Biblioteci din Moldova
Afişare nr. 
Nr. Link web Vizite
1   Link   Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova
http://lib.ase.md/
712
2   Link   Biblioteca Municipală Haşdeu
http://www.hasdeu.md/ro/
644
3   Link   Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
http://www.bnrm.md/
532
4   Link   Biblioteca Naţională pentru copii "Ion Creangă"
http://www.bncreanga.md/
704
5   Link   Biblioteca Publică de Drept
http://www.pll.md/ro/
499
6   Link   Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare
http://www.uasm.md/library
437
7   Link   Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
http://www.asm.md/?go=detalii-org&struct3=1&conss2=1&n=10&new_language=0
576
8   Link   Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "A.Russo" din Bălţi
http://libruniv.usb.md/
460
9   Link   Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
http://google.com
388
10   Link   Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă"
http://www.library.upsc.md/
368
11   Link   Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova
http://www.usm.md/library/
494
12   Link   Biblioteca Universităşii de Stat din Cahul
http://www.usch.md/
542
13   Link   Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
http://www.ulim.md/library
431
14   Link   Biblioteca Stiintifica Centrala " A. Lupan"
http://bsclupan.asm.md/
522
15   Link   Instrumentul Bibliometric National
http://ibn.idsi.md
402
16   Link   Biblioteca DREPT MD
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-afacerilor/
Cursuri universitare, referate, teze dea, de licență în domeniul dreprului, dicționare de expresii juridice.
406