Wrapper

Luni, 09 Octombrie 2017 13:00

Activități de culoare în viața de student

 

În  cadrul Bibliotecii Științifice al Universității Comercial - Cooperatiste din Moldova se desfășoară mereu manifestări care se bucură de

admirație și sunt orientate spre extinderea orizontului de cunoaștere și de formare a personalității cu aptitudini și calități morale.

Activitățile aduc culoare în viața de student și contribuie la dezvoltarea și valorificarea abilităților personale, la promovarea imaginii instituției. Activitățile oferă un cadru de socializare informală, în afara orelor de curs, seminarelor, bazate pe diferite activități menite să facilizeze interacțiunile cu colegii și profesorii. Preocupările  colaboratorilor bibliotecii „țintesc”  depășirea complexelor inerente a studenților,  promovarea valorilor și obiceiurilor cooperatiste și naționale, tradițiile universității, îmbunătățirea abilităților de comunicare în public, încurajarea creativității și cultivarea gândirii critice.

Cenaclul „Zbucium” desfășurat în cadrul Bibliotecii Științifice este o rampă de lansare a

tinerilor talente care  generează activități  destinate studenților îndrăgostiți de carte, de artă, de poezie.  Astfel,  cenaclul a contribuit la relevarea multor studenți talentați cu pasiuni diferite. Aici s-au făcut cunoscute studentele Veronica Munteanu și Elvira Conunov, care sunt  pasionate de poezie și își aștern gândurile pe hârtie în timpul liber.

Ochii ei

Veronica Munteanu,

studentă an. III, contabilitate

1.

În ochii ei, e timpu-ncărunțit,

Și tot ce o apasă rămâne amorțit.

În ochii ei, uitarea geme

Și-n suflet plânge o durere.

În ochii ei,  seninul este înfinit

Și doar singurătatea o-aude   lăcrămând.

2.

În ochii ei, i-o așteptare lungă

Ce bătrînețea departe i-o alungă.

În ochii ei, arde o lumină

Ce-și strigă pruncii ca să vină.

În ochii ei, dorința mai pulsează

Și sufletul o vizită visează.

3.

În ochii ei, copilăria mai trăiește

Și tot ce-n viață ne-ncalzește.

În ochii ei, iubirea-i veșnicie

Dăruită curat, copile doar ție.

În ochii ei, copilul e ultima speranță

Iar el își uită mama ce-i dă viață...

 

DUET

Veronica Munteanu,

studentă an. III, contabilitate

 

1.

Te-am întâlnit în vis sau chiar aievea

Atât de gingașă și tandră tu erai

Că-n ochii tăi, ca-ntruchiparea Evei

Am regăsit căldura ce de alții ascundeai!

Te-am întâlnit în vis sau chiar aievea

Cu chipul de Luceafăr și sufletul rănit

Pe care, cu inocenta mea iubire

Încerc acum să-l fac eu fericit!

Tu ești lumina ce-n suflet mi-ai adus

Din nou speranța-n infinită

Și dragoste cum înainte nu s-a spus

Și starea mea de fericit!

2.

Tu  ești bărbatul care a văzut

Aici în sufletu-mi pribeag

O casă și un așternut

Și te-ai încredințat mie pe veac!

Tu ești minunea ce eu am zărit

Când nimeni nu o observa

Și chiar ma-n cumet să te-alint

Cu totul la superlativ, Zeița mea!

O scumpul meu, a tale versuri

Trezesc în inima-mi vibrații 

Și-oi cuceri și universuri

Ca să mă strângi mereu în brațe,

3.

Și  slava voii întâmplării

Când mi te-adus în calea mea

O zi ce n-am s-o dau uitării

Cu dăruire sunt a ta!

Îi mulțumesc și eu fortunei

Pentru minunea care ești

Prin tot ce mie îmi vei spune

Tu dragostea-mi blagoslovești,

Și tot la voia întâmplării

Prin care noi ne-am întâlnit

Îți las sărutul desfățării

Și o chemare-n infinit!

 

 

 

Femeia

Conunov Elvira,

studenta an. II, UCCM,  drept

1. Tu, dulce taină a iubirii

   Ce crești prin farmec și prin dor,

   Lași urme-n lume a nemuririi

   Și te ridici ușor spre zbor.

 

2. Născută din a tainei șoapte,

   Sub reci sclipiri din chip de stea,

   Femeia-i taina  nemuririi,

   Un înger peste viața ta.

 

3. Un diamant ce oglindește

   În taină nopțile de dor,

   Un înger dulce ce plutește

   Ca visul dulce de ușor.

 

4. Actriță pe a vieții scenă

   În rol de mamă și iubită,

   Tăcută ascunde o dilemă

   Zâmbind chiar dacă e rănită.

 

Dor de mamă

Conunov Elvira,

studenta an. II, UCCM,  drept

 

1. Oprindu-mă din  drumul vieții,

   La un popas pre a medita

   Un gâng în suflet răscolește,

   Un dor de scumpa mama mea.

2. Un gând de maică ce veghează

   Prin clipa rece a unui dor,

   Icoană a vieții mele dragă

   Și-i de iubiri și griji izvor.

3. Măicuța, dor ce-n suflet crește

   Din nopți vegheate până-n zori,

   Din vise dulci și zbuciumate

   Și-a amintirilor fior.

 

Din arta de a iubi...

Conunov Elvira,

studenta an. II, UCCM,  drept

1. Din arta de a iubi femeia

   E inima ce caldă bate,

   Măsurând în ritmul clipei

   A iubirii dulce șoaptă.

2. Coborând ca o lumină

   În a dragostei cămașă,

   Ce îmbracă-n timpuri clipe,

   Dulce șoapte amoroase.

3. Zâna nopților senine

   Ce pe creștet luna paortă,

   Strălucind a armonie

   A iubirii dulce șoapte.

 

Femeia

Conunov Elvira,

studenta an. II, UCCM,  drept

1.

Din minunate flori de mai,

Ființă dragă te-ai născut,

Purtând în nume a lor grai,

Din dragoste pură crescut.

2.

La fel de gingaș precum floarea

E al tău suflet nemărginit

Și  de imensa precum zarea

Senină-i urma ce-ai iubit.

3.

Învolburată priecum marea

Ți-e viața ta, plină de dor

Și de senină precum zarea

E gândul în al vieții zbor.

4.

Sub umbra anilor trecuți,

Pe chipul tău dulce ființă

S-au ofilit de doruri flori,

Din a tăcerii clipe, suferințe.

 

 

Mamă

Conunov Elvira,

studenta an. II, UCCM,  drept

1.

Chipul tău mamă,                   

O oglindă,

a timpului ce trece,

Prin plete-ți  lin neaua albă

Și-a depărtărilor lumi rece.

2.

În ochii tăi,

mamă,

Timpul cărări a schițat,

O cărare ce duce spre fată

Și alta spre un băiat.

3.

În inima ta,

mamă,

Iubirea o flacară aprinde,

Din  dorul ce ascunde  năframa,

Amintirea ce neguri se prinde.

4.

Gândul tău,

mamă,

Rugăciune peste viața la ai tăi copii,

Ce așterne a frunzei aramă,

Peste clpe născute din bucurii.

5.

Dorul tău, mamă,

Ecou în lumea străină și rece,

Ce străbate a depărtării  hotare

În urma timpului  ce trece.

 

 

 

Dor de țară

Conunov Elvira,

studenta an. II, UCCM,  drept

1.

   Din depărtări ades răsună

   Un dor de graiul pământesc,

   O doină dulce, o vatră arde,

   Frumosul grai molovenesc.

2.

   Din doruri plină  de fiori

   Doinește în a doinei ploi,

   Pe aripa de amintiri,

   Frumoase clipe de iubiri.

3.

   Un dor de țară ades răsună

   În filele de amintiri,

   Un dor de casă ce ne-adună

   Lângă părinții ce așteaptă să vii.

 

Poeții

Conunov Elvira,

studenta an. II, UCCM,  drept

1.

Născuți din doruri și din clipe,

Scăldați în tainica tăcere,

Ei răscolesc în amintire

A clipei salbe de mărgele.

2.

Ei plâng în umbre, în orice clipă

Cu lacrimi ca de poezii,

Se nasc din vremuri sub aripa

A veșniciei amintiri.

 

3.

Îi vezi  veghind prin geamuri în tăcere

Și căutînd în urmă, par a umbre vii,

Ce-apoi  cu pași sfioși a regăsirii

Le pune, pun în rime suflet,

în ritmurile vii.

4.

Răniți de rătăcire  ei se întoc  trufași,

Un vis, o amintire

În care poți să lași,

Trăiri și sentimente, cu care te cuprinzi.

 

Ultima actualizare în Luni, 09 Octombrie 2017 14:51
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: