Miercuri, 20 Martie 2019 11:16

 

,, A învăța ce este mai bun, mai eficient

- unii de la alții”

 

       Cu genericul „Prezentarea publicațiilor științifice instituționale în mediul on-line”,  la 15 martie, echipa bibliotecii a organizat o întâlnire a cadrelor didactice UCCM și CCM cu specialiștii Bibliotecii Republicane Tehnico - Științifică a Institutului Național de cercetări Economice: Silvia Gorciac, Șef secție Tehnologii informaționale și Olga Chirilov, bibliotecar principal secția Tehnologii informaționale. Scopul acestei întâlniri a fost promovarea Repozitoriului Instituțional  BRITȘ și informarea cadrelor didactice prezente la întâlnire a necesității de organizare a Repozitoriului Instituțional, identificarea gradului de percepere a cadrelor didactice cu privire la rolul depozitului instituțional, a metodelor de promovare a rezultatelor cercetărilor științifice. Comunicările prezentate au cuprins etapele de creare a repozitoriului, scopul și obiectivele, principiile de organizare  și funcționare, modul de creare a unui sistem accesibil și sigur de evidență și de control a publicațiilor și autorilor în funcție de diverse criterii (facultăți, catedre, genuri de documente etc.), și nu în ultimul rând promovarea imaginii universității și cercetătorilor.

       Dna Silvia Gorciac a încurajat comunitatea academică UCCM, că numai astfel putem fi competitivi și asigura un mediu eficient, de încredere pentru autori de a-și plasa documentele în format electronic într-o arhivă bine organizată și a extinde accesul liber la cercetările lor.
       În acest context, afirm că colaborarea și cooperarea  frumoasă și fructuoasă între  Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a Institutului Național de cercetări Economice (Director, Elena Bordian) și Biblioteca Științifică a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova (Șef, Raisa Șveț)  s-a stabilit de mai mulți ani și este un sprijin sigur al succesului în beneficiul comunității academice și nu în ultimul rând, beneficiarului, utilizatorului. Acest sprijin  se bazează pe paradigma ,, A învăța ce este mai bun, mai eficient - unii de la alții” și reprezintă o cale și o sursă sigură pentru a obține noi cunoștințe, idei, informații, resurse, experiențe, până la urmă - noi succese, noi performanțe. Performanțele nu vin din prima zi, uneori nici după luni și ani  de colaborare. Succesele devin mai vizibile după o anumită perioadă de conlucrare intensă, în comun. Astfel se îmbină colaborarea dintre  bibliotecile noastre, care nu este altceva decât o formă eficientă a parteneriatului de durată.

Șveț Raisa,

Biblioteca Științifică UCCM


 

Ultima actualizare în Miercuri, 20 Martie 2019 16:08