Wrapper

Luni, 02 Octombrie 2017 17:22

LANSARE DE CARTE

”Știința Ridică nivelul intelectual și moral. Știința contribuie la răspândirea și triumful marelor idei”

L. Pasteur

    Vineri, 22 septembrie în cadrul Conferinței Internaționale Științifico – practice  „Dezvoltarea relațiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internațional”, Biblioteca Științifică a organizat Lansarea de carte cu genericul ”Cercetarea – motorul activității unui cadru didactic universitar”. Evenimentul s-a desfășurat în Sala Senatului la care au asistat  participanții conferinței: cadre didactice, cercetători, reprezentanți ai mediului de afaceri, studenți. Moderatorul,  Elena Balinschii, a relevat importanța activității de cercetare științifică, ca una din cele mai importante componente ale activității academice desfășurate în cadrul Universității, ca direcție prioritară în valorificarea potențialului intelectual, iar comunicarea ”Biblioteca, punte sau zid: între cartea tradițională și cea virtuală” a evidențiat rolul cărții tradiționale și digitale în activitatea cercetare științifică.

    Menirea unui cadru didactic universitar nu este doar de a transmite informația, ci și de a o crea.  Vocația de cercetător o regăsim la profesorii, contribuțiile științifice ale cărora au schimbat practici  și au marcat personalități ca: Tudor Maleca, Larisa Savga, Sergiu Petrovici,Tudor Tuhari, Simion Musteață, Svetlana Muștuc, Feodosie Pitușcan, Liliana Dandara, Elena Graur, Sergiu Oprea, Ina Maleca, Oxana Livițchi  și alții.

Au fost lansate următoarele contribuții științifice:

  1. ȘAVGA L., SITNICENCO V. Organizarea și tehnologia comerțului;

  2. SANDUȚA T., GANEA V. Optimizarea sistemului cooperației de consum prin modernizarea mecanismului său financiar;

  3. RAIEVSKAIA I., MORARU S. Integrarea economică europeană: Suport de curs;

  4. Coord. S. CHERNYSHENCO Y. VOROTNITSKY L. ȘAVGA Bazele metodologice ale elaborării, implimentării și dezvoltării sistemului informațional integrat de management universitar.

    Cu argumente pentru cei prezenți, despre obiectivele propuse în aceste lucrări, au vorbit autorii, coordonatorii, recenzenții: Larisa ȘAVGA, doctor habilitat, profesor universitar; Simion MORARU, conferențiar universitar, doctor; Tatiana SANDUȚA, lector universitar, doctor; Alexandru GRIBINCEA, profesor universitar, doctor habilitat, ULIM.

   Eforturile de îmbogățire a științei au fost apreciate înalt de doctorul habilitat, profesorul universitar al Academiei de Studii Economice din București, România Ion VERBONCU, antreprenorul Andrei ANDRIEȘ etc.

   In contextul evenimentului desfășurat remarcăm, că  universitatea este un laborator al gândirii creatoare, unde se naște cercetarea și creația științifică.

 

ȘAVGA L., SITNICENCO V. Organizarea și tehnologia comerțului. Ch.: UCCM, 2016. 499p.  ISBN 978-9975-81-011-1.

    Prezenta lucrare este un studiu teoretico- metodologic și aplicativ al organizării și tehnologiei comerciale atât într-un cadru general, ce vizează  tratarea macroeconomică a funcționării și dezvoltării comerțului, cât și într-un cadru specific, ce vizează anumite tipuri de activități, operațiuni de comerț. Conținutul materialului expus în lucrare este prezentat în forma de difiniții, scheme, comentarii. Lucrarea este adresată atât mediului academic, cât și celui de afaceri, precum și autorităților publice: în special studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor, antreprenorilor, specialiștilor și celor ce doresc să practice activitate de comerț.

RAIEVSKAIA, I., MORARU S. Integrarea economică europeană: Suport de curs. Ch.: UCCM, 2017. 201p. ISBN 978-9975-81-037-1.

    Suportul de curs constituie o introducere în domeniul vast al economiei Uniunii Europene, accentul fiind pus, în mod deosebit, pe principalele instituții, politici și mecanizme ale sistemului economic și juridic creat prin Tratate de instituire a Comunității Europene și prin Tratatul Privind Uniunea Europeană. Lucrarea este destinată studenților precum  și celor interesați  de subiectul integrării economice și economia  Uniunii Europene.

 

SANDUȚA, T., GANEA, V. Optimizarea sistemului cooperației de consum prin modernizarea mecanismului său financiar: Studiu monografic. Iași: PIM, 2017. 198p.  ISBN 978-606-13-3611-1.

     Lucrarea dată este un studiu monografic scopul căreia constă în dezvoltarea fundamentelor-teoretico-metodologice și aplicative ale mecanismului financiar, utilitatea lui pentru intreprinderile din sistemul cooperației de consum prin optimizarea situației economico-financiare a  entităților respective din R. Moldova.

 

Bazele metodologice ale elaborării, implimentării și dezvoltării sistemului informațional integrat de management universitar. Coord. S. CHERNYSHENCO, Y. VOROTNITSKY, L. ȘAVGA. Ch.: UCCM, 2016. 352p. ISBN 978-9975-81-010-4

   Lucrarea prezintă un ghid pentru elaborarea și implimentarea unor sisteme moderne integrate de management universitar, ținând cont de experiența europeană de creare și funcționare a unor astfel de sisteme. Este utilă pentru conducători și specialiști ai departamentelor de profil ale ministerelor naționale ale educației, pentru  conducători de diferite niveluri, precum și studenților și doctoranzilor care studiază tehnologiile moderne și poate contribui la creșterea competivității învățământului superior național în spațiul european al învățământului superior. 

  Lucrarea dată este elaborată și editată cu sprijinul programului Tempus al Uniunii Europene, proiectul internațional ,,Sistemul de management universitar integrat: Experiența UE către țările CSI”, UCCM fiind partener al proiectului.

Galeria FOTO

Elena BALINSCHI,
Biblioteca Științifică UCCM

 


 

Ultima actualizare în Miercuri, 21 Aprilie 2021 09:35
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: