Visitors Counter

TodayToday164
All DaysAll Days373735
Logged In Users 0

Wrapper

 

Publicații științifice UCCM
 

 

  Căpățînă, Sofia. Audit financiar: Suport de curs: pentru studenții specialității 0411 Contabilitate/ Sofia Căpățînă; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Departamentul ”Contabilitate, Finanțe și bănci”. - Chișinău: UCCM, 2020.-139 p.: tab.

aut.este indicat pe vs.f.de tit.-Bibliogr.: p.138(11tit.).-150 ex.

ISBN 978-9975-81-056-2

 

  Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2019. Volume 7, Issue 2(14).-2020.-41 p.- ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345 -1483

 The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels. This volume classified by the National Agency for Quality Assurance in Education and Research in the category B. Avaible at:  http://jrtmed.uccm.md/index.php/en.

       

  Cooperația de consum: cu oameni, pentru oameni (Coord. Șavga, Larisa), MOLDCOOP-Chișinău: Moldcoop, 2020-170 p.-750 ex.

ISBN 978-9975-81-053-1.

Albumul conține o colecție de poze ce țin de diverse activității: a Cooperației de consum din Republica Moldova, activitatea economică a activității de consum, cooperarea internațională, educația și cercetare, Cooperația de consum -peste 150 de ani în serviciul societății etc.

         

  Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2019.Volume 7, Issue 1(13).-2020.-66 p.- ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345 -1483

 The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels.  This volume classified by the National Agency for Quality Assurance in Education and Research in the category B. Avaible at:  http://jrtmed.uccm.md/index.php/en.

 

 BUCUR, Vasile. Deprecierea activelor și contabilitatea acesteia: Monografie/ Vasile Bucur.- Chișinău: UCCM, 2019-411 p.: fig., tab.

Bibliogr.: p.358-372 (167 tit.).-100 ex.

ISBN 978-9975-81-055-5.

Prezenta monografie este prima lucrare științifică din Republica Moldova cu această tematică, cănținând materiale din domeniul economic, contabil, statistic. Textul lucrării este dezvăluit în baza respectării principiilor de bază ale contabilității și situației financiare ale entității. Această lucrare servește ca suport în aspectul evidențierii noilor probleme și soluționarea celor existente din acest domeniu, destinată masteranzilor doctoranzilor, corpului didactic profesionist

 

  Dezvoltarea comerțului și a cooperației de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spațiul comunitar european/Univ.Coop.-Comercială din Moldova; coord.: Larisa Șavga; contribuții: Larisa Șavga [et al.]. - Chișinău: UCCM, 2019 (PIM, Iași). -377 p.: fig.,tab.

Referințe bibliogr.: p. 351-376 (361 tit.) și în subsol. - 100 ex.

ISBN 978-9975-81-054-8.

Prezenta lucrare este elaborată în cadrul proiectului instituțional de cercetări aplicative ”Dezvoltarea comerțului interior și a cooperației de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spațiul comunitar european” (codul proiectului 15.817.06.28A)

 

 Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2019.

Volume 6, Issue 2(12).-2019.-42 p.- ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345 -1483

 The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels. 

 This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A). Avaible at:  http://jrtmed.uccm.md/index.php/en.

 

Mediul european de afaceri: [Pentru uzul studenților]/ Raevscaia Irina, Moraru Simion; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova.-Chișinău: UCCM, 2019.-282 p. ISBN: 978-9975-81-051-7.

   Manualul este recomandat studenților pentru studiul afacerii încadrate în mediul european. Conține 10 teme de bază din domeniul integrării europene și sistem european de afaceri, instituirea pieței unice, politici europene(bugetare, fiscale, vamale), integrarea monetară europeană, Impactul factorilor ecologici în mediul Afacerilor, influența euromanagementului, poziția IMM-urilor, internaționalizarea și principalele caracteristici ale mediuluide afaceri european contemporan.

Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2019.

Volume 6, Issue 1(11).-2019.-132 p.- ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345 -1483

 The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels. 

