Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2017.

Volume 4, Issue 1(7).-2017.-107 p.- ISSN 2345-1424, ISSN 2345 -1483

The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels. This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A).

SANDUȚA, T., GANEA, V. Optimizarea sistemului cooperației de consum prin modernizarea mecanismului său financiar: Studiu monografic. Iași: PIM, 2017. 198p.  ISBN 978-606-13-3611-1.

 Lucrarea dată este un studiu monografic scopul căreia constă în dezvoltarea fundamentelor-teoretico-metodologice și aplicative ale mecanismului financiar, utilitatea lui pentru intreprinderile din sistemul cooperației de consum prin optimizarea situației economico-financiare a  entităților respective din R. Moldova.

RAIEVSKAIA, I., MORARU S. Integrarea economică europeană: Suport de curs. Ch.: UCCM, 2017. 201p. ISBN 978-9975-81-037-1.

Suportul de curs constituie o introducere în domeniul vast al economiei Uniunii Europene, accentul fiind pus, în mod deosebit, pe principalele instituții, politici și mecanizme ale sistemului economic și juridic creat prin Tratate de instituire a Comunității Europene și prin Tratatul Privind Uniunea Europeană. Lucrarea este destinată studenților precum  și celor interesați  de subiectul integrării economice și economia  Uniunii Europene.

ȘAVGA L., SITNICENCO V. Organizarea și tehnologia comerțului. Ch.: UCCM, 2016. 499p.  ISBN 978-9975-81-011-1.

Prezenta lucrare este un studiu teoretico- metodologic și aplicativ al organizării și tehnologiei comerciale atât într-un cadru general, ce vizează  tratarea macroeconomică a funcționării și dezvoltării comerțului, cât și într-un cadru specific, ce vizează anumite tipuri de activități, operațiuni de comerț. Conținutul materialului expus în lucrare este prezentat în forma de difiniții, scheme, comentarii. Lucrarea este adresată atât mediului academic, cât și celui de afaceri, precum și autorităților publice: în special studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor, antreprenorilor, specialiștilor și celor ce doresc să practice activitate de comerț.

 

Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief). Chişinău: UCCM, 2015. Volume 2, Issue 1. 122 p.

The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development and international levels. This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A).

 

Microbiologia produselor alimentare: Note de curs/ elaborate de Laurenția Artiomov; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist -Comercială din Moldova - Chișinău: UCCM,2015.- 135P.- ISBN 978-9975-81-006-7.

Această publicație este o sursă de învățare și studiere a microbiologiei produselor   alimentare: cerialelor, produselor  derivate, produselor de panificare, fructelor, legumelor, alcoolului, laptelui, cărnii, peștelui ș.a

 

Dictionar de termeni economici român - francez/ MOLDCOOP. Universitatea Cooperatist- Comercială din Moldova.: Valentina Scutelniciuc, Rodica Mațcan. - Chișinău: UCCM, 2015.- 136P.- ISBN 978-9975-81-003-6.

Dicționarul prezent  conține circa 4000 de cuvinte /temeni economici , amplasați în ordine alfabetică. Dicționarul  vine în ajutorul studenților ca un instrument practic de lucru.

 

Metode de determinare a indicilor calității grăsimilor alimentare: Îndrumar metodic/ Tudor Maleca; MOOLDCOOP, Universitatea ooperatist- omercială din Moldova. - Chișinău: UCCM, 2015.- 47p.- ISBN 978-9975-81-008-1.

Prezentul  îndrumar  metodic este  un ghid practic în cunoașterea și utilizarea  metodelor și tehnicilor de verificare,  apreciere a calitații grasimilor alimentare. Îndrumarul  vine în ajutorul studenților ce studiază la specialitățile Merceologie și comerț.

Sergiu Petrovici: doctor habilitat în economie, profesor universitar, Om emerit / Echipa de lucru: S. Muștuc, F. Pitușcan, R. Șveț; resp. de ed.: Ion Cojucaru; Moldcoop, - Chișinău: UCCM, 2015 (Tipografia UCCM). - 68P.-  ISBN 978-9975-095-97-8.

Studiul ilustrează momente ale evoluţiei doctorului habilitat în economie,  profesorului universitar, Omului emerit Sergiu Pertovici. Biobibliografia  diseminează, valorifică şi promovează rezultatele obţinute în vasta sa activitate de cercetare.

Microbiologia generală: Note de curs/ Laurenția Artiomov; MOLDCOOP,  Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chișinău: UCCM, 2014.-96 P. - ISBN 978-9975-114-77-6.

Definește  noțiunile generale  ale  microbiologiei, rolul  și importanța  microorganismelor în natură și în activitățile omului.

 

Management: Note de curs/ Elena Graur, Tatiana Baran; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist- Comercială din Moldova.- Chișinău: UCCM,2014.- 512p.- ISBN 978-9975-114-97-4

Scopul principal ai lucrării constă în obținerea cunoștințelor din domeniul managementului, prin sistematizarea acestora, prin aplicarea algoritmilor de acțiune în sfertele de bază ale organizării activității, prin dezvoltarea aptitudinilor manageriale. Manualul este destinat studenților, masteranzilor, consultanților în domeniul învățămțntului economic.