Cataloage

 

    Cataloagele şi fişierele reprezintă principalul instrument de informare asupra colecţiilor bibliotecii. Cataloagele şi fişierele tradiţionale sunt organizate conform unor reguli prescrise, alcătuite din fişe bibliografice, întocmite potrivit unui sistem coerent şi unitar; cataloagele şi fişierele electronice, se bazează pe tehnici de catalogare computerizată.

Cataloagul electronic al Bibliotecii Ştiinţifice UCCM reprezintă o bază de date, care conţine informaţii despre toate documentele existente în bibliotecă şi numără peste 17 000 de înregistrări – cărţi, broşuri, CD/DVD-uri etc.

       Informaţii detaliate privind modul de consultare se obţin din ghidul de căutare, ce poate fi solicitat de la personalul bibliotecii.
      Cataloagul electronic este accesibil la calculatoarele din Sala de Lectură, Mediatecă şi universitate.

Fişierul electronic al articolelor- conţine informaţii despre articolele, ce prezintă interes în procesul de studiu şi cercetare, publicate în ediţiile periodice disponibile în bibliotecă.

Cataloagele şi fisierele tradiţionale se află în Sala de lectură,  bl.I.

Catalogul alfabetic - cuprinde fişe cu informaţii bibliografice ale documentelor din bibliotecă, aranjate alfabetic după numele autorului (personal sau colectiv) sau după primul cuvânt din titlu (pentru documentele anonime). Se recurge la acest catalog în cazul cînd se cunoaşte primul autor, sau titlul cărţii (pentru documentele cu mulţi autori sau anonime).

Catalogul sistematic - cuprinde fişe cu informaţii bibliografice ale documentelor intrate în bibliotecă, organizate pe domenii pe baza sistemului de clasificare zecimală universală (CZU)
0 – Generalităţi
1 – Filozofie
2 – Religie
3 –
Ştiinţe sociale, statistică, politică, economie, drept, învăţământ
5 – Ştiinţe ale naturii
6 – Ştiinţe aplicate, medicină, tehnică
7 – Arte, sport
8 – Lingvistic
ă, filologie, literatură
9 – Istorie, geografie, biografii.


         La catalogul sistematic se apeleazăi în cazul când e nevoie de informaţii la o anumită temă.

Indexul alfabetic pe subiecte, este un instrument ce ajută la orientarea în catalogul sistematic. El este organizat pe  fişe în ordine alfabetică cu subiectele şi indicele CZU corespunzător. Indexul alfabetic pe subiecte se utilizează pentru a găsi indicele CZU potrivit temei necesare, după care se caută în catalogul sistematic.

Catalogul materialelor audiovizuale include fişe bibliografice ale documentelor electronice din colecţiile bibliotecii.

Fisierul tematic “Cooperaţia de consum” conţine informaţii privitor la istoria cooperaţiei de consum, cooperaţia de consum în Republica Moldova şi în ţări străine, personalităţi în acest domeniu, mişcarea cooperatistă internaţională, publicaţii stiinţifice ale corpului profesoral-didactic UCCM, lucrările ştiinţifice al studenţilor, articole ale colaboratorilor Bibliotecii Ştiinţifice, precum şi informaţii despre MOLDCOOP, UCCM şi CCM şi hotărîri MOLDCOOP. Fişierul conţine peste 800 fişe.