 This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A). Avaible at:  http://jrtmed.uccm.md/index.php/en.

 

 

  Dandara, Liliana. Drept civil : Contracte civile speciale : Note de curs / Dandara Liliana, Revenco Valentina ; Univ. Cooperatist Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2019. – 184 p. ISBN 978-9975-81-050-0.

  Nota de curs ”Drept civil : Contracte civile speciale” , conține informații și studii referitor contractelor și tipurilor acestora cu interlegătura actelor normative și teste de verificare a cunoștințelor după fiecare temă.

 

 

  Dreptul muncii : Culegere de speţe pentru uzul studenţilor : (Ciclul I şi II) : (Material metodico-didactic) / Nicolai Romandaş, Eduard Boişteanu, Tatiana Macovei ; Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2019. – 232 p.

  Soluționarea situațiilor de caz este recunoscută în calitate de metodă de predare, care se aplică la lecțiile practice și de evaluare a cunoștințelor în cadrul învățământului juridic superior. S-a constatat, că aplicarea acestei metode contribuie considerabil la o mai bună asimilare a materiei, structurează modul de a gândi în materia juridică, precum și pe bună dreptate, dezvoltarea la  student a abilităților de a aplica corect legislația și doctrina în materia  relațiilor de muncă.

 

  Cibuc, Liliana. Note de curs la disciplina "Istoria universală a dreptului" / Liliana Cibuc, Luminiţa Catrinici; MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova(UCCM).– Chişinău: UCCM, 2018.–164 p. ISBN 978-9975-81-047-0.

 Datorită studierii Istoriei universale a dreptului și valorii sale, spectrul larg de informare, obiectul de studiu al disciplinei date, poate fi considerată o modalitate eficace în procesul formării conștiinței istorico-juridice. Prin studierea acestei disciplini ajungem să cunoaștem problema etnogenezei și a parcursului istoric al popoarelor lumii, fiind strâns legat cu viața social- economică și politică.

 

  Cibuc, Liliana. Ghid metodologic la disciplina "Istoria universală a dreptului" / Liliana Cibuc, Luminiţa Catrinici ; MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova (UCCM). – Chişinău : UCCM, 2018. – 38 p. ISBN 978-9975-81-046-3.

  Învățarea științelor istorico-juridice se realizează prin aplicarea unei metodologii, în care se utilizează anumite metode de predare și învățare, care constituie căile de realizare a obiectivelor de referință în cadrul tuturor formelor de instruire.

 

  Cibuc, Liliana. Ghid metodologic la disciplina "Dreptul mediului" : Pentru studii de licenţă la specialitatea: 381.1 Drept / Liliana Cibuc, Luminiţa Catrinici ; MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova (UCCM). – Chişinău : UCCM, 2018. – 65 p. ISBN 978-9975-81-048-7.

   Ghidul la disciplina Dreptul mediului, este elaborat pentru  studenți şi cadre didactice din învăţământul universitar. Acesta constituie un model de activitate continuă, pe parcursul învăţământului universitar, având în centru o problemă fundamentală a lumii contemporane – mediul înconjurător – urmărită în activităţi curriculare și extracurriculare.

 

Fuior, Elena. "Finanţele întreprinderii" : Teste şi probleme : Pentru studenţii Universităţii Cooperatist – Comerciale din Moldova, specialităţii 0412.1 Finanţe şi bănci / Elena Fuior, Sanduţa Tatiana, Popa Alina ; MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova, Dep. "Contabilitate, Finanţe şi Bănci".–Chişinău: UCCM, 2018.–130 p. ISBN 978-9975-81-045-6.

  Culegerea Finanţele întreprinderii. Teste și probleme a fost concepută și elaborată ca un suport practic de documentare a materialului teoretic pentru studenții din domeniul financiar și cuprinde cele mai importante aspecte privind procurarea, plasarea şi utilizarea capitalurilor. Lucrarea este elaborată în bază manualului „Finanţele întreprinderii”.
 

 Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2018.

Volume 5, Issue 2(10).-2018.-139 p.- ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345 -1483

 The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels. 

