Misiunea Bibliotecii Ştiinţifice
 
 
 
 
 
 
 
Misiunea Bibliotecii Științifice UCCM este de a susţine şi sprijini procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică prin valorificarea şi comunicarea bazei documentare şi informaţiei necesare, de a facilita accesul diversificat şi operativ la toate sursele şi serviciile Bibliotecii întru satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale ale beneficiarilor: studenţi, cadre didactice, cercetători şi alte categorii.