Drepturi si obligatii ale utilizatorilor
Drepturi:

1. Accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile bibliotecii in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Bibliotecii Stiintifice a Universitatii Cooperatist - Comerciale din Moldova.

2. Au drept de acces la serviciile bibliotecii studentii, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice, personalul didactic, auxiliar, administrativ si de intretinere al UCCM. Pot apela la serviciile bibliotecii si alti utilizatori din afara universitatii, in baza buletinului de identitate.

3. Utilizatorii au dreptul de a beneficia de urmatoarele servicii:

- consultarea documentelor în sala de lectura;

- asistenta de specialitate in regasirea informatiei, orientare si indrumare;

- imprumutul de documente la domiciliu;

- acces la cataloagele, fisierele traditionale si electronice;

- acces la Internet;

- informare bibliografica, furnizare de referinte bibliografice la cerere, pe discheta, CD, stick, sau e-mail;

- consultarea resurselor electronice disponibile pe site-ul Web al Bibliotecii: informatii bibliografice si full-text;

- acces la servicii contra cost conform Tabelul serviciilor cu plata aprobat de Consiliul de Administratie al

UCCM din  25.01.2002;

- expunerea sugestiilor si observatiilor in "Caietul de sugestii si reclamatii al utilizatorilor".

 

Obligatiile utilizatorilor:

- sa respecte cu strictete regulile de utilizare a colectiilor, infrastructurii informationale, produselor si serviciilor

Bibliotecii Stiintifice;

- sa manifeste un comportament decent, sa foloseasca un limbaj civilizat si sa se conformeze cerintelor conform

Regulamentului privind Drepturile si obligatiile utilizatorilor;

- sa nu transmita Carnetul de student altor persoane (documentele din colectiile bibliotecii se elibereaza doar in baza

 

Carnetului de student);

 

- documentele din sala de lectura nu pot fi imprumutate la domiciliu (exceptie facind imprumutul de publicatii in

orele fara program al bibliotecii, conform Tabelului serviciilor cu plata, aprobat de rectorul UCCM 25.01.2002);

- utilizatorii externi pot beneficia de publicatii numai in sala de lectura contra plata, conform Tabelului serviciilor cu

plata;

- sa verifice la primire starea fizica a documentelor de biblioteca, semnalind eventualele nereguli constatate;

- sa pastreze documentele imprumutate in stare buna, sa nu faca insemnari, sublinieri sau alte deteriorari;

- sa restituie in aceleasi conditii documentele imprumutate;

- sa restituie Bibliotecii la finele anului de studii toate documentele imprumutate;

- sa semneze Foaia de achitare, la absolvire si concediere studentii, cadrele didactice, fara care nu li se va elibera

Diploma ori actele personale;

- pot imprumuta carti pe perioada de vara numai utilizatorii, care au inregistrarile respective privind achitarea si nu au

restante la facultate;

- studentii exmatriculati sunt obligati sa restituie Bibliotecii documentele imprumutate;

- nu se admite sustragerea documentelor din colectiile Bibliotecii;

- utilizatorii trebuie sa utilizeze civilizat mobilierul, calculatorul si celelalte bunuri ale Bibliotecii;

- sa nu consume in salile de lectura alimente si bauturi;

- utilizatorii sunt obligati sa respecte orarul de funstionare al Bibliotecii si subdiviziunilor ei;

- nu este permis accesul pe site-uri cu alt continut decit cel legat de invatamint si cercetare;

- accesul cu dischete, CD-uri si salvarea pe orice suport electronic se face numai cu acordul personalului bibliotecii;

- jocul pe calculator, folosirea messenger-ului precum si a site-urile de socializare sunt strict interzise;

- in caz de pierdere a unei publicatii din colectia bibliotecii utilizatorul este obligat sa substituie cu aceeasi editie ori alt

document considerat echivalent.

 

Sanctiuni:

- dreptul de aplicare a sanctiunilor revin conducerii administrative a Bibliotecii conform Regulamentului de organizare

si functionare a Bibliotecii Stiintifice UCCM, Ordinului nr.213-P din 27.09.1999 si Ordinul nr.13-P din 28.01.2002;

- pentru retinerea cartilor imprumutate dupa ora si data stabilita utilizatorul va fi obligat sa achite suma de 2.00 (doi lei)

pentru fiecare zi de retinere a publicatiei;

- utilizatorii care pleaca din sala de lectura cu publicatii fara permisiunea bibliotecarului, vor fi supusi unei amenzi in

marime de 10.00 (zece lei);

- in cazul deteriorarii intentionate a documentelor din colectia bibliotecii se aplica o amenda in marime de 25 (douazeci

si cinci) salarii minimale.