 This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A). The electronic version is avaible at http://jrtmed.uccm.md/index.php/en.

 

 Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2018.

Volume 5, Issue 1(9).-2018.-130 p.- ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345 -1483

 The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels.

 This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 17.00059.08.07 A/MS). The electronic version is avaible at http://jrtmed.uccm.md/index.php/en.

 

Șavga, Larisa. Evoluții și orientări strategice de dezvoltare a cooperației de consum din Republica Moldova/ Larisa Șavga; Univ. Cooperatist- Comercială din Moldova. -Chișinău: UCCM, 2018 (PIM, Iași).-268 p. ISBN 978-9975-81-041-8.

Prezenta lucrare conține o viziune de răspuns la provocările menționate, fiind bazată pe evaluarea importanței, naturii și rolului cooperativelor în societatea modernă, analiza dimensiunii și politicilor europene în domeniul coperativelor, evidențierea semnificațiet cooperației de consum din țară , a dimensiunilor și tendințelor de dezvoltare a acestui sistem, a provocărilor cu care se confruntă, a cadrului de reglementare a activității cooperatiste, a educației și informării în sfera activității cooperatisvelor și beneficiilor ce le oferă.

 

 

Culegere de teste de autoevaluare la disciplina Finanțe Publice/ Corina Cușnir, Inga Zugrav/ MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM).- Chișinău: UCCM, 2018.-54 p. ISBN 978-9975-81-042-5. 

Culegerea constitue un mecanism practic de verificare tematică  a cunoștințelor acumulate  și autoevaluarea finală a cunoștințelor, competențelor pe întreg cursul universitar

 

 

Maleca Tudor. Metode de determinare a indicilor calitâții laptelui și produselor lactate, ouălor și produselor de ouă/ Tudor Maleca; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM), 2017.-122 p. ISBN 978-9975-81-030-2. 

Prezentul îndrumar metodic constituie un ghid practic pentru cercetarea proprietăților de consum ale laptelui și produselor lactate, ale ouălor și produselor de ouă, destinate consumului alimentar uman, și este pentru ajutorarea studenților specialiști.

 

 

”Dezvoltarea relațiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internațional”, conferință științifico-practică internațională (2017; Chișinău). Conferința științifico-practică internațională ”Dezvoltarea relațiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuituleconomic internațional”=”Development of trade relations from the perspective of economic integration of the Republic of Moldova in the international economy”, September 21-22, 2017 Chișinău: [în vol.]/ col.red.: Căpățînă Sofia [et al.]; com. șt.: Larisa Șavga  [et al.].- Chișinău: UCCM: INCE, 2017, Vol. 2. 220 p. ISBN 978-9975-81-038-8, ISBN 978-9975-81-040-1(UCCM), ISBN 978-9975-3171-6-0 (INCE).

Lucrarea conține culegeri de materiale ale conferinței științifico-practice internaționale ”Dezvoltarea relațiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internațional”. 

 

 

”Dezvoltarea relațiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internațional”, conferință științifico-practică internațională (2017; Chișinău). Conferința științifico-practică internațională ”Dezvoltarea relațiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuituleconomic internațional”=”Development of trade relations from the perspective of economic integration of the Republic of Moldova in the international economy”, September 21-22, 2017 Chișinău: [în vol.]/ col.red.: Căpățînă Sofia [et al.]; com. șt.: Larisa Șavga  [et al.].- Chișinău: UCCM: INCE, 2017, Vol. 1. 254 p. ISBN 978-9975-81-038-8, ISBN 978-9975-81-040-1(UCCM), ISBN 978-9975-3171-6-0 (INCE).

Lucrarea conține culegeri de materiale ale conferinței științifico-practice internaționale ”Dezvoltarea relațiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internațional”. 

 

Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2017.

Volume 4, Issue 2(8).-2017.-141 p.- ISSN 2345-1424, E- ISSN 2345 -1483

The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels. This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A). Avaible at:  http://jrtmed.uccm.md/index.php/en.

 

Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2017.

Volume 4, Issue 1(7).-2017.-107 p.- ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345 -1483

The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels. This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A). Avaible at:  http://jrtmed.uccm.md/index.php/en.

 

SANDUȚA, T., GANEA, V. Optimizarea sistemului cooperației de consum prin modernizarea mecanismului său financiar: Studiu monografic. Iași: PIM, 2017. 198p.  ISBN 978-606-13-3611-1.

 Lucrarea dată este un studiu monografic scopul căreia constă în dezvoltarea fundamentelor-teoretico-metodologice și aplicative ale mecanismului financiar, utilitatea lui pentru intreprinderile din sistemul cooperației de consum prin optimizarea situației economico-financiare a  entităților respective din R. Moldova.

 

RAIEVSKAIA, I., MORARU, S. Integrarea economică europeană: Suport de curs. Ch.: UCCM, 2017. 201p. ISBN 978-9975-81-037-1.

Suportul de curs constituie o introducere în domeniul vast al economiei Uniunii Europene, accentul fiind pus, în mod deosebit, pe principalele instituții, politici și mecanizme ale sistemului economic și juridic creat prin Tratate de instituire a Comunității Europene și prin Tratatul Privind Uniunea Europeană. Lucrarea este destinată studenților precum  și celor interesați  de subiectul integrării economice și economia  Uniunii Europene.

 

ȘAVGA, L., SITNICENCO, V. Organizarea și tehnologia comerțului. Ch.: UCCM, 2016. 499p.  ISBN 978-9975-81-011-1.

Prezenta lucrare este un studiu teoretico- metodologic și aplicativ al organizării și tehnologiei comerciale atât într-un cadru general, ce vizează  tratarea macroeconomică a funcționării și dezvoltării comerțului, cât și într-un cadru specific, ce vizează anumite tipuri de activități, operațiuni de comerț. Conținutul materialului expus în lucrare este prezentat în forma de difiniții, scheme, comentarii. Lucrarea este adresată atât mediului academic, cât și celui de afaceri, precum și autorităților publice: în special studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor, antreprenorilor, specialiștilor și celor ce doresc să practice activitate de comerț.


Sanduța, Tatiana. Perfecționarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperației de consum din Republica Moldova. teza de coctor în științe economice. Ch., 2016. 183 p.

Teza de doctor constă  în perfecționarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperației de consum bazat pe aplicarea modelului algoritmic de analiză a strategiilor investiționale, bugetare și dezvoltarea cooperativelor de credit ca posibilitate de optimizare a mecanismului financiar.

 


 

Sanduța, Tatiana. Perfecționarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperației de consum din Republica Moldova. autoref. tz de coct. în  științe economice. Ch., 2016. 27 p.

Autoreferatul constă în perfecționarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperației de consum bazat pe aplicarea modelului algoritmic de analiză a strategiilor investiționale, bugetare și dezvoltarea cooperativelor de credit ca posibilitate de optimizare a mecanismului financiar.

Management: Ghid metodic: Pentru toate specialitățile la ciclul 1/ Elena Graur, Tatiana Baran; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist -Comercială din Moldova(UCCM).- Chișinău: UCCM, 2016.- 232p. ISBN 978-9975-81-014-2.

Acestă lucrare este un ghid practic pentru activitățile de seminar la disciplina Management în  pregătirea specialiștilor din sfera economică, constituit din concepte de bază, obiective, exerciții și teste de autoevaluare.

 

 

Bazele metodologice ale elaborării, implimentării și dezvoltării sistemului informațional integrat de management universitar/ Chernyshenko S.V., Vorotnitsky Y.I., Șavga L. [et al.]: coord.: Chernyshenko Serghei [et al.]. - Chișinău: UCCM, 2016.- 352p. ISBN 978-9975-81-010-4.

Suportul informațional al managementului universitar include analiza problemelor de proiectare a sistemului informațional integrat, descriere sistematică a cerințelor față de sistemele informaționale de management universitar și rezumă experiența mai multor grupuri de dezvoltatori din țări europene: Germania, Polonia, Belarus, Ucraina, Moldova, Georgia- conform rezultatelor proiectului INURE (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR ”INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES'GROUND") al programului european TEMPUS.

 

Fuior, Elena. Finanțele  întreprinderii: manual/  Elena Fuior, Viorica Ganea, Corina Cușnir; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova.- Chișinău: UCCM, 2014 (Complexul Editorial INCE).- 466 p. ISBN 978-9975-114-85-1.

Prezentul conținut cuprind relațiile economice, care îmbracă forma bănească și care apar  și se manifestă în mod obiectiv, la nivelul întreprinderii în legătură cu formarea și repartizarea fondurilor bănești necesare procesului de producție în scopul obținerii profitului maxim. Astfel finanțele întreprinderii formează un domeniu de cercetări, care tratează problemele de venituri și de cheltuieli ale entităților. 

 

Contabilitate: Note de curs/ Tudor Tuhari, Ina Maleca, Viorica Fulga; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist -Comercială din Moldova.- Chișinău: UCCM, 2015.- 309p. Ediția a 2-a. ISBN 978-9975-114-98-1.

Cursul ”Contabilitate” este fundamentul pregătirii specialiștilor în domeniile de activitate: Finanțe și bănci, Busibess și administrare, Tehnologia și managementul alimentației publice, Merceologie și comerț. Conține sisteme, principii, metode și tehnici de organizare a contabilității în condițiile diverselor forme de proprietate și de gestiune a patrimoniului.

 

 

Organizarea și tehnica comerțului: Note de curs/ F. Pitușcan, A. Scutaru;   MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist -Comercială din Moldova.- Chișinău: UCCM, 2015.- 328p. ISBN 978-9975-81-004-3.

În lucrare sunt elucidate problemele actuale privind organizarea activității comerciale , tehnica și tehnologia comercială în unitățile de comerț angro și cu amănuntul, inclusiv bazele tehnologiei comerțului, distribuției și aprovizionării cu mărfuri, organizarea și tehnologia proceselor comerciale în comerțul cu ridicata și cu amănuntul.

 

  Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief). Chişinău: UCCM, 2015. Volume 2, Issue 1. 122 p.

The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development and international levels. This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A). Avaible at:  http://jrtmed.uccm.md/index.php/en.

 

Microbiologia produselor alimentare: Note de curs/ elaborate de Laurenția Artiomov; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist -Comercială din Moldova. - Chișinău: UCCM,2015.- 135P.- ISBN 978-9975-81-006-7.

Această publicație este o sursă de învățare și studiere a microbiologiei produselor   alimentare: cerialelor, produselor  derivate, produselor de panificare, fructelor, legumelor, alcoolului, laptelui, cărnii, peștelui ș.a.

 

Dictionar de termeni economici român - francez/ MOLDCOOP. Universitatea Cooperatist- Comercială din Moldova.: Valentina Scutelniciuc, Rodica Mațcan. - Chișinău: UCCM, 2015.- 136P.- ISBN 978-9975-81-003-6.

Dicționarul prezent  conține circa 4000 de cuvinte /temeni economici , amplasați în ordine alfabetică. Dicționarul  vine în ajutorul studenților ca un instrument practic de lucru.

 

Metode de determinare a indicilor calității grăsimilor alimentare: Îndrumar metodic/ Tudor Maleca; MOOLDCOOP, Universitatea ooperatist- omercială din Moldova. - Chișinău: UCCM, 2015.- 47p.- ISBN 978-9975-81-008-1.

Prezentul  îndrumar  metodic este  un ghid practic în cunoașterea și utilizarea  metodelor și tehnicilor de verificare,  apreciere a calitații grasimilor alimentare. Îndrumarul  vine în ajutorul studenților ce studiază la specialitățile Merceologie și comerț.

 

 

Microbiologia generală: Note de curs/ Laurenția Artiomov;  MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist- Comercială din Moldova.- Chișinău: UCCM, 2014.- 96 p.- ISBN 978-9975-114-77-6

Definește noțiunile generale ale microbiologiei, rolul și importanța microorganismelor în natură și în activitățile omului.

 

 

Management: Note de curs/ Elena Graur, Tatiana Baran; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist- Comercială din Moldova.- Chișinău: UCCM, 2014.- 512p.- ISBN 978-9975-114-97-4

Scopul principal ai lucrării constă în obținerea cunoștințelor din domeniul managementului, prin sistematizarea acestora, prin aplicarea algoritmilor de acțiune în sfertele de bază ale organizării activității, prin dezvoltarea aptitudinilor manageriale. Manualul este destinat studenților, masteranzilor, consultanților în domeniul învățămțntului economic.

 

 

 

Dezvoltarea competenței de comunicare profesională a studenților economiști: Ghid metodologic / Svetlana Guțu; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.-Chișinău: UCCM, 2014.-96 p.-ISBN 978-9975-114-95-0.

Ghidul metodologic prezintă o abordare didactică a comunicării profesionale a studenților economiști centrat pe formarea și dezvoltarea celei mai importante finalități educaționale, a competenței comunicativ-lingvistice. Partea teoretică tratează aspectul competenței comunicativ-lingvistică, cea practică oferă concept metodologic de formare a competenței de comunicare profesională a studenților economiști.

 

 

Universul Tudor Tuhari/ Studiu biografic contabil; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.-Chișinău: UCCM, 2014.-182 p.-ISBN 978-9975-114-94-3.

File bibliografice din viața și activitatea profesorului universitar, doctor habilitat, Tuhari Tudor.

 

 

Istoria și teoria cooperației de consum: Note de curs/ Elena Graur; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.-Chișinău: UCCM, 2014.-172 p.-ISBN 978-9975-114-96-7.

Suportul de curs conține etapele principale de dezvoltare a cooperației de consum în ținutul nostru, trăsăturile ei specifice și forme de activitate din trecut utile până în prezent. 

 

 

 

Marketing: curs universitar/ S. Petrovici, S. Muștuc; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova; Ediția a 2-a revăzută și adăugată-Chișinău: UCCM, 2014.-512 p.-ISBN 978-9975-114-86-8.

Cursul de interes național, structurat în 5 compartimente, destinat cercetătorilor, studenților, cadrelor didactice, specialiștilor din practica economică, agenților economici, ce  tratează aspectele de bază ale teoriei și practicii marketingului, pornind de la studierea fundamentelor marketingului și finalizând cu procesul decizional în marketing.

 

Introducere în e-comerț și e-busines: Suport de curs / Larisa Șavga, Ghenadie Șavga, Tatiana Surugiu; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.-Chișinău: UCCM, 2013.-316 p.-ISBN 978-9975-114-56-1.

Această lucrare oferă soluții provocărilor contemporane ale erei informaționale în rezultatul amplificării proceselor de globalizare, mondializarea pieței, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informatice și a comunicațiilor, penetrarea Internetului în toate sferele de activitate umană ce a generat mutații profunde în economie și a facilitat apariția noilor modele de afaceri, noilor modalități de muncă, noilor produse și servicii, crearea noilor piețe -a celor digitale, noi mentalități și comportamente ale producătorilor, distribuitorilor și consumatorilor.

 

Teoria și istoria contabilității: Note de curs/ Tudor Tuhari; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.-Chișinău: UCCM, 2013.-88 p.-ISBN 978-9975-114-55-4.

Cercetarea dată este o orientare pentru specialiștii în domeniul contabilității cu scopul de a cerceta și a cunoaște ideile și metodele din istoria trecutului, de a se orienta în dezolvarea problemelor curente și de a prognoza unele decizii, de a simplifica și a asigura utilizatorii cu o informație contabilă oportună, reală  și  relevantă întru asigurarea unui viitor mai bun al societății noastre. 

 

 Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2019.

Volume 6, Issue 2(12).-2019.-42 p.- ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345 -1483

 The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels. 

 This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A). Avaible at:  http://jrtmed.uccm.md/index.php/en.

 

 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: