Wrapper

Luni, 02 Octombrie 2017 16:54

27 septembrie - Ziua Mondiala a turismului

Turismul este un fenomen al timpurilor noastre bazat  pe   creșterea necesității de refacere a sănătății și  schimbarea mediului înconjurător, pe nașterea și cultivarea sentimentului de receptivitate pentru frumusețile naturii"   

                 G. Freuler
   

Scopul turismului constă în asigurarea condițiilor necesare, importante pentru turiști: odihnă, tratament, recreere, instruire - informare, activitate științifică, culturală sau sportivă etc.  Dacă resursele turistice pe care le avem ar fi valorificate eficient, turismul ar  putea fi  constituit într-o șansă deosebită de dezvoltare a RM, ca mijloc important  a dezvoltării economice, de creștere a prestigiului Moldovei.
         Pe plan internațional,  turismul este considerat unul din cele mai dinamice sectoare, cu o evoluție mereu ascendentă. Conform statisticilor Organizației Mondiale a Turismului, în prezent turismul ar reprezenta una din primele industrii mondiale (cu o cifra de afaceri de peste 3500 miliarde dolari SUA), numărul unu în lume în ceea ce privește forța de muncă angajată, (peste 6,5% din populație ocupată a globului) și ar deține locul 2-3 în ierarhia exporturilor mondiale (după industria petrolului și industria constructoare de mașini). După aprecierea specialiștilor în materie, pozițiile  turismului în economie se vor reliefa, astfel, în secolul 21 va reprezenta cea mai mare afacere economică din lume.
      Valoarea potențialului turistic poate fi asigurat numai prin instruirea și calificarea forței de muncă din turism. Singura alternativă pe care se poate fundamenta dezvoltarea producției și evaluarea corectă a industriei turistice sunt profesioniștii în turism, care au nevoie de o pregătire complexă cu cunoștințe fundamentale  și folosirea științei acestui sector.
     Pregătirea cadrelor necesare turismului, la un nivel ridicat și într-o mentalitate nouă, corespunzător exigențelor actuale din turism, oferă  Universitatea Cooperatist Comercială  din Moldova.  Pe parcursul studiilor la specialitatea Turism, studenții pot acumula competențe  în aplicarea tehnicilor  elaborării și promovării produsului turistic, aplicarea metodelor de analiză a activității întreprinderilor din industria turismului și în procesul de valorificare a resurselor turistice. Specialiștii vor avea pregătirea necesară pentru organizarea, planificarea și dirijarea activității turistice și a serviciilor hoteliere, vor fi capabili să cerceteze piața turistică, să implementeze sisteme informatice în activitatea întreprinderilor industriei ospitalității, să efectueze analiza economico-financiară a întreprinderii turistice, să posede limbi străine de uz internațional, să fie un diplomat în activitatea sa.
         
        De Ziua  Mondială  a turismului, utilizatorii bibliotecii au beneficiat de  o frumoasă  expoziție de carte vernisată în Sala de lectură, la care au fost expuse cele mai noi apariții din domeniu.  Comunicarea cu genericul „Turismul - o șansă  pentru dezvoltarea  Moldovei”, prezentată de Raisa Șveț, a subliniat atât rolul și importanța dezvoltării turismului în Republica Moldova, care ar asigura accesul oamenilor la tezaurul de civilizație și frumusețe al societății, cât și avantajul profesiei în turism, care  poate contribui în mod egal la formarea intelectuală a persoanelor și la înțelegerea între popoare.

Raisa Șveț,

Biblioteca Științifică UCCM

 

Ultima actualizare în Marţi, 03 Octombrie 2017 13:06
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: