Vineri, 13 Septembrie 2019 08:40

 


Conferința de finalizare a Proiectului


„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

 

     La data de 25 iunie 2019, la Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova, a avut loc Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” la care au participat 60 de reprezentanți din 21 de instituții din Republica Moldova, Norvegia și România, rectorii universităților, directorii bibliotecilor, experții internaționali, bibliotecari, reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, Proiect finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia și Universitatea Transilvania din Brașov, România.

      A moderat această conferință Doamna Silvia GHINCULOV, doctor în economie, director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei,  care a mulțumit celor prezenți la eveniment, partenerilor din cadrul proiectului, remarcând, că apreciază rezultatele instituțiilor noastre în promovarea rolului, în schimbare al bibliotecilor universitare în era informatiei digitale.

      În mesajul de deschidere, Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei a subliniat că educația și cercetarea în învățământul superior au o influență directă asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă a societății. Paradigma actuală a educației, cercetării și inovării, noile tendințe la nivel global, național și instituțional au impus repoziționarea bibliotecilor universitare în comunitatea academică și în societate, implicarea eficientă a bibliotecarului universitar în susținerea proceselor de studiu și cercetare. În contextul economiei mondiale bazate pe cunoaștere, a obiectivelor UE privind știința deschisă, prioritățile naționale, dar și instituționale de dezvoltare a învățământului superior – bibliotecile universitare din țară se vor preocupa și în continuare de dezvoltarea conținutului informațional academic și crearea produselor și serviciilor informaționale competitive moderne.

     Mesaje de salut au avut Maria-Carme TORRAS CALVO, dr., Director Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia; reprezentanții Diku – Agenția Norvegiană pentru Cooperare Internațională și Îmbunatățirea Calității în Învățământul Superior; Nelly ȚURCAN, dr. hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova; Igor COJOCARU, dr., Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Toți vorbitorii au apreciat efortul bibliotecilor universitare din Republica Moldova pentru atingerea obiectivelor proiectului. Au urmat rapoartele persoanelor-cheie privind rezultatele Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.

        Fiind parte acestui proiect, Biblioteca UCCM a avut  oportunitatea:

 • de a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor;

 • de a identifica modalități eficiente de a satisface cerințele de informare ale comunității academice și științifice; 

 • de a dezvolta  și extinde competențe noi;

 • de a forma abilități de comunicare și de pregătire continuă pentru a ține pasul cu noile schimbări;

 • de a dezvolta competențe  digitale, orienta spre diverse surse de informare;

 • de a dezvolta și promova instrumente bazate pe experiențe și practici de calitate.


          În rezultatul Studiului de evaluare a necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare, atelierelor de planificare strategice, Workshop-urilor profesionale, Școlilor de vară, Webinarelor online - impactul proiectului pentru biblioteca noastră rezidă următoarele beneficii:

 • activități de advocacy;

 • elaborarea Strategiei de dezvoltare a activității bibliotecii UCCM pentru anii 2017-2020;

 • promovarea rolului și valorii bibliotecii pentru procesul de studii și cercetare;

 • promovarea și diseminarea informației privind Accesului Deschis;

 • acces la baze de date internaționale oferite din cadrul proiectului;

 • organizarea proceselor de biblioteca prin activități, care reprezintă rezultatul planificat în conformitate cu scopul și obiectivele strategice;

 • realizarea orelor de cultura informației;

 • organizarea de evenimente și servicii culturale, educaționale și științifice etc;

 • articole în pag.WEB și ziarului național „Procooperația”. 

           Constituirea repozitoriilor instituționale este o provocare pentru noi de a ne asuma încă o funcție foarte importantă – de a crea și de a menține arhivele digitale, pentru viitor.

      Proiectul ne-a oferit posibilitatea să realizam  lucruri importante și utile, ne-a ajutat să găsim modalități eficiente de a satisface cerințele de informare ale comunității academice și științifice UCCM și CCM, să cunoaștem formatori naționali și internaționali cu renume (Ane LANDOY, Șef de departament, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia, Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Brașov, România, Robert CORAVU, dr., Universitatea din  București, Facultatea de Litere, Departamentul Științe ale Comunicării, România,  Sanda ERDELEZ, prof., dr., Universitatea din Missouri, SUA, Nelly ȚURCAN, prof., dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, Silvia GHINCULOV, dr., conf., director, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova și mulți alți).

       Prin faptul că parteneriatele, lucru în proiecte reprezintă modalitatea cea mai practică și mai eficientă de a valorifica experiența profesională, Proiectul a fost un imbold pentru inovarea activității bibliotecii noastre, iar Școlile de vară au constituit un spațiu de informare, o posibilitate de a învăța experiențe și cunoștințe noi, un prilej pentru evenimente importante cu discuții, totaluri și evaluări precum și amintiri frumoase memorabile.
 

Șveț Raisa,

Biblioteca Științifică UCCM

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 29 Octombrie 2019 17:27