Luni, 08 Aprilie 2019 08:57

 

Săptămâna Departamentului Contabilitate, Finanțe și Bănci

 

    Săptămâna Departamentului Contabilitate, Finanțe și Bănci s-a desfășurat  în perioada 01.04.2019 – 05.04.2019.

      Biblioteca Științifică în colaborare cu Departamentul sus numit (Șef departament Elena Fuior, profesor universitar, doctor) a realizat lansarea publicației „Finanțele întreprinderii. Teste și  probleme” și expoziție de carte cu motoul: ”Știința este suma gândurilor și experiențelor a nenumărate minți„ de Ralpg Waldo Emerson. Prin prisma prezentării expoziției cu publicațiile noi existente la tema acestor două domenii, cât și publicațiile științifice ale profesorilor catedrelor, am încercat să evidențiem conținutul lor, ce prezintă informații teoretico-metodologice utile pentru studenți, precum și opinia, că succesul și prosperitatea unei economii sunt de neperceput fără intervenția directă a contabilității, finanțelor și băncilor, care reprezintă și dezvoltă viața economico – financiară a unei țări.

      Lansarea publicației „Finanțele întreprinderii. Teste și  probleme” a avut loc cu prezența autorilor dna Elena FUIOR, profesor universitar, doctor și dna Tatiana SANDUȚA, lector universitar, doctor. Obiectivul acestei lucrari tinde la cunoașterea metodelor, tehnicilor și instrumentelor folosite pentru fundamentarea deciziilor financiare, utilizarea sistemului de indicatori relevanți în alocarea eficiența a capitalurilor entității economice.  Lucrarea este un suport practic de documentare a materialului teoretic pentru studenți din domeniul financiar și cuprinde cele mai importante subiecte privind procurarea, plasarea și utilizarea capitalurilor.

       Concluziile și recomandările au fost formulate de către dna Elena Fuior, profesor universitar, doctor, care s-a referit și la scopul elaborării acestei lucrări, care pune la dispoziția studentului  a unui mecanism practic de documentare a materialului, și totodată verificarea competențelor acumulate și a abilităților manageriale în domeniul financiar. Referințe asupra noilor tehnici și metode de gestiune au fost făcute de doamnele Tatiana SANDUȚA, lector universitar, doctor și Ina ZUGRAV, conferențiar universitar, doctor, care au subliniat importanța apariției publicației în beneficiul studenților, masteranzilor și practicienilor interesați.

Șveț Raisa,

Biblioteca Științifică UCCM


 

Ultima actualizare în Luni, 08 Aprilie 2019 17:03