Visitors Counter

TodayToday77
All DaysAll Days358318
Logged In Users 1

Wrapper

 

BIBLIOTECA  ŞTIINŢIFICĂ

  Centrul  spiritual al vieții universitare

 „Daţi-mi o bibliotecă şi voi construi o universitate”

                                                       (Benjamin de Wheeler, prezidentul Universităţii din California, Berkeley)

 


   Șveț Raisa, 

 

Șef al Bibliotecii Științifice

 

din 2009 până în prezent

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Biblioteca Științifică este o unitate indispensabilă a universității, ce a fost constituită în anul 1993, odată cu înființarea UCCM, având  drept bază  fondul de documente al Colegiului Cooperatist Comercial din Moldova. Din 1998 bibliotecii îi este atribuită titlul de Bibliotecă Științifică.  Primul șef de bibliotecă a fost dna Nina Chetruș, care fost succedată de alți conducători, ce au contribuit la restructurarea, dezvoltarea, optimizarea  și modernizarea acestei subdiviziuni.  Începând cu decembrie 1997 în calitate de conducători au activat: dl Sorin Nazar (1997 –1998), dl Dumitru Pasat (1998 – 1999), dna Iulia Melnic (1999 – 2009), dna Galina Zavtur (10.08.2009 – 27.11.2009), iar din 2009  pană în prezent managerul  Bibliotecii  Științifice, este dna Raisa Șveț.  Biblioteca Științifică a UCCM a devenit un centru spiritual al vieții universitare, un imperativ al culturii informării și învățării, bazate pe tehnici si tehnologii informaționale moderne, pe formarea deprinderilor de gestionare a informației.

Misiunea Bibliotecii Ştiinţifice a UCCM este de a susţine şi sprijini procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, de a participa la procesul de informare, studiu şi cercetare al cadrelor didactice, studenţilor şi altor categorii socio-profesionale prin valorificarea şi comunicarea bazei documentare şi informaţiei necesare accesibile local sau la distanţă, de a facilita accesul diversificat şi operativ la toate sursele şi serviciile bibliotecii.

Biblioteca Științifică UCCM sprijină instituția în realizarea obiectivului principal- formarea profesională a specialiștilor în domeniul economic și cele conexe, precum și dezvoltarea cercetării științifice în domeniul științelor sociale și economice. Biblioteca s-a dezvoltat și s-a modernizat, devenind un suport real pentru procesul de învățământ, cercetare și sistemul de instruire continuă. Au fost realizate obiective strategice: dezvoltarea colecțiilor și a resurselor informaționale; crearea salii Mediateca (2011); crearea Bibliotecii Digitale (2011); instituirea paginii Web http://biblioteca.uccm.md/.

Utilizatorilor sunt puse la dispoziție o sală de lectură, un centru de împrumut, sala Multimedia cu acces la 17 calculatoare cu Internet gratuit. Biblioteca Digitală  este parte integrată a mediului informațional al instituției, unde se regăsesc toate publicațiile colaboratorilor UCCM, bazele de date. Cu acces deschis  pot fi consultate online de pe pagina web a Bibliotecii și alte e-resurse: periodice, reviste online, biblioteci electronice (din Moldova, România, străinătate, Rusia, și alte Biblioteci ale lumii),  link-uri utile, enciclopedii și dicționare, mass-media, manuale pentru clasele liceale ( www.ctice.md), literatura artistică.

Colecțiile de carte ale Bibliotecii Științifice reprezintă un autentic tezaur și sunt dezvoltate în raport cu nevoile de informare ale utilizatorilor prin achiziții, donații, schimb de carte, constituind  72.428 exemplare cărți cu 11070 titluri.

Parteneriatele sunt imbold pentru eficientizarea activității bibliotecii. Biblioteca Științifică UCCM este parte a Proiectului internațional „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, proiect de lungă durată (2016 - 2020), finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior, realizat în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia, și Universitatea Transilvania din Brașov, România, și 18 biblioteci universitare din Republica Moldova. Scopul principal al proiectului este perfecționarea învățământului universitar din Republica Moldova prin modernizarea a 18 biblioteci universitare, prin identificarea modalităților eficiente de a satisface cerințele de informare ale comunității academice și științifice din Moldova, prin amplificarea rolului în schimbare al bibliotecilor în era informației digitale.

Impactul semnificativ în activitatea de instruire economică  îl are și stabilirea relațiilor de colaborare și cooperare cu bibliotecile universitare: Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova, Universitatea Liberă din Moldova, Biblioteca Republicană Tehnico - Științifică din Moldova, Academiei de Administrare Publică, Biblioteca Publică de drept și altele, iar, potențialul creativ al studenților, valorile și tradițiile universității sunt promovate de  către cenaclul „Zbucium”, care se desfășoară în cadrul bibliotecii și cultivă relații armonioase între membrii săi, bazate pe similitudini culturale, artistice, științifice.

Biblioteca se află în evaluare continuă, punându-se accentul pe calitate (SMC) și este orientată spre inovații în sfera serviciilor informaționale.

               

i aimon 

 Știința economică influențează multilateral dezvoltarea societății

și prezintă o valoare esențială a învățământului economic

și al formării gândirii economice științifice.

 

 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: