Visitors Counter

TodayToday166
All DaysAll Days373737
Logged In Users 0

Wrapper

 

 

 

Ediţii periodice abonate

de catre Biblioteca Stiintifica UCCM

 

ZIARE REVISTE Abonări ONLINE 
 

 

 • Economist

Redacţia ziarului „Eco”.- Chişinău; Săptamânal.

 

 • Făcliapublicaţie pedagogică

Redacţia ziarului „Făclia”.- Chişinău; Săptămânal.

 • Literatura şi Arta: publicaţie de limbă română

Uniunea Scriitorilor din Moldova.- Chişinău; Săptămânal

 • Moldova suverană

Guvernul Republicii Moldova.- Chişinău; Cotidian.

 • Pro Cooperaţia

Uniunea Centrală a Cooperativelor de consum din Republica Moldova Moldcoop .- Chişinău; Lunar.

 • Sport-Plus

Comitetul  Naţional Olimpic.- Chişinău; Lunar.

 • Timpul

Cotidian naţional independent.- Chişinău; Cotidian.

 • Экономические обозрение 

Логос-Пресс S.A .- Кишинэу; Săptămânal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Business Class: экономический журнал

Business Class.-Chişinău; Lunar.

 • Contabilitate şi audit: acte normative, comentarii

Contabil Service.- Chişinău; Lunar.

 • Economica: revistă ştiinţifico-didactică

Academia de Studii Economice din Moldova.- Chişinău; Trimestrial.

 • Monitorul oficial al Republicii Moldova (rom., rus.)

Direcţia de Stat pentru Asigurare Informaţională Moldpresa .- Chişinău;

Săptămânal.

 • Pomicultura, viticultura şi vinificaţia: publicaţie ştiinţifică  de

profil

IP Insitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.-

Chişinău; Lunar

 • Profit: Bănci şi finanţe: издание для деловых людей

PROFIT S.A.- Chişinău; Lunar.

 • Revista naţională de drept: publicaţie ştiinţifico-practică

Universitatea de Stat din Moldova. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” din Moldova. Uniunea Juriştilor din Moldova.- Chişinău; Lunar.

 • Univers pedagogic

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.- Chişinău; Trimestrial.

 • Бухгалтерские и налоговые консультации

„Бухгалтерские и налоговые консультации”.-Кишинэу; Lunar.

 • Товароведение продовольственных товаров

„Внешторгиздат.- Москва; Lunar

 • Monitorul fiscal

https://monitorul.fisc.md/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: