Visitors Counter

TodayToday64
All DaysAll Days358305
Logged In Users 1

Wrapper

 

 

 1. Activitatea fiscala
 2. Administrarea businessului
 3. Administrarea retelelor informatice
 4. Administrarea riscurilor activităţii comerciale
 5. Administrarea si programarea retelelor informatice distributive
 6. Administrarea sistemelor comparate
 7. Alimentaţia curativă
 8. Ambalaje şi ambalarea mărfurilor
 9. Analiza activităţii economico-financiară
 10. Analiza comparată
 11. Analiza gestionară
 12. Analiza senzorială a mărfurilor
 13. Antreprenoriat
 14. Arta decorării şi prezentării  produselor culinare
 15. Automatizarea proceselor de producere
 16. Banci inteligente economice
 17. Baza material-tehnică a întreprinderii comerciale
 18. Baze de date si sisteme expert
 19. Bazele activitatii bancare
 20. Bazele activitatii investitionale
 21. Bazele activităţii turistice
 22. Bazele comunicării
 23. Bazele construcţiei şi amenajării unităţilor alimentaţiei publice
 24. Bazele contabilităţii
 25. Bazele electrotehnicii si electronicii
 26. Bazele functionarii pietelor de capital
 27. Bazele marketingului
 28. Bazele nutriţiei şi alimentaţiei
 29. Bazele sistemelor informatice economice
 30. Bazele sistemului informatic al unitatii economice
 31. Bazele statului şi dreptului
 32. Bazele tehnologiei  industriale
 33. Bazele tehnologiei prelucrării produselor agricole
 34. Bazele teoretice ale merceologiei
 35. Bazele teoretice ale tehnologiei produselor alimentaţiei publice
 36. Biobibliografii
 37. Biochimia alimentului
 38. Bursa de mărfuri
 39. Cercetări de marketing
 40. Cercetări în analiză financiară
 41. Chimia alimentului
 42. Chimia anorganica si analitica
 43. Chimia organica
 44. Civilizatia europeana
 45. Clasificarea, codificarea, standardizarea, metrologia, calimetria şi Certificarea mărfurilor
 46. Comerţ electronic
 47. CONCEPŢII, POLITICI ŞI TEHNOLOGII MODERNE DE
 48. Constructia si functionarea tehnicii informatice
 49. Construcţie şi economie europeană
 50. Contabilitate alte specialităţi
 51. Contabilitate bancară şi bugetară
 52. Contabilitate de gestiune
 53. Contabilitate financiară I, II şi III
 54. Contabilitate în comerţ
 55. Contabilitate managerială
 56. Contabilitatea impozitelor
 57. Contabilitatea în comerţul interior şi exterior
 58. Control şi audit financiar
 59. Controlul tehnochimic
 60. Criminalistica
 61. Cultura si civilizatia europeana
 62. Culturologia
 63. Drept administrativ
 64. Drept bancar
 65. Drept civil. contracte
 66. Drept Civil. drepturile  reale
 67. Drept civil obligaţii
 68. Drept civil partea generală
 69. Drept Civil succesiuni
 70. Drept comercial
 71. Drept comunitar european
 72. Drept economic
 73. Drept familial
 74. Drept financiar -fiscal
 75. Drept internatinal public
 76. Drept international privat
 77. Drept penal. partea generală
 78. Drept penal partea specială
 79. Drept privat roman
 80. Drept procesual civil(I)
 81. Drept procesual penal
 82. Drept vamal
 83. Dreptul comerţului internatinal
 84. Dreptul muncii
 85. Dreptul societăţilor comerciale
 86. Dreptul transporturilor
 87. Economia cooperaţiei de consum
 88. Economia integrării europene
 89. economia mondială
 90. economia turismului
 91. Educatia fizica
 92. Elaborarea proiectului de turism
 93. Electrotehnica şi bazele Electrotehnicii
 94. Estetica şi designul mărfurilor
 95. Etica profesionala
 96. Evaluarea activelor intreprinderii
 97. Evaluarea financiara a intreprinderii
 98. Evaluarea proiectelor investitionale
 99. Evaluarea si expertiza VM
 100. Filosofie
 101. Finante
 102. Finante manageriale
 103. Finante publice
 104. Finante-alte specialitati
 105. Finantele intreprinderii
 106. Fizica generală
 107. Fizica şi Metode Fizice de Cercetare a Mărfurilor
 108. Geografia social-economica mondiala
 109. Gestiunea activitatii de asigurare
 110. Gestiunea financiara a intreprinderii
 111. Gestiunea performantei si  riscului bancar
 112. Gestiunea riscurilor
 113. globalizarea economică
 114. Grafica Inginerească
 115. Inofensivitatea materiei prime şi a produselor alimentare
 116. Instruirea practicii TURISM
 117. Integral Equations and Modeling of Applied Problems (IEMAP)2005
 118. Introducere in specialitate
 119. istoria şi teoria cooperaţiei de consum
 120. Istoria universală a statului şi dreptului
 121. Limba englză de afaceri
 122. Cominicarea în afaceri
 123. Limba franceză de afaceri
 124. Limba română
 125. Limbajul C++
 126. Logica
 127. Logistica
 128. Logistica comerciala
 129. Logistica în ramuri de activitate
 130. management
 131. managementul achiziţiilor
 132. managementul alimentaţiei publice
 133. Managementul calităţii şi sortimentului mărfurilor
 134. managementul comercial
 135. Managementul financiar
 136. managementul promovării vânzărilor
 137. managementul ramurii
 138. managementul relaţiilor economice internaţionale
 139. managementul resurselor umane
 140. Managementul, economia si business-ul activitatilor informatice economice
 141. Marketing
 142. Marketing agroalimentar
 143. Marketing internaţional
 144. Marketing strategic
 145. Marketing turistic
 146. Marketingul alimentaţiei publice
 147. Marketingul internaţional
 148. Marketingul mărfurilor de consum
 149. Marketingul serviciilor
 150. Marketingul si concurenta
 151. Matematici Aplicate în Economie
 152. Matematici de Calcul
 153. Mecanica Teoretică şi Aplicată
 154. Merceologia comercială a mărfurilor alimentare
 155. Merceologia comerciala a marfurilor alimentare cerealiere, de cofetarie si grasimilor
 156. Merceologia comerciala a marfurilor alimentare pomilagumic si gustative
 157. Merceologia comerciala a marfurilor alimentare pomilagumic si gustative
 158. Merceologia comercială a mărfurilor de uz casnic
 159. Merceologia comercială a mărfurilor din lapte, ouă, carne şi peşte
 160. Merceologia comercială a mărfurilor nealimentare
 161. Merceologia comercială a mărfurilor vestimentare
 162. Merceologia lînii, pieii şi blănurilor
 163. Merceologia materiei prime medicinal-tehnice
 164. Merceologia materiei prime secundare
 165. Merceologia produselor alimentare
 166. Metode chimice si biochimice de cercetare
 167. Metode de cercetare in Turism
 168. Metode de Optimizare
 169. Metode si  tehnici fiscale
 170. Metodele Cercetării Proprietăţilor Fizice ale Mărfurilor
 171. Microbiologia, igiena şi sanitaria
 172. Moneda si credit
 173. Notariatul
 174. Obiecte
 175. Operatiuni si tehnici bancare
 176. organisme economice intrenaţionale
 177. Organizarea activitatii de marketing
 178. Organizarea contabilităţii
 179. Organizarea excursiilor
 180. Organizarea şi managementul producerii şi deservirii în unităţile alimentaţiei publice
 181. Organizarea şi tehnica comerţului
 182. Organizarea şi tehnologia  alimentaţiei publice
 183. Organizarea şi tehnologia achiziţiilor
 184. Organizarea şi tehnologia achiziţiilor publice
 185. Organizarea şi tehnologia comerţului
 186. Organizarea şi tehnologia serviciilor turistice
 187. Pachete de programe grafice
 188. Planificarea financiara a intreprinderii
 189. Politici concurentiale pe pietele financiare
 190. Politici si tehnici bugetare
 191. Poltici bancare
 192. Practica
 193. Practica de producere
 194. Probleme teoretico  practice ale proceduriii penale
 195. Procese şi aparate în  industria alimentară
 196. Programa practicii de productie
 197. Programa practicii pentru masteranzii TIE
 198. Programarea calculatoarelor
 199. Programarea logica
 200. Programarea orientata pe obiect
 201. Programarea WEB
 202. Programe aplicative
 203. Proiectarea bazelor de date
 204. Proiectarea sistemelor informatice economice
 205. Proiectarea tehnologica a  unitatilor de alimentatie publica
 206. Protectia civila
 207. Protectia juridica a dreptului omului
 208. Protectia sistemelor informatice economice
 209. psihologia conducerii în business
 210. Reglementarea juridică a insolvabilităţii
 211. Relatii valutar - financiare
 212. Retele informatice
 213. Securitatea, fiabilitatea,estimarea si selectionarea resurselor informatice
 214. Semantica algoritmilor activitatilor informationale economice
 215. Servicii de agrement şi divertisment
 216. Sistem informatic al unitatii economice
 217. Sistem informatic de analiza economica
 218. Sisteme de gestiune a bazelor de date
 219. Sisteme de operare
 220. Sisteme electronice de calcul economic
 221. Sisteme informationale economice si structuri de date
 222. Sistemul de conducere economica
 223. Sistemul jurisdictional comunitar european
 224. Sociologia
 225. Sociologia juridica
 226. Standardele contabilităţii
 227. Standardele Naţionale şi Internaţionale ale Contabilităţii
 228. Standardizarea, codificarea, metrologia şi certificarea mărfurilor
 229. Statistica
 230. Statistica Economică
 231. Stiinte filosofice
 232. Stiinte filosofice si sociologice
 233. Stiinte in general
 234. Stiinte in general
 235. Strategii şi politici de marketing în turism
 236. Studiul comportamentului consumatorului
 237. Subsisteme informatice economice
 238. Suplimente alimentare şi biologic active
 239. Tabele electronice de calcul
 240. Tehnica operaţiilor de turism
 241. Tehnica operatiunilor bursiere
 242. Tehnica şi tehnologia  refrigerării
 243. Tehnologia produselor alimentaţiei publice
 244. Tehnologia produselor de  patiserie şi cofetărie
 245. Tehnologii informationale Iachim
 246. Tehnologii informationale in turism
 247. Tehnologii informationale si informatice
 248. Tehnologii informationale Tutunaru
 249. Tehnologii si tehnici moderne de programare
 250. teoria businessului
 251. teoria deciziilor
 252. teoria economică (microeconomia şi macroeconomia)
 253. Teoria proabilităţilor şi Statistica Matematică
 254. Teoria şi practica concurenţei mărfurilor şi întreprinderilor
 255. Teoria Sistemelor
 256. Termotehnica
 257. Teza de masterat Contabilitate in comert
 258. Teze de master
 259. Toxicologia
 260. Tranzacţii economice internaţionale
 261. Turism balnear,masterat
 262. Turism internaţional
 263. Turism rural
 264. Turism urban
 265. Turismul cultural
 266. Utilaj tehnologic
 267. Valenţe teor-pract.aleDCI
 268. Zone off-shore
 269. Логистика в отраслях деятельности
 270. Основы логистики
 271. Товарная биржа

 

 

 

 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: