Visitors Counter

TodayToday166
All DaysAll Days373737
Logged In Users 0

Wrapper

 

Structura Bibliotecii

 

 


Şveţ Raisa

Şef  Bibliotecă  Raisa Şveţ

(gradul superior de calificare)

tel. (022) 815-619

brumara@mail.ru

Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie

 

 

Activitate managerială: stabileşte scopuri şi obiective, constituie planuri şi strategii, efectuează control şi evaluări, elaborează rapoarte, asigură realizarea acestora.

 

Direcții prioritare: Dezvoltarea colectiilor prin cumpărare, donație și schimb interbibliotecar, acoperirea domeniilor de studiu cu documente de toate tipurile. Clasificarea și prelucrarea în sistem informatizat a documentelor, conform normelor internaționale, inventarierea și cotarea publicațiilor noi intrate în bibliotecă. Crearea și gestionarea Catalogului Electronic. Gestionarea cataloagelor tradiționale. Acordarea indicelui CZU pentru teze de masterat și doctorat.

 


 

Mediateca

Şef serviciu Mocanu Angela

Administrarea paginii Web și Bbliotecii digitale

(gradul II de calificare)

angela_mocanu@mail.ru

Facultatea Psihologie și psihopedagogie specială

 

 

     Specificul: Mediateca este un complex informațional, unde pot fi consultate bazele de date ale bibliotecii, catalogul electronic, documente multimedia "Colecția CD-rom" atât cu profil didactic, cât și de cultura generală. Biblioteca digitală include materiale electronice elaborate de cadrele didactice UCCM: manuale, note de curs, programe curriculare, indicații metodice etc., 

 

Balinschi Elena

 

Șef serviciu Elena Balinschi

Comunicarea colecţiilor

 

(Sala de Lectură, Împrumut la domiciliu)

(gradul superior de calificare)

ebalinschii@mail.ru

Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie

 

În Sala de Lectură pot fi consultate ediţii didactice, literatură ştiinţifică, de referinţă, oficială, informativă, de popularizare,  publicaţii periodice (reviste, ziare).

La Împrumut la domiciliu studenţii, profesorii  pot  împrumuta literatură didactică şi literatură artistică pentru consultare la domiciliu.

 

Specificul

  • Satisface cerințele de informare a utilizatorilor;

  • Perfecționează forme și metode de servire a utilizatorilor;

  • Îndeplinește servicii de informare bibliografică;

  • Studiază nivelul de satisfacere  a cerințelor utilizatorilor;

  • Asigură securitatea fondului de carte;

  • Organizează activități de promovare a publicațiilor din colecție;

  • realizeazăză obiectivele planificate pentru desfășurarea serviciilo de bibliotecă.

 

 

 

 

 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: