Wrapper

Miercuri, 11 Ianuarie 2017 06:57

 

 

 

Atmosferă de sărbătoare !

Pentru a face o nouă chemare la bibliotecă, echipa Bibliotecii  ştiinţifice UCCM a acţionat prompt, crescînd în bibliotecă un brad  ştiinţific, urînd tuturor utilizatorilor ca sărbătorile fermecătoare de  iarnă să-i găsească veseli, fericiţi şi mulţumiţi de realizările acestui   an.

 

 

La 13 decembrie 2016, în incinta Bibliotecii Publice de Drept a avut loc  Masa rotundă cu genericul „Respectarea obligațiilor asigură respectarea drepturilor” ( Ziua Mondiala a drepturilor Omului).  Evenimentul a fost semnificativ prin faptul, că studenții anului II și III al specialității de Drept al Universității Cooperatist – Comerciale din Moldova au audiat  comunicările și au participat la discuții, fiind receptori sensibili ai informațiilor provenite.  Din perespectiva  practică, colaboratorii Institutului de Științe Politice și Juridice al Academiei de Științe din Moldova:  Alexandru Burian, dr. hab., prof. univ., Maria Orlov, dr., conf. univ., Alexandru Prisac dr., cercetător șt., avocat, Natalia Druță, doctorantă,  au valorificat experiențele naționale și internaționale în respectarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

 

Recent  în sala de lectură a Bibliotecii UCCM au  avut loc dezbateri cu tema „Factorii de influență din mediul extern asupra mediului organizațional din Republica Moldova”.

A conduce o organizaţie poate fi o ocupaţie de înalt risc, care presupune multe  abilităţi şi  cunoştinţe , în care succesul nu este niciodată garantat. Acesta a fost subiectul dezbaterilor  studențiilor  din gr. 3BA 15 21. Prin discuții aprinse, viitorii  manageri au reușit  să reliefeze că principalul  aspect al  managementului este  de a asigura adaptarea la schimbările interne si externe, ce ar permite să identifice tendinţele, oportunităţile, ameninţările în obținerea unui management de calitate.

Studenții au beneficiat de  suportul  informațional la tema dezbaterii.

 

 

 

La 12 noiembrie cu prilejul Zilei Mondiale a Calității  Biblioteca Științifică UCCM a organizat  Zi de informare  cu genericul „Calitatea face diferență”, unde  a fost lansată  o vastă expoziție de publicații noi, cît și publicații din colecțiile bibliotecii ce indică Calitatea ca obiect de studiu. La expoziție au fost prezentate și  achizițiile noi din proiectul P R O J E C T LMPH Nr.54191 Tempus 1-2013-1-PTJPCR «Licence Masters professionnels en management des activites hoteliers pour le developpement de  1'industrie touristique en Georgie, Azerbaidjan et Moldavie» al cărei partener este și UCCM.

 

 

 

La  26 octombrie,  între orele 9.00 - 16.00,  în cadrul Săptămânei  Internaționale a Accesului Deschis 2016 (24 - 30 octombrie) utilizatorii  Bibliotecii UCCM  au avut posibilitatea sa acceseze repozitoriile  instituționale din RM și revistele din RM înregistrate pe platforme deschise.
IMG_1426.JPG IMG_1438.JPG IMG_1442.JPG

Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari”,
Brașov, România, 3-10 iulie 2016

54

Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” a avut loc între 3-10 iulie 2016 la Universitatea din Brașov, România, Facultatea Design de Produs și Mediu, DPM, str. Universității nr.1, corp G, GI5. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.
Luni, 4 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=oQNSpHm1Pa0
Cuvânt de salut din partea Universității au avut: Prorector Prof.dr. Liliana ROGOZEA; Director bibliotecă conf.dr. Mihai IGNAT; Decan, Facultatea de Sociologie și Comunicare Prof.dr. Claudiu COMAN; Decan Facultatea DPM Prof.dr.ing. Codruța JALIU; Șef departament DPM Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA. Cu un mesaj de salut au venit Coordonatorii proiectului: dr. Silvia GHINCULOV, director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei și Ane LANDOY, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia.
Prezentarea situației implementării Accesului Deschis în Universitățile partenere:
Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei
Nivelul de implementare a Accesului Deschis în Republica Moldova
Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Marți, 5 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=WcN1QYgKeak
Dinu COVACIU, dr. Universitatea Transilvania, Braşov, România
Experiența Universității Transilvania în crearea depozitului ASPECK DSpace
Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România
Prezentarea proiectului Open AIRE
Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Statistici și politici privind dreptul de autor în cazul Accesului Deschis, Standarde pentru bibliotecile digitale
Miercuri, 6 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=ZVnJT3oje9Y
Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Depozite digitale și vocabulare controlate pentru regăsirea informației prin descriptori standardizați
Joi, 7 iulie 2016
Vizite documentare
Vineri, 8 iulie 2016
Transmis în flux live pe
Vizită la Biblioteca Universității Transilvania, Braşov, România
Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Surse deschise în acces deschis pentru bibliotecari. Plan strategic de dezvoltare a unui depozit digital instituțional, cum se dezvoltă politicile de autoarhivare: concluzii. Rezultatele chestionării.
Evaluarea participanților. Evaluarea școlii de vară. Înmânarea certificatelor și diplomelor
Sâmbătă, 9 iulie 2016
Închiderea școlii de vară
La Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” au participat 29 reprezentanți din 20 instituții din Republica Moldova și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI).
 
Aniversare la UCCM
Cei 23 de ani ai Universității Cooperatist - Comerciale din Moldova sunt un rezultat al muncii stăruitoare și responsabile a membrilor comunității academice și al managementului universitar, muncă ce corespunde principiilor societății bazate pe cunoaștere și consolidează prestigiul instituției la nivel european și internațional. Colectivul Bibliotecii Științifice UCCM, folosim acest prilej, pentru a felicita, fiind convinși că vor urma mulți ani de reușite verificate în timp, pe competența personalului didactic și de cercetare, pe calitatea studenților, pe profesionalismul și fidelitatea absolvenților și pe relațiile parteneriale inițiate și dezvoltate. Transmitem întregii comunități academice sincere felicitări pentru performanțele științifice și educaționale atinse, însoțite de urarea de a persevera în această lăudabilă tradiție, succese în dezvoltarea pe treptele calității. Vă dorim ca roadele muncii depuse de întregul colectiv academic să se întruchipeze în succesele absolvenților Universității.
La Mulți ani!
Drum bun absolvenților!
Drag absolvent! Ai obținut tot ceea ce ai vrut. Ai învățat, ai țintit sus, ai descoperit, ai acceptat cