIAT
Acces gratuit pentru descărcarea programului de detectare a plagiatului.
http://detectareplagiat.ro/
162
66   Link   Ora pe glob și divertisment util
Conține diverse convertoare din domenii le fizică, matematică ș.a,enciclopedia universală, cartea recordurilor...
http://www.calculatoare.ha-ha.ro/ora_pe_glob.php
381
67   Link   Drept.MD
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-financiar-si-fiscal/
197
68   Link   Dicționar juridic (Legea de la A la Z)
https://legeaz.net/dictionar-juridic/
234
69   Link   CURTEA DE APEL
http://justice.gov.md/
186
70   Link   PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ
http://instante.justice.md/ro
204
71   Link   Curtea Constituțională
http://www.constcourt.md/lib.php?l=ro&idc=179&t=/Rezumate-CEDO/2019
190