Ediţii periodice abonate

de catre Biblioteca Stiintifica UCCM

 

ZIARE

1. Economist

Redacţia ziarului „Eco”.- Chişinău; Săptamânal.

2. Făclia: publicaţie pedagogică

Redacţia ziarului „Făclia”.- Chişinău; Săptămânal.

3. Literatura şi Arta: publicaţie de limbă română

Uniunea Scriitorilor din Moldova.- Chişinău; Săptămânal

4. Moldova suverană

Guvernul Republicii Moldova.- Chişinău; Cotidian.

5. Pro Cooperaţia

Uniunea Centrală a Cooperativelor de consum din Republica Moldova Moldcoop .- Chişinău; Lunar.

6. Sport-Plus

Comitetul  Naţional Olimpic.- Chişinău; Lunar.

7. Timpul

Cotidian naţional independent.- Chişinău; Cotidian.

8. Экономические обозрение “ Логос-Пресс”: Экономическая политика, внешэкономические связи

Логос-Пресс S.A .- Кишинэу; Săptămânal.

 

 

REVISTE

 1. Business Class: экономический журнал

Business Class.-Chişinău; Lunar.

 1. Contabilitate şi audit: acte normative, comentarii

Contabil Service.- Chişinău; Lunar.

 1. Economica: revistă ştiinţifico-didactică

Academia de Studii Economice din Moldova.- Chişinău; Trimestrial.

 1. Fin consultant: publicaţie ştiinţifico-consultativă în

management

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica

Moldova .- Chisinău; Lunar.

 1. Limba română: revistă de ştiinţă şi cultură filologică

Redacţia revistei  „Limba română”.- Chişinău; Lunar.

 1. Monitorul oficial al Republicii Moldova (rom., rus.)

Direcţia de Stat pentru Asigurare Informaţională Moldpresa .- Chişinău;

Săptămânal.

 1. Pomicultura, viticultura şi vinificaţia: publicaţie ştiinţifică  de

profil

IP Insitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.-

Chişinău; Lunar

 1. Profit: Bănci şi finanţe: издание для деловых людей

PROFIT S.A.- Chişinău; Lunar.

 1. Revista naţională de drept: publicaţie ştiinţifico-practică

Universitatea de Stat din Moldova. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” din Moldova. Uniunea Juriştilor din Moldova.- Chişinău; Lunar.

 1. Univers pedagogic

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.- Chişinău; Trimestrial.

 1. Бухгалтерские и налоговые консультации

„Бухгалтерские и налоговые консультации”.-Кишинэу; Lunar.

 1. Стандарды и мониторинг в образовании: научно-методический и информационный журнал

Национальный центр стандартов и мониторинга образования.- Москва; Lunar

 1. Товароведение продовольственных товаров

„Внешторгиздат.- Москва; Lunar

 1. Управление магазином

Издательский дом  „Имидж-Медиа”.- Москва; Lunar