Wrapper

Marţi, 03 Octombrie 2017 14:21

Semnificație din viața social-economică

( Ziua Internațională a Cooperației )

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția adoptată din anul 1992 a stabilit ca în prima sâmbătă a lunii iulie din fiecare an, să fie celebrată Ziua Internațională a Cooperației.

Ziua Internațională a Cooperației reprezintă un moment de referință în peisajul aniversărilor anuale ale țării noastre, menit să marcheze realizări de mare semnificație din viața social-economică. Biblioteca Științifică a Universității Cooperatist - Comerciale din Moldova, asociindu-se solidarității cooperativelor de pretutindeni, plasează cu demnitate această sărbătoare în planul activităților anuale organizate. Scopul acestei zile este promovarea valorilor cooperatiste, gradului de conștientizare a importanței pe care o au cooperativele în viața societății, promovarea succesului mișcării cooperatiste și a idealurilor solidarității internaționale, a eficienței economice, care stau la baza desfășurării activității acestora.

Cooperația de consum din Moldova este prezentă în toate zonele țarii cu o istorie ce datează de peste 150 de ani de la crearea primei cooperative de consum. Cooperativele există de aproximativ două sute de ani. De și operează în toate sectoarele de activitate economică cooperativele au o longevitate mai mare decât firmele pentru – profit. Modelul cooperatist s-a adaptat continuu la condițiile în schimbare și forme inovatoare de cooperare,  apărute pentru a răspunde noilor nevoi economice și sociale. Cooperativele s-au dezvoltat în țări caracterizate de condiții politice, grade de dezvoltare economică, caracteristici culturale și contexte istorice foarte diverse, anume: cooperativele de consum, cooperativele rurale, societățile de ajutor reciproc, cooperativele și uniunile de credit, precum și cooperativele de lucratori.

Prin satisfacerea cerințelor membrilor lor, cooperativele au contribuit la îmbunătățirea calității vieții. Instituțiile bunăstării au fost inițial dezvoltate de către societățile de ajutor reciproc și de societățile cooperative, care până la sfârșitul secolului XX  jucau un rol tot mai important în furnizarea de servicii în multe țări europene. Ca urmare, cooperația de consum urmărește cu interes constant amplificarea relațiilor sale cu alte instituții din țară și străinătate.
Pe plan extern, Uniunea Centrală a Cooperației de Consum din Republica Moldova (Președinte al Biroului Executiv MOLDCOOP, Vasile Carauș), este membra cu drepturi depline a Alianței Cooperatiste Internaționale din an.1993. Alianța  promovează efortul comun al membrilor cooperatori din întreaga lume pentru dezvoltarea susținută a cooperației, consolidarea democrației, egalității, echității și solidarității cooperatiste. Toate acestea  constituie argumente edificatoare pentru a evidenția valorile cooperatiste din Moldova, resursele materiale, umane și financiare de care dispun unitățile cooperative, destinate dezvoltării care să le asigure prosperitate. Astfel, valorile cooperatiste  s-au dovedit a fi valoroase în orice epocă și în orice condiții, chemând toți factorii economici, sociali și politici să-i devină parteneri de dialog în promovarea idealurilor cooperatiste de solidaritate, eficiența economică, egalitate și pace.

Cu prilejul aniversării,

echipa Bibliotecii Științifice a UCCM,

exprimă gratitudine tuturor cooperatorilor, societăților cooperative de consum,  

Uniunii Centrale a Cooperației de Consum din Moldova, comunității academice pentru efortul de a promova cooperația de consum, mișcarea cooperatistă, îndemnându-i să continue acțiunile lor pentru dezvoltare și prosperare.

Șveț Raisa,

Biblioteca Științifică UCCM

Ultima actualizare în Marţi, 09 Ianuarie 2018 12:01
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: