Link-uri utile
Afişare nr. 
Nr. Link web Vizite
1   Link   AGEPI - Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova
http://agepi.gov.md
405
2   Link   Banca Nationala a Moldovei
http://www.bnm.md
Informații despre monedă, piața financiară,etc
552
3   Link   Bancherul Revista de informație și cultură bancară
http://www.bancherul.ro
1092
4   Link   Anuarul Statistuc
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193
Biroul National de Statistica al R.M.
633
5   Link   Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova
http://www.chamber.md
Economie, afaceri...
620
6   Link   Casa Nationala de Asigurari Sociale
http://www.cnas.md
Asigurări sociale: legi, politici, rapoarte.
796
7   Link   Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova formulare
http://www.cnas.md/regionmap.php?l=ro&idc=175&nod=1&
482
8   Link   Compania Nationala de Asigurari in Medicina
http://www.cnam.md/?page=45
Asigurări medicale, rapoarte, formulare, drepturi...
539
9   Link   Declaraţia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informaţie
http://eifloamoldova.wordpress.com/
430
10   Link   Federatia Internationala a Asociatiilor si Institutiilor Bibliotecare (IFLA)
http://www.ifla.org/
367
11   Link   Revista viitorilor specialiști IT
http://www.gazeta.info.ro
destinată tinerilor informaticieni
443
12   Link   Guvernul Republicii Moldova
http://www.gov.md
381
13   Link   Guvernul Republicii Moldova Ministerul Economiei
http://www.mec.gov.md
393
14   Link   Instrumentul Bibliometric National
https://ibn.idsi.md
Economie, Agricultură, Artă, Cultură,etc
363
15   Link   Ministerul Finantelor al Republicii Moldova
http://www.mf.gov.md
403
16   Link   National Geographic România Revistă de știință și descoperiri.
http://www.natgeo.ro
Știință, Descoperiri, Turism, etc
458
17   Link   Natura Publicație de ecologie, turism și cultură
http://www.natura.md
508
18   Link   Organizatia pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii
http://www.odimm.md
607
19   Link   Portal dedicat domeniului contabil
http://www.conta.ro
450
20   Link   Portalul Guvernamental al Datelor Deschise
http://data.gov.md/
436
21   Link   Portalul Serviciilor Publice
https://servicii.gov.md/
421
22   Link   Portalul UNESCO pentru biblioteci
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=6513&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
444
23   Link   Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova
http://www.justice.md
447
24   Link   Revista VIP Viața invizibilă a Personalităților
http://www.revistavip.net
580
25   Link   Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova
http://www.fisc.md/
563
26   Link   Site-ul oficial al Uniunii Europene
http://www.europa.eu
382
27   Link   Fondul Monetar Internațional (IMF)
http://www.elibrary.imf.org/?redirect=true
904
28   Link   Uniunea Juriștilor din România: DREPTUL
http://www.ujrdreptul.ro/
408
29   Link   OLIMPIC INTERNAȚIONAL TURIST
http://www.olimpic.ro/
561
30   Link   AN TURISM.RO
http://www.mturism.ro/
384
31   Link   ECONOMIE
https://www.ceeol.com/search/subject-result?f={%22subjectiDs%22%3A[13]}
540
32   Link   48 MII PUBLICAȚII diverse domenii
https://ibn.idsi.md/
422
33   Link   INSTITUTUL de DREZVOLTARE a SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE (accesibil în diverse limbi)
https://www.linkedin.com/company/information-society-development-institute
373
34   Link   Программа "Геоэкономика"
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/705068/cid/3121/
379
35   Link   Геоэкономика России
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=973&type=news
456
36   Link   Геоэкономика и конкурентоспособность России
http://alleuropalux.org/?p=5711
Economie, Finanse, Bănci,
406
37   Link   Геоэкономика
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/11ea82bb-e33e-47ed-966d-de02b146e5d8/geoecon/index.html
671
38   Link   Япония. Геополитический (геоэкономический) код
http://dergachev.ru/Russian-encyclopaedia/27/07.html
386
39   Link   Геоэкономика Америки
http://kapital-rus.ru/articles/article/geoekonomika_novogo_industrialnogo_landshafta_mira_amerika_osvaivaet_peredo/
447
40   Link   Новая эра геоэкономики
http://www.geopolitica.ru/article/novaya-era-geoekonomiki#.WIm_ZtJ94dU
416
41   Link   Китай: геоэкономика мирового лидера
http://uchebnikionline.com/ekonomika/geoekonomichni_stsenariyi_rozvitku_i_ukrayina_-_zgurovskiy_m3/kitay_geoekonomika_svitovogo_lidera.htm
375
42   Link   Геоэкономика: современные вызовы России и миру
http://isgi.ru/article/vinogradov-ba-geoekonomika-sovremennye-vyzovy-rossii-i-miru-0
405
43   Link   Bazele Teoretice ale Geoeconomiei
http://conspecte.com/Geoeconomia/bazele-teoretice-ale-geoeconomiei.html
456
44   Link   UE în geopolitica secolului 21
http://www.revista22.ro/ue-in-geopolitica-secolului-xxi-5415.html
379
45   Link   Geopolitica UE
http://www.colibasanu.ro/wp-content/uploads/2016/07/prezentare-geopolitica-IER.pdf
409
46   Link   Институт геополитики профессора Дергачева
http://dergachev.ru/book-geoe/6.html
371
47   Link   Agricultura (Fructe, legume, plante, etc.)
http://agricool.ro/
466
48   Link   Bacalaureat/ Chimia organică
http://www.ebacalaureat.ro/arhiva-bacalaureat_2017_model_de_subiect_si_barem_la_chimie_organica-1139.html
368
49   Link   Bacalaureat/ diverse disciplini
http://www.ebacalaureat.ro/categorie/chimie
410
50   Link   Agenția pentru protecția consumatorilor
http://consumator.gov.md/
528
51   Link   Ministerul Justiției
http://www.justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=535
Drepturile omului, Sistemul judiciar, justiția pentru minori.
449
52   Link   Constituția RM
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731
423
53   Link   CIDDC
http://drepturilecopilului.md/index.php/en/
Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copilului din Moldova
359
54   Link   Human Rights
http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html
Drepturile omului
374
55   Link   Human rights and the EU
https://fullfact.org/europe/eu-and-human-rights/
Dreprurile omului și UE-toate factele
560
56   Link   European Convention on Human Rights
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
Convenția Europeană privind Dreprurile omului
1292
57   Link   Customs legislation
https://ec.europa.eu/taxation_customs/legislation/tax-customs-legislation/customs-legislation_en
Legislația vamală
474
58   Link   Consultatii Juridice Online RO
https://www.advocate.ro/cabinet_avocat_consultatii_online
377
59   Link   DREPT MD
https://dreptmd.wordpress.com/
Drepturi: Administrativ, Civil, Penal, Fiscal, Fiscal European, Contravențional, Financiar, Cadastral, Bancar, Funciar, Informațional, Instituțional, Social, Vamal, Afacerilor, Locativ, Militar, Medical, Notarial, Parlamentar, Penitenciar, Privat, Public, Comercial, s.a. Conflictul de legi și jurisdicții.
367
60   Link   Registrul de stat al Actelor Juridice
http://justice.md/md/cod/
Coduri Juridice: administrativ, Vamal, Fiscal, al Muncii, Civil...
499
61   Link   Microcredit and Microfinance
http://www.gdrc.org/icm/
323
62   Link   LEGE Nr. 352 / 24.11.2006: Organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice RM
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=0B88BC64:70678DCD
317
63   Link   E-Service: Portalul serviciilor electronice
http://e-services.md/?q=ro/content/verifisa-numarul-de-persoane-cu-acelasi-numeprenume
790
64   Link   Biroil Naționaal de Statistică al RM
http://www.statistica.md/
716
65   Link   Detectare PLAGIAT
Acces gratuit pentru descărcarea programului de detectare a plagiatului.
http://detectareplagiat.ro/
380
66   Link   Ora pe glob și divertisment util
Conține diverse convertoare din domenii le fizică, matematică ș.a,enciclopedia universală, cartea recordurilor...
http://www.calculatoare.ha-ha.ro/ora_pe_glob.php
822
67   Link   Drept.MD
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-financiar-si-fiscal/
377
68   Link   Dicționar juridic (Legea de la A la Z)
https://legeaz.net/dictionar-juridic/
492
69   Link   CURTEA DE APEL
http://justice.gov.md/
433
70   Link   PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ
http://instante.justice.md/ro
402
71   Link   Curtea Constituțională
http://www.constcourt.md/lib.php?l=ro&idc=179&t=/Rezumate-CEDO/2019
461