Visitors Counter

TodayToday39
All DaysAll Days369060
Logged In Users 0

Wrapper

 

Cataloage

 

 

Cataloagele și fișierele tradiționale 

 Sala de lectură,  bl.I.

Catalogul alfabetic - cuprinde fişe cu informaţii bibliografice ale documentelor din bibliotecă, aranjate alfabetic după numele autorului (personal sau colectiv) sau după primul cuvânt din titlu (pentru documentele anonime). Se recurge la acest catalog în cazul cînd se cunoaşte primul autor, sau titlul cărţii (pentru documentele cu mulţi autori sau anonime).

 

Catalogul sistematic - cuprinde fişe cu informaţii bibliografice ale documentelor intrate în bibliotecă, organizate pe domenii pe baza sistemului de clasificare zecimală universală (CZU)

    

0 – Generalităţi
1 – Filozofie
2 – Religie
3 – 
Ştiinţe sociale, statistică, politică, economie, drept, învăţământ
5 – Ştiinţe ale naturii
6 – Ştiinţe aplicate, medicină, tehnică
7 – Arte, sport
8 – Lingvistic
ă, filologie, literatură
9 – Istorie, geografie, biografii.

 

La catalogul sistematic se apelează în cazul când e nevoie de informaţii la o anumită temă.

 

Indexul alfabetic pe subiecte, este un instrument ce ajută la orientarea în catalogul sistematic. El este organizat pe  fişe în ordine alfabetică cu subiectele şi indicele CZU corespunzător. Indexul alfabetic pe subiecte se utilizează pentru a găsi indicele CZU potrivit temei necesare, după care se caută în catalogul sistematic.

 

Catalogul materialelor audiovizuale include fişe bibliografice ale documentelor electronice din colecţiile bibliotecii.

 

Fișierul tematic “Cooperaţia de consum” conţine informaţii privitor la istoria cooperaţiei de consum, cooperaţia de consum în Republica Moldova şi în ţări străine, personalităţi în acest domeniu, mişcarea cooperatistă internaţională, publicaţii stiinţifice ale corpului profesoral-didactic UCCM, lucrările ştiinţifice al studenţilor, articole ale colaboratorilor Bibliotecii Ştiinţifice, precum şi informaţii despre MOLDCOOP, UCCM şi CCM şi hotărîri MOLDCOOP. Fişierul conţine peste 800 fişe. 


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: