Wrapper

Luni, 11 Decembrie 2017 13:26


10 Decembrie -  Ziua Internațională a Drepturilor Omului


        La 10 Decembrie se sărbătorește Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Această zi, pentru Biblioteca UCCM a fost  un prilej de  a organiza expoziția de carte cu genericul ”Protecția drepturilor omului - obiectiv principal al  procesului de asociere a RM la Uniunea Europeană”. Această zi a fost un motiv de a purta discuții cu utilizatorii, care au avut menirea de a elucida aspecte vizate de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului,  de a promova și prezenta  cartea și cunoștințele  din domeniul în cadrul conferinței științifice studențești "Interacțiunea dreptului național și internațional în realizarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”, organizată de departamentul ” DREPT”.
      Drepturile omului reprezintă un concept filosofic, o condensare a tot ce a produs ca esență filosofia umanistă din antichitate și până în prezent. Omul, ca ființă rațională, născută liberă, ca măsură a tuturor lucrurilor reprezintă valoarea supremă pe care ar trebui să se concentreze tot ce înseamnă scopuri ale societății organizate politic în stat. Conceptul de drepturi ale omului desemnează, mai întâi, drepturi subiective ale omului, care însumează normele ce reglementează statutul juridic al cetățeanului cu privire la drepturile și libertăților fundamentale ale acestuia, ca sursă de reguli juridice stabilite de comun acord de către state pentru protecția ființei umane, ca principiu fundamental al dreptului internațional public. Principalele noțiuni al drepturilor și libertăților omului, sunt: drepturi ale omului, libertăți fundamentale, drepturi naturale, drepturi fundamentale, drepturi comune, drepturi ale cetățeanului, îndatoriri ale omului, drepturi ale popoarelor, drepturi individuale, drepturi universale.     
       Protecția drepturilor omului este una dintre preocupările majore ale contemporaneității, ceea ce contribuie la favorizarea democrației, libertății, cooperării, toleranței și prieteniei între toate popoarele și statele în scopul salvagardării păcii și securității în lume. Astfel, protecția drepturilor omului a devenit o dimensiune fundamentală a comunității internaționale și a fiecărui stat în parte, care nu poate fi ignorată. Statele și organizațiile internaționale au instituit standarte și norme juridice pentru imprudența cărora s-a instituit răspunderea internațională a statelor. Protecția drepturilor omului, prin legislația internă a statelor și printr-un control european  al Consiliului Europei contribuie la prevenirea încălcărilor și la corecta aplicare a legislației internaționale care consacră dreptul omului la viață, securitate, proprietate și împotriva tuturor discriminărilor.
         În anul 2007,  un grup de experți în drepturile omului au   fondat  Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), organizație neguvernamentală,  care contribuie  la protecția drepturilor și libertăților garantate de cadrul juridic național și cel internațional. Misiunea organizației este promovarea schimbărilor democratice și contribuirea la atingerea standardelor internaționale privind drepturile omului, oferind spațiu și instrumente pentru reforme legale și instituționale,  pentru bunăstarea fiecărui individ și a societății în ansamblu. Această organizatie prestează  servicii publice cu privire la aplicarea standardelor privind drepturile omului în domenii specifice, participă la elaborarea și evaluarea politicilor și a cadrului legal cu privire la drepturile omului, desfășoară campanii de advocacy și informare, dezvoltă acțiuni împotriva încălcărilor drepturilor omului în instanțele de judecată naționale și internaționale.
       Protecția drepturilor omului a cunoscut pe parcursul timpului și, îndeosebi în ultima perioadă, o dezvoltare deosebită, devenind astfel o instituție juridică complexă, ce ține atât de ordinea juridică internă, cât și cea internațională. A fost instituit un anumit standard care determină statele și comunitatea internațională de a promova și respecta drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Au fost elaborate mecanisme, interne și internaționale, de protecție a drepturilor omului, ceea ce denotă preocuparea prioritară a statelor față de această problemă. Instituția drepturilor omului a dobândit un caracter bivalent, fiind reglementată atât în dreptul intern, cât și în cel internațional, consacrându-se astfel, un principiu juridic aplicabil nu doar în relațiile dintre state și indivizi, ci și în relațiile dintre state.

    Prin prisma ocrotirii drepturilor și libertăților fundamentale ale oamenilor, pentru echipa bibliotecii, accesul la informație  și  serviciilor oferite constituie un drept fundamental al utilizatorilor de a fi informați.

 

Șveț Raisa,

Biblioteca Științifică UCCM

 

Ultima actualizare în Marţi, 12 Decembrie 2017 13:31
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: