Wrapper

Joi, 31 Decembrie 2015 06:33
decembrie 2015
decembrie 2015
Model al profesionalismului

La onorabila vârstă de 75 ani dl Simion Musteață, Prorector UCCM, dr., conf. univ. vine cu realizări de valoare, recunoscut și apreciat în domeniul științific și cel universitar. Configurat de-a lungul anilor, a reușit să valorifice eficient aptitudinile, ocupând un loc distinct și binemeritat în istoria universității, fiind unul dintre fondatorii ei.

Pedagog cu o bogată experiență, model al profesionalismului, ambițios și neastâmpărat, cu verticalitate față de viață, muncește cu asiduitate și dragoste, reușește în permanență să cucerească respectul și stima mediului universitar, se află într-o armonie perfectă cu sine. Este înzestrat cu un har specific, are mereu spirit inovator, este exigent și corect în luarea deciziilor

Dumnealui continuă să îmbine armonios activitatea de cercetare științifică și practică, este sprijin bun al studenților și profesorilor în orientarea și proiectarea carierei, în identificarea oportunităților educaționale și profesionale.

La nivel de obiective, desfășoară activități îndrăznețe spre obținerea unor relații armonioase dintre cadrele didactice și studenți, motivându-i spre cultivare, formare continuă, schimbare, utilizând sistemul de competențe profesionale, conform Sistemului de Management al Calității. Dumnealui a implementat, menține și dezvoltă acest sistem, perfecționează sistemul de monitorizare a calității, aplică indicatori de evaluare în procesul educațional, astfel asigurând calitatea serviciilor educaționale în universitate.

Pe parcursul vieții Dl S. Musteață a reușit să elaboreze un mare număr de lucrări științifice, manuale, monografii, articole științifice, programe analitice. A participat la numeroase simpozioane și conferințe științifice naționale și internaționale, provocând dezbateri importante pe diverse probleme.

Cu abilități mari de manager se manifestă ca o personalitate remarcabilă în evoluția învățământului și al vieții culturale în ansamblu.

Multstimate Domnule Prorector, în aceste momente festive, suntem alături și Vă susținem în activitatea de cultivare a standardelor de excelență în educație și cultură. Vă dorim ca roadele muncii depuse de Dumneavoastră să se întruchipeze în succesele cadrelor didactice și ale studenților, să le înnobileze sufletele în baza valorilor general umane, să-i facă mai puternici și mai responsabili în tot ce-și propun să facă. Vă dorim să aveți multă sănătate, forță mereu regenerantă, putere de voință, bucurii și succese deosebite în întreaga Dumneavoastră activitate.

Cu respect Colectivul Bibliotecii Științifice UCCM

noiembrie 2015
"Calitatea este detaliul care face diferența"
J.M. Juran
Impactul calității în economie, în viața socială ridică numeroase probleme. În cazul nostru, calitatea este o problemă de educație, de cultură, de învățămînt, de comportament. Numai devenind conștient acestor imperative putem vorbi despre aportul benefic al produselor și serviciilor la realizarea calității vieții oamenilor și profitabilității agenților economici. În secolul XXI aplicarea calității în toate domeniile vieții devine din ce în ce mai evident și depășește cu mult caracteristicile produsului, ceea ce stimulează succesul, concentrat pe calitate. Profesorul japonez Joshio Kondo a numit secolul XXI, "secolul calității".
Cu sloganul "Calitatea face diferența", Biblioteca Științifică a evidențiat Ziua Mondială a Calității, organizînd:
1. Expoziție de carte "Calitate, inovație, concurență", cu compartimentele: Calitate în toate domeniile vieții și Calitatea face diferență, la care au fost expuse și prezentate publicațiile din colecțiile bibliotecii, ce indică Calitatea ca obiect de studiu.
2. "Accent pe calitate" - ora discuțiilor. În dezbatere cu Senatul Studențesc și șefii grupelor academice, au fost puse teme de discuții ca: de ce este importantă calitatea, ce este asigurarea calității, de ce este necesară asigurarea calității, care sunt avantajele asigurării calității, cerințele pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite utilizatorilor bibliotecii, cît și asigurarea calității educației ca indicator de bază în activitatea universității.
Pentru fiecare din noi, Ziua Mondială a Calității, a fost o ocazie de a ne concentra pe importanța calității.
octombrie 2015

 

MĂRITE DASCĂL !

Pasărea Inimii Domniei voastre s-a ridicat de-a lungul anilor pe multe trepte, urcînd mereu spre înălţimi, călindu-şi aripile în file de carte, în nopţi nedormite, în dăruiri de sine…

Iubite Dascăl, multe cărţi ascund printre pagini privirea neobosită a ochilor Dvs., ce cu nesaţ au sorbit din lumina cuvântului, ca apoi să învăţaţi de a cinsti şi a păstra


bite care depuneți zi de zi pe tărâmul celei mai nobile profesiuni, aceea de a educa. Vă aducem sincere şi meritate felicitări cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din învățămînt, Vă urăm mulţi ani frumoşi, multă sănătate, bunăstare și prosperitate!

 

Cu respect Colectivul Bibliotecii Științifice UCCM

 

 

iulie 2015
Colecțiile Bibliotecii Științifice UCCM au fost completate cu două titluri de carte, venite prin donație din partea decanului facultății Psihologie și pedagogie al USM, Vladimir Guțu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar și Maria Șevciuc, doctor în pedagogie, conferențiar universitar USM. Le mulțumim mult pentru susținerea în dezvoltarea colecțiilor bibliotecii.
Didactica universitară: studii și experiențe / V. Guțu, M. Șevciuc, V. Goraș-Postică; coord.: M. Șevciuc; USM, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Centrul de Politici Educaționale.- Ed. a 2-a, rev. și ad.- Ch., CEP USM, 2013.- 242 p. Bibliogr.: p. 232-230 Lucrarea abordează problema renovării didacticii învățământului superior din perspectiva formării conceptuale ale didacticii universitare axate pe competențe, definirea și fundamentarea sistemului de produse curriculare, conceptuale, metodologice, operaționale. Sunt stabilite repere teoretice ale sistemului curricular cu referință la practica evaluării academice la studenți, formarea competenței investigaționale la studenți, manifestarea interrelațiilor profesor-student etc. Lucrarea oferă celor interesați posibilitatea de a dezvolta, a extinde a căuta modalități inedite, adecvate de optimizare a demersului său didactic.
Cojocaru,Vasile Managementul educațional: Referențial științific și metodologic / V. Cojocaru, V. Guțu, M. Șevciuc; coord. șt.: V. Guțu; USM,- Ch., CEP USM, 2013.- 112 p. Lucrarea propune cele mai valoroase abordări științifice specifice managementului educațional din Republica Moldova ce include: descrierea managementului educațional în calitate de obiect al cercetării, particularitățile de cercetare a problematicii privind managementul educațional (logica cercetării, metodele, etapele, limbajul științific etc.), analiza contradicțiilor în sistemul managementului educațional și stabilirea unor direcții și orientări investigaționale. Lucrarea este adresată cercetătorilor științifici, managerilor din învățământ, cadrelor didactice, doctoranzilor, studenților.
iunie
Recent Biblioteca Științifică UCCM a beneficiat de o donație de carte, oferită de către Agenția Turismului a Republicii Moldova. Colecția *Girueta*, literatură din domeniul turismului a fost prezentată de Directorul General al Agenției Turismului a Republicii Moldova, Nicolae Platon, conferențiar universitar, doctor în economie, autor a trei monografii. Dl Nicolae Platon a informat publicul despre problemele stringente ale turismului rural, despre necesitatea și importanța dezvoltării industriei turismului, despre organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova abordată în "STRATEGIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI *TURISM 2020* ȘI A PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTEIA ÎN ANII 2014-2016". Această colecție de valoare prezintă interes deosebit atît pentru studenți, antreprenori, cÎt și cei interesați de monumente și locuri pitorești din Moldova.
 
Platon, Nicolae. Retrospectiva turismului molldovenesc: 55 de ani de realizări: Monografie: Vol.1. Agenția Turismului a RM. Ch., 2014. 204 p. Lucrarea este o sursă de interes sporit pentru ramura turistică și face lumină în istoria și etapele celor 55 de ani de experiență organizatorică a turismului moldovenesc, structurile care au fost implicate în dezvoltarea ramurii, cât și prezentate persoanele ce au contribuit la dezvoltarea acestei ramuri. Monografia oferă informații prețioase studenților specialității *Turism* din cadrul instituțiilor de învățământ superior și personalului din ramură.
 
Platon, Nicolae. Organizarea și gestionarea afacerilor în domeniul turismului rural: Vol.2. Agenția Turismului a RM. Ch., 2015. 216 p.
Turismul rural, care necesită consolidarea eforturilor în dezvoltare, este tematica principală oglindită în această monografie. Monografia sprijină dezvoltarea antreprenoriatului rural în baza cunoștințelor manageriale și a tehnicelor avansate, condiționate pe principii durabile ce pot deveni o sursă bănească pentru locuitorii de la sate.
 
Platon, Nicolae. Ghidul traseelor turistice ale Republicii Moldova: Vol.3. Agenția Turismului a RM. Ch., 2015. 428 p.
Turiștii și oaspeții care vizitează Republica Moldova pot avea drept călăuză *Ghidul traseelor turistice ale Republicii Moldova*. Acest ghid determină traseele naționale, destinațiile turistice, ce fac parte din marea familie a turismului mondial. Cei interesați pot călători virtual în istoria ținutului, vizitînd cramele vinicole, cetățile medievale, complexele monastice terestre și rupestre, incluse în circuitul turistic național.
 
Platon, Nicolae. Vernisaj turistic=Tourism kaleidoscope: Vol.4. Agenția Turismului a RM. Ch., 2015. 120 p.
Monografia prezintă date generale despre Republica Moldova, una dintre destinațiile turistice din centrul continentului european. Publicația este un ghid ce face atractivă Moldova prin varietatea de fotografii ce reflectă natura splendidă, podgoriile pline de roade, vinurile de calitate, cultura, ospitalitatea, tradițiile multiseculare și obiceiurile strămoșești, locuri ce merită să fie vizitate.
Platon, Nicolae. Strategia de dezvoltare a turismului "Turism 2020". Agenția Turismului a RM. Ch., 2014. 176 p.
Turismul reprezintă o forță importantă a dezvoltării, prosperității și bunăstării. Fiind un sector de prestare a serviciilor, turismul contribuie la dezvoltarea economiei prin acumularea de capital.În scopul stabilirii politicii statului în domeniul turismului a fost elaborată Strategia de dezvoltare a turismului *Turism 2020*. Strategia va avea drept rezultat zonarea turistică a țării, ceea ce va contribui la atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii turistice și amenajarea destinațiilor turistice, crearea unei Zone turistice-pilot, îmbunătățirea colaborării cu autoritățile publice locale și dinamizarea activității turistice în teritoriu.
Stimaţi utilizatori !
Actualmente, Biblioteca Ştiinţifică oferă acces la baze de date, majoritatea reprezentând resurse ştiinţifice licenţiate full-text. Resursele propuse pot fi accesate urmând link-ul de pe pagina Web a Bibliotecii UCCM, accesând rubrica Baze de date. Accesul la resurse este oferit în cadrul reţelei de calculatoare a Bibliotecii. Pentru informaţii adresaţi-vă în sala "Mediateca".

 

Consortiul REM - Resurse Electronice pentru Moldova, este un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisa, Budapesta - Open Society Institute (OSI) si Compania editoriala EBSCO Publishing (SUA). EBSCO este la moment unul dintre cei mai mari furnizori de reviste in format traditional si electronic. eIFL Direct va ofera peste 18000 de reviste, ziare si buletine de stiri full-text, de asemenea, peste 2300 de editii de referinta: ghiduri si brosuri din domeniile social si umanistic. eIFL ofera accesul si la o baza de date medicale (Medline). Toata informatia se distribuie in format electronic tuturor tarilor participante la proiect prin reteaua OSI.

Oxford English Dictionary unul dintre cele mai bogate dicţionare on-line, care include informaţii referitoare la evoluţia limbii engleze timp de 1 500 ani – istoria, analiza etimologică, neologisme, împrumuturi din alte limbi, pronunţia, exerciţii, materiale instructive, circa 2,5 mln. de citate din literatura universală în limba engleză, din literatura clasică, din periodice, filme şi chiar cărţi culinare etc.
Oxford Reference Online:

Oxford Quick Reference Online oferă acces la peste 125 de baze academice, subiecte, dicţionare lingvistice şi citate. Conţinutul este actualizat lunar, de trei ori în fiecare an se adaugă titluri noi şi noi ediţii.

 

Edward Elgar Publishing este una dintre cele mai mari edituri independente din lume. Oferă 6 000 de cărţi academice electronice în domeniul drept şi ştiinţe sociale. Platforma Elgaron-line a editurii Edward Elgar Publishing oferă versiune electronică de cărţi, cercetări ştiinţifice, monografii, manuale, dicţionare, enciclopedii şi reviste din domeniul economie, finanţe, drept, ştiinţe politice, dezvoltare regională, mediu.

BioOne este produsul colaborării inovatoare dintre societăţile știinţifice, biblioteci, academii și sectorul privat. BioOne este o cumulare on-line de cercetări primare din domeniile biologiei organismului, ecologiei, zoologiei, și știinţei mediului. BioOne reprezintă o resursă valoroasă pentru studenţi, profesori și cercetători, oferind simultan conţinutul unei game largi de subiecte actuale stringente, inclusiv încălzirea globală, cercetare de celule tija, și conservarea ecologiei și biodiversităţii. Publicaţii incluse sunt editate de către 129 de societăţi știinţifice, muzee, și prese independente.

 

New England Journal of Medicine (NEJM) este o revistă în limba engleză din domeniul medical publicat de Massachusetts Medical Society fiind una dintre cele mai prestigioase din lume. New England Journal of Medicine (NEJM) conţine un număr mare de subiecte cercetate precum: Cardiologie, Endocrinologie, Gastroenterologie, Genetică, Hematologie/Oncologie, Boali infecţioase, Neurologie/Neurochirurgie, Ginecologie, Pediatrie, Ingrijirea medicală primară, Chirurgie etc.

Pediatric Neurology Briefs este un serviciu de educație continuă, conceput pentru a accelera și de a facilita revizuirea de cercetare și progrese în neurologie pediatrică și subiecte legate de știința actuală. Editorii oferă abonaților rezumate lunare detaliate de articole publicate, urmate de comentarii pe baza experienței lor și colaborate de citări suplimentare corespunzătoare.

IMF eLibrary simplifică analiza si cercetarea cu acces direct la periodice IMF, carti, documente de lucru și studii, precum și de date și instrumente statistice. Veți găsi informații și perspectivă cu privire la macroeconomie, globalizarea, dezvoltarea, comerțului asistență tehnică, demografice, piețele emergente, consiliere politică, reducerea sărăciei, și mult mai mult.

IOPscience este un serviciu online de conținut. Revista publicată de catre IOP Publishing. IOPscience cuprinde tehnologii inovatoare pentru a facilita studiul cercetatorilor în domeniu, pentru a accesa conținutul științific, tehnic medical.

 

Royal Society Publishing ofera accesul la reviste ştiinţifice full-text din biologie, matematică, inginerie, medicină, fizică etc.

 

 

SĂPTĂMÎNA BIBLIOTECII

Ziua Mondială a Cărții este un bun prilej de a citi și de a ne aminti de personaje și povești care ne-au rămas în suflet. Numai citind, găsești printre cuvinte o lume frumoasă în care descoperi prieteni și ai parte de întîmplări memorabile. Numai citind, găsești o lume paralelă ce poți să evadezi în ea, o lume ce o cauți printre cuvinte. Cititul și cartea nu pot fi gândite în afara bibliotecilor și a bibliotecarilor.

"Ei au creat, între laberint și paradis, un spațiu intermediar, o oază de Bine în mijlocul răului general, oază care, sunt sigur, pînă la urmă va salva societatea" (Alexe Rău).
Cu prilijul Zilei Mondiale a Cărții, a Dreptului de Autor și a Zilei Bibliotecarului, în perioada 21-24 aprilie Biblioteca Științifică a organizat Săptămîna Bibliotecii, cu programul:
1. 21-22 aprilie
Zi de informare: "Intrări noi în colecția Bibliotecii UCCM";
2. 23 aprilie
Ziua Bibliotecarului. Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor.
Comunicare: "Cartea și biblioteca - baza culturii, repere ale instruirii și educației"
Expoziție de carte "Măria sa Cartea"
3. 24 aprilie
Comunicare: "Bilanțul realizărilor profesionale și a activităților de parteneriat"
Ziua de informare a fost organizată și prezentată de către colaboratoarele bibliotecii Elena Balinschi și Stela Tymofti. Timp de două zile, profesorii și studenții au avut posibilitate să consulte mai bine de 120 de titluri de carte recent intrate în colecțiile bibliotecii.


Rolul cărții, bibliotecii și al bibliotecarului a fost oglindit în comunicarea: "Cartea și biblioteca - baza culturii, repere ale instruirii și educației" prezentată de Maria Burcovschii, colaboratoarea bibliotecii, care a reușit să demonstreze, că Cartea este elementul central al creării unei culturi generale. Expoziția "Măria sa Cartea" a suplinit cele spuse la întîlnirea cu utilizatorii bibliotecii.

În cadrul Săptămînii Bibliotecii s-a efectuat bilanțul unui an de activitate al Bibliotecii Științifice, prezentat de Raisa Șveț, șef bibliotecă. Pe lîngă realizările obținute: contracte de colaborare, activități culturale cu alte biblioteci, expoziții și manifestări tematice, ținem să relatăm, că ne-a reușit să facem și o donație de carte. Cărțile au fost colectate în rezultatul campaniei "Dăruiește o carte", care a derulat în incinta universității, în rezultatul căreia s-au adunat 403 titluri de carte (beletristică, dicționare). Această colecție de carte a fost donată bibliotecii publice din s. Cușmirca, r-nul, Șoldănești. Șefa bibliotecii Zinaida Rusu și bibliotecara Aliona Martin au apreciat înalt gestul și au promis, că orice carte va fi citită cu multă pasiune și mult suflet de către cititori.

R. Șveț

 

aprilie 2015

23 aprilie 2015 - Ziua Bibliotecarului

Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor

Cartea şi biblioteca - repere ale instruirii şi educaţiei

"CARTEA şi BIBLIOTECA sunt baza culturii, repere sigure ale
instruirii şi educaţiei. De starea lor actuală depinde viitorul neamului"
Ion Madan

Ziua Internaţională a cărţii şi a dreptului de autor se sărbătorește anual pe 23 aprilie şi este organizată de UNESCO în scopul promovării lecturii, şi a drepturilor de autor. Prima astfel de manifestare s-a desfășurat în 1995.
Cartea este element central al creării unei culturi generale. O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Cartea este izvorul nesecat de Informaţii utile pentru orice vârstă. A scrie o carte este o artă. Trebuie să știi să aranjezi cuvintele în așa fel, încât cititorul să fie atras de ceea ce citește, şi să aibă posibilitatea să inveţe ceva din conţinutul cărţii.
Fără îndoială, cărţile rămân personajele principale ale universului nostru. Cartea a fost şi va rămâne în continuare principala sursă de informare.
Un rol important în formarea culturii spirituale şi morale a personalităţii îl joacă bibliotecile ca instituţii sociale şi culturale, şi nemijlocit personalitatea bibliotecarului. Profesia de bibliotecar este una dintre cele mai vechi din lume.
Meseria de bibliotecar a apărut după 1800, dezvoltându-se odată cu sistemul educaţional. Primul bibliotecar celebru de pe meleagurile române este Bogdan Petriceicu Haşdeu. Această meserie a mai fost practicată de: Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Nicolae Steinhardt, Constantin Noica, St. O. Iosif, George Călinescu. În diferite perioade de timp, imaginea biliotecarului a fost diferită. Aceasta a depins, în mare măsură, de starea şi valoarea bibliotecii în societate la acel moment. De pe timpuri, în postul de bibliotecar erau numiţi oameni de știinţă, învăţaţi, academicieni ca: Arhimede, matematician şi fizician din Grecia Antică, fraţii Grimm, fabulistul I.A. Crîlov, poeţii Goethe, M. Eminescu, A. Ahmatova şi alţii.
Lucrul în bibliotecă pentru o perioadă lungă de timp a fost considerat drept o ocupaţie onorabilă, dar nu şi o profesie.
Astăzi bibliotecarului îi revin mai multe sarcini de valoare pentru perfecţionarea intelectuală a oamenilor. Misiunea sa include diverse aspecte ale culturii, educaţiei, informării, propagării frumosului şi adevărului, ceea ce permite ca biblioteca şi în continuare, în pofida schimbărilor generate de globalizarea şi dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, să rămână o instituţie majoră.
Ca în orice meserie e necesar să cunoşti şi aici cum să lucrezi cu cartea şi mai ales cu cititorul, iar acest lucru a devenit important odată cu extinderea fenomenului de informatizare a bibliotecilor.
Munca de bibliotecar de la selecţie, achiziţie până la aşezarea publicaţiilor pe rafturi. Pentru a ajunge la momentul în care cartea este oferită spre lectură, în bibliotecă sau acasă, au loc o serie de operaţii complexe de natură intelectuală care presupun cultură şi pricepere profesională.
Introducerea informatizării în biblioteci, invazia bazelor de date al căror număr este din ce în ce mai important în biblioteci sunt doar doua exemple, în sprijinul ideii că e nevoie de bibliotecari de specialitate şi care trebuie să fie bine pregătiţi profesional. Din mânuitori de cărţi ei au ajuns mânuitori de informaţii, ceea ce nu e deloc simplu.
Lumea bibliotecilor se află într-un dinamism fără precedent. Bibliotecarul se află astăzi agent de schimb şi lider în gestionarea informaţiei. Bibliotecarul este cel care trebuie să-i iniţieze pe cititori în tehnica de regăsire a informaţiei şi documentelor. Din filolog la origine, a devenit specialist în stocarea, regăsirea şi diseminarea informaţiilor.
Bibliotecarul este cel, care dă viaţă cărţilor, ei sunt arhitecţii propriei lor meserii. Ce aş putea dori pentru această profesie? Aş dori, de asemenea, ca toţi cei care iubesc cartea şi biblioteca să vadă în bibliotecar un om cu ştiinţă de carte, în sensul propriu al termenului, care, în comparaţie cu oameni de alte profesii, deţine mai multe informaţii decât aceştia, informaţii de care societatea noastră are atâta nevoie.
Cu ocazia Zilei bibliotecarului, urez tuturor colegilor mei de breaslă, din biblioteci naţionale, universitare, publice, specializate şi şcolare.

Burcovschii Maria, colaborator Biblioteca Știinţifică UCCM

 

aprilie 2015

E ziua în care se naște speranța și gândul bun. E ziua în care iertăm și dăruim. E ziua învierii Domnului. Fie ca Sărbătoarea Sfîntă a învierii Domnului să reverse asupra Dumneavoastră sănătate, belșug și fericire. Iar lumina din Noaptea Sfîntă să renască în suflete speranțelor și darul dragostei ziditoare de pace și armonie!

HRISTOS A INVIAT!

 

 

 

 

aprilie 2015

Săptămîna catedrei

"Marketing comerţ şi turism"

 

Informarea utilizatorilor prin intermediul Săptămînii catedrei este o tradiție continuă a Bibliotecii Științifice. Aici au loc întîlniri cu profesori şi studenți, soldate cu programe variate de acțiuni culturale și științifice, expoziții de carte, reviste bibliografice, prezentări de carte, discuții menite să promoveze resursele bibliotecii, potenţialul uman şi ştiinţific al profesorilor.

Saptămîna catedrei „Marketing comerț și turism” a avut loc în perioada 23-28 martie. Cu această ocazie, biblioteca a organizat expoziția de carte cu literatură de specialitate, destinată formării specialiștilor din domeniile: marketingului, comerțului și turismului. La expoziție și-au găsit locul bine meritat contribuțiile științifice ale catedrei, rezultatele cercetărilor: manuale, suporturi de curs, culegeri de probleme, curriculum.

În cadrul acestui eviniment, Raisa Șveț șef Bibliotecă, a prezentat publicului prezent (gr. 2 MKL 21), publicația recent apărută, curs universitar „Marketing”, autori: S. Petrovici, S. Muștuc. Cartea tratează aspectele de bază ale teoriei și practicii marketingului, care începe de la studierea fundamentelor marketingului și finalizînd cu procesul decizional de marketing. Autorii au încercat să structureze cele mai semnificative probleme de dezvoltare a marketingului modern, să demonstreze că marketingul se ocupă de clienți și de satisfacerea nevoilor lor. La acest subiect, dna Sitnicenco Viorica, lector superior universitar, a făcut o sinteză a lucrării, accentuînd multitudinea de concepte și idei, soluții neordinare existente, politici de marketing, comportament al consumatorului, expuse în lucrare. Pentru a înţelege mai bine „ştiinţa marketingului”, celor prezenți li s-a propus să citească cu atenţie lucrarea și să realizeze că:Crearea relaţiilor cu clienţii pe baza valorii şi a satisfacţiei pentru client reprezintă însăşi esenţa gândirii şi practicii moderne de marketing” (Philip Kotler "Principiile Marketingului").

 

martie 2015

 

"Justiţia este adevărul în acţiune"
(Benjiamin Disraeli)

Săptămîna Catedrei "Drept"

Săptămîna Catedrei "Drept" s-a desfăşurat în perioada 02-06 martie 2015. Cu această ocazie Biblioteca Ştiinţifică a organizat o amplă expoziţie de dcumente, fiind o sursă importantă de informare şi cunoaştere pentru studenţii şi cadrele didactice de la catedra "Drept".
Pentru studenţii anului I, cei care au îmbrăţişat profesia de jurist au fost prezentate publicaţiile elaborate de profesorii catedrei. Astfel, studenţii au fost familiarizaţi cu disciplinele, care studiază dreptul şi statul în ansamblu, în generalitatea şi integritatea sa, ordinea juridică în întregime. Publicaţiile au oferit repere de învăţare, ca pînă la urmă publicul să înţeleagă, că unde este societate, acolo este şi drept, iar adevărul şi dreptatea trebuie să fie mai presus de prietenie sau stimă.

R. Şveţ

februarie 2015
Zilele Catedrei "Discipline Exacte şi Generale"

For some years I made a commitment to celebrate with the students St. Valentine's Day by organizing various competitions. I don't know why, but I realized that only the English lessons do not help me to understand them so well. This event made me realize how much students want to express their feelings, thoughts, opinions freely. Thy want to demonstrate their talents and value. Let's respect their rights by offering them Love, Respect, and Hope.

Let's not make the suffer!

Let's let them be Happy!

Happy Valentine's Day!

I Love You!

Angela Sajin, lector superior universitar

În perioada 9-13 februarie la UCCM s-au desfăşurat Zilele Catedrei "Discipline Exacte şi Generale" , şef catedră dl V.Seiciuc, dr., prof. univ. În cadrul acestei săptămîni, la 12 februarie profesorii catedrei respective în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică au realizat o activitate extracurriculară de tip concurs, ce a pus accent pe limbile moderne de comunicare.

Este o tradiţie ca în fiecare an studenţii să savureze din plin de sărbătoarea lor preferată "Ziua Sfîntului Valentin".

Dna Angela Sajin, lector superior universitar, profesoară de limba engleză a proiectat în detaliu acest eveniment, a organizat şi a moderat cu o măiestrie artistică excepţională. Activitatea a reunit două grupe de studenţi ai anului I şi a presupus cultivarea limbilor engleză şi franceză, precum şi valorificarea potenţialului creativ al studenţilor prin poezii, audiţii muzicale, scenete şi materiale video, realizate de studenţi.

O surpriză deosebită, ce a înzestrat evenimentul a fost interpretarea a două piese de dragoste de însăşi dna profesoară Angela Sajin, care a emoţionat şi impresionat nespus de mult publicul.

Colaboratorii Bibliotecii au organizat o expoziţie de carte atît din colecţiile bibliotecii, cît şi din colecţiile personale, cu genericul "Dragostea în literatura română şi universală". Expoziţia a inclus cele mai îndrăgite şi reprezentative opere de dragoste ale tuturor timpurilor: romane, poveşti, poezii şi scrisori.

Juriul, format din colaboratorii bibliotecii (Raisa Şveţ, Stela Tymofti, Maria Burcovschii, Elena Balinschi) şi dna Rodica Maţcan, conf.univ., dr., profesoară de limba franceză au apreciat mult această manifestare, materializată în concurs, care a avut succes în rîndul studenţilor, fiind o metodă atractivă şi stimulativă.

În final, dna A. Sajin a menţionat şi încurajat toţi studenţii cu diplome de participare.

Stela Tymofti

februarie 2015

Sergiu Petrovici - distins pedagog şi savant

Se spune, ca la oamenii buni cuvântul poartă icoana sufletului şi fapta - comoara inimii. Dictonul îl reprezintă direct pe Profesorul Sergiu Petrovici , doctor habilitat, cunoscut savant, profesionist în economie, care a împlinit recent onorabilul jubileu de 75 ani. Dumnealui face parte din pleiada intelectualilor de elită şi este un model al prezentului, care a diriguit cu măiestrie formarea profesională a multor generaţii de specialişti în domeniu şi a activat în cele mai variate segmente ale sferei social-economice.

Cu acest prilej în incinta Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova la 3 februarie 2015 s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifică "Concepte şi metodologii ale activităţii de marketing", la care au fost prezenţi personalităţi notorii, savanţi, profesori, cercetători din instituţiile de învăţământ universitar din republică etc.

Mesaje de veneraţie, respect imens şi urări de bine au adresat Profesorului S. Petrovici; L.Şavga, rector UCCM; S.Musteaţă, prorector UCCM; Gr. Belostecinic, Preşedintele Consiliului Rectorilor din RM, rector ASEM; T. Maleca, rector de onoare al UCCM; I.Ciolacu, ex-ministru al Comerţului; T.Tuhari, prof.univ., dr.hab.; S. Muştuc, decan la facultatea "Management şi drept" UCCM; F. Pituşcan, şef-catedră "Marketing", "Comerţ şi turism", UCCM; profesori de la UASM; discipolii şi colegii.

Prin amploarea mesajelor ce au relevat calităţile deosebite a dl S. Petrovici, prin anvergura personalităţilor participante la conferinţa ştiinţifică, care a decurs într-o atmosferă agreabilă, s-a demonstrat încă odată prestigiul de care se bucură Profesorul S. Petrovici în cadrul comunităţii academice naţionale şi internaţionale. În activitatea sa de timp a fost apreciat ca primul savant şi primul doctor în economia comerţului, ca unul dintre fondatorii UCCM, ca Omul ce face legătură între generaţii, Omul de o bunătate şi cumsecădenie rară, un creator neastîmpărat şi foarte responsabil, un pedagog iscusit, obiectiv şi principial cu potenţial înalt intelectual, de energie şi creativitate, aidoma unui izvor nesecat.

În cadrul conferinţei, Biblioteca Ştiinţifică a prezentat o amplă expoziţie de carte, dedicată savantului, cu genericul "S. Petrovici - savant şi pedagog de profesie". La expoziţie a fost expuse publicaţii din tezaurul ştiinţific, reflectat în 14 monografii şi manuale, 20 lucrări didactico-metodice, rezultate ale cercetărilor ştiinţifice în domeniul economiei comerţului şi cooperaţiei de consum, în practica de marketing şi logistică.Tot patrimoniul ştiinţific este oglindit în biobibliografia "Sergiu Petrovici", recent elaborată de către catedra "Marketing, Comerţ şi Turism" în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică, cu ocazia împlinirii a 75 de ani ai Profesorului. Acest volum cuprinde informaţie despre domeniul de activitate profesională, de cercetare, precum şi despre momente din viaţa personală.

Pe parcursul a 43 de ani de activitate dl S. Petrovici a participat cu rezultatele cercetărilor la numeroase simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale din Moldova, România, Rusia, Ucraina, Belarus etc. Peste 120 de studii şi articole ştiinţifice au fost publicate în prestigioase reviste şi culegeri ştiinţifice din ţară şi de peste hotare.

Merită remarcat şi faptul că Domnia sa a fost conducător ştiinţific la tezele de doctorat a 8 doctoranzi şi referent (recenzent) la 38 teze de doctor şi doctor habilitat, susţinute la specialităţi economice. Dl S. Petrovici a activat şi activează fructuos în calitate de membru al Comisiei de Experţi, al Comisiei Superioare de Atestare din Moldova, al Consiliilor ştiinţifice specializate ale USM şi ASEM, al Seminarului ştiinţific de profil "Managementul şi marketingul în economia contemporană al ASEM etc. De asemenea a organizat şi a moderat un şir de conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale în cadrul USM, ASEM, şi UCCM.

Meritele profesorului au fost apreciate prin distincţiile de stat: Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM; medalia "Veteran al muncii"; insigna: "Eminent al comerţului sovietic"; "Eminent al Cooperaţiei de Consum din Moldova"; Titlul Onorific "Om emerit"; Diploma de Onoare a Ministrului Educaţiei al RM.

Remarcând rezultatele activităţii Domnului Sergiu Petrovici, cei prezenţi i-au dorit să ducă şi mai departe flacăra aprinsă a cunoştinţelor, înţelepciunii şi dăruirii de sine, să tindă mereu spre realizarea scopurilor nobile pe care le propune, să rămână acelaşi model de lumină a cugetului şi al spiritului uman de nobleţe ce îi este propriu.

Raisa Şveţ, şef Biblioteca Ştiinţifică UCCM

 

decembrie 2014

CRACIUN FERICIT !!!

LA MULTI ANI !!!

Acum, când timpul stă să-şi împartă trupul între vechi şi nou, când colindul îşi pregăteşte cu emoţie armoniile, când magii străbat distanţele pentru clipa cea de taină, colectivul Bibliotecii Ştiinţifice UCCM aduce cele mai calde urări de sănătate, belşug şi împliniri colaboratorilor şi studenţilor UCCM şi CCM. Fie ca sărbătorile de iarnă cu zvon de cântece şi clopoţei să Vă aducă linişte şi armonie în suflet. Bucuria să Vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma. Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generizitatea să Vă călăuzească paşii în noul an! De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru toţi cei dragi şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină!

SĂRBĂTORI FERICITE !!!

noiembrie 2014

2014 – Anul Dumitru Matcovschi

Dumitru Matcovschi, personalitate distinctă a vieţii cultural-artistice, este recunoscut drept un simbol al mişcării de renaştere naţională din Basarabia. Versurile au fost create cu sufletul și inima sângerândă pentru durerea şi suferinţa acestui popor, militând până-n ultima clipă a vieţii sale pentru valorile naţionale. Este deţinătorul a mai multor titluri şi distincţii de onoare, printre care şi titlul de Scriitor al Poporului (1989), cavaler al Ordinului ‘’Steaua României’’ în grad de comandor (2000), Ordinul „Meritul cultural” în grad de Mare Ofiţer, categoria A „Literatură” etc. Anul acesta poetul este omagiat în Republica Moldova sub semnul manifestărilor din „Anul literar Dumitru Matcovschi”, la 75 de ani de la naşterea sa. Cu acest prilej Biblioteca Ştiinţifică UCCM, la 19 noiembrie a organizat şedinţa Cenaclului Zbucium cu genericul ,,AICI MI-I VATRA, ŞI-I ALEASĂ, ŞI DRAGĂ MI-I, ŞI SCUMPĂ MI-I”dedicată marelui scriitor, poet, publicist, dramaturg şi patriot al neamului- Dumitru Matcovschi. Ședinţa a fost onorată de studenţii Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM), studenţii Colegiului Cooperatist din Moldova (CCM), profesori, precum şi reprezentanţi ai rectoratului. Cu mult suflet şi ardoare manifestarea a fost moderată de către Elena Balinschi, colaboratoare a Bibliotecii Știinţifice, pe marginea unui scenariu amplu, care a avut menirea de a-l cunoaşte mai îndeaproape şi de a-l cinscti pe D. Matcovschi.
Toţi cei prezenţi în sală au trăit emoţii de maximă intensitate, ascultând poeziile selectate cu multă rigurozitate, de către dna Ana Brăguţă profesor de limbă şi literatură română la CCM, astfel abordând diversele motive ale creaţiei marelui poet: patriotism, plai, mamă, dragoste, dor, casă, vatră străbună. ”Doar femeia”, „Părinţii”, „Dăruieşte, Doamne sfinte”, „Limba maternă” şi alte poezii au fost oferite cu aleasă dăruire, atitudine şi cu o expresivitate aparte de către studenţii UCCM şi CCM (Tatiana Ciobanu, Ilina Cazac, Cezara Railean, Petru Scrinciuc, Victoria Petruleac, Agnesa Fodor, Mariana Clincu, Maria Roşca).
Un compartiment bogat al poeziei matcovschiene îl constituie lirica de dragoste. Sinceritatea sentimentului, simplitatea monologului actoricesc, sonoritatea imaginilor, puritatea şi valoarea etică a mesajului comunicat de scriitor asigură textelor lui o originalitate excepţională, care n-a putut să nu se bucure de atenţia compozitorilor. Peste o sută de versuri ale poetului au fost puse pe note de compozitorii: Ion Aldea-Teodorovici, Petre Teodorovici, Eugen Doga, Mihai Dolgan, ş.a., care în scurt timp au devenit adevărate şlagăre, precum: ”Bucuraţi-vă, prieteni”, „ Mi-e dor”, ”Chişinăul meu cel mic”, ”Cu numele tău”, ”Inimă de mamă”, ”Focul din vatră”, „Toamnele” etc. Unele din ele au fost interpretate cu mult entuziasm şi de participanţii la cenaclu sub egida şi acompanimentul interpretului Victor Cojocaru, şef Casă de Cultură a UCCM.
În continuarea programului au fost propuse spre vizionare filmuleţe despre viaţa şi activitatea lui Dumitru Matcovschi, precum şi despre baştina poetului unde însuşi poetul ne vorbeşte.
Dl Simion Moraru, doctor, conferenţiar universitar la UCCM, pe care l-am avut ca oaspete, a fost încercat de sentimente deosebite, depănându-şi firul amintirilor despre întâlnirile sale cu maestrul, cum şi unde s-au cunoscut, despre măreţia sufletului Domniei sale.
La această şedinţă a fost organizată expoziţia de pictură „Plai natal”, lucrări create de studenţii CCM, unul din obiectivele cenaclului fiind identificarea, promovarea şi valorificarea potenţialului creativ al studentului. O lucrare deosebită cu titlul „Părinţii”, apreciată de cei prezenţi, îi aparţine elevei de la Școala de Arte plastice din or. Șoldăneşti - Alexandra Maslov, fiind premiată în cadrul unui concurs republican.
Manifestarea culturală a fost împodobită cu o expoziţie vernisată cu genericul „Poet al demnităţii şi dreptăţii”, unde au fost prezentate cărţi din colecţiile Bibliotecii, astfel valorificând opera şi activitatea scriitorului.
Cu mult respect i s-a oferit cuvântul prorectorului UCCM, Simion Musteaţă, care ne-a vorbit cu profundă consideraţie despre Omul Dumitru Matcovschi. Ne-a relatat despre sentimentul de dragoste faţă de patrie al scriitorului, ce a luptat cu flacăra inimii şi cu sabia cuvântului. Făcând referiri la excepţionala poemă „Bucuraţi-vă”, a scos în evidenţă imensa voinţă de viaţă, dorul şi nesaţiul de a trăi al poetului şi că lupta cu moartea nu i-a înfrânt voinţa de viată şi nu i-a frânt elanul creator.
Pe final, şefa Bibliotecii, Raisa Șveț a mulţumit tuturor celor care au contribuit la organizarea şi desfăşurarea şedinţei, încheind pe-o undă de patriotism, îndemnând publicul la dragoste de ţară, de limbă şi de neam prin versul:
Trecută prin foc şi prin sabie,
furată, trădată mereu,
eşti floare de dor, Basarabie,
eşti lacrima neamului meu.
Ședinţa Cenaclului Zbucium ”Dumitru Matcovschi – pilon al demnităţii noastre naţionale”- a deşteptat în fiecare din noi emoţii profunde de veneraţie faţă de creaţia lui Dumitru Matcovschi şi admiraţie pentru participanţii care au strălucit în rostirea versului şi melodicitatea cântecului.
Stela Tymofti,
Biblioteca Ştiinţifică UCCM

vezi detalii rubrica Evenimente

 


ARHIVĂ


 

 

Ultima actualizare în Miercuri, 29 Ianuarie 2020 10:20
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: