Visitors Counter

TodayToday4
All DaysAll Days373741
Logged In Users 0

Wrapper

Article Index
Referinte bibliografice
SM ISO 690:2012
All Pages
 

Modele

 

de prezentare a referinţelor bibliografice

 

 

Conform STANDARDULUI  MOLDOVEAN

ISO 690:2012, Informare şi documentare-Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare.

Cărţi

1. Referinţe la cărţi tipărite şi publicaţii monografice

2. Referinţe la cărţi electronice şi publicaţii monografice online

3. Referinţe la contribuţii în publicaţii monografice tipărite

4. Referinţe la contribuţii în publicaţiile monografice online

Publicaţii seriale

5. Referinţe la publicaţii seriale tipărite

6. Referinţe la publicaţii seriale online

7. Referinţe la contribuţii în publicaţii seriale tipărite

8. Referinţe la contribuţii în publicaţiile seriale online

Site-uri web

9. Referinţe la un întreg site web

10. Referinţe la contribuţii specifice sau la părţi de site web

Programe de calculator

 

11.  Referinţe la un program de calculator

 

Brevete de invenţii

 

12. Referinţe la brevete de invenţii

                     

 

 

Ordonarea listelor alfabetice de referinţe

 

Listele alfabetice de referinţe trebuie ordonate conform principiilor prezentate în următoarele puncte, bazându-se pe primul element al referinţei.
  • Lucrările proprii ale unui autor precedă orice document, citat de el/ea.
  • O înregistrare cu un singur autor precedă înregistrări cu doi sau mai mulţi autori cu acelaşi nume iniţial.
  • Multiple înregistrări ale unui singur autor sunt aranjate cronologic, în ordine crescătoare.
  • Înregistrările cu mai mulţi autori, primul autor fiind unul şi acelaşi, pot fi aranjate în ordine cronologică după înregistrările sinestătătoare ale primului autor sau cu un singur coautor, în scopul corespunderii citărilor din sursa de informare care conţin numele primului autor, urmat de “et al.” după dată.
  • Autorii colectivi (cum ar fi instituţii) sunt ordonaţi alfabetic, după primul cuvânt
  • semnificativ al numelui.

În circumstanţe speciale, poate fi utilizată o ordonare alternativă, dacă ea se aplică uniform la toate referinţele. De exemplu, în listele de referinţe, ordonate sistematic sau pe subiecte, adesea se cuvine ca titlul să fie primul, iar autorul al doilea. În listele de hărţi, regiunea poate fi menţionată prima. În listele de materiale ale imaginilor în mişcare, primul element, de regulă, este titlul.

 

 

Reguli pentru prezentarea referintelor bibliografice și citarea resurselor de informare, vezi detalii...

 

 

 

 

  
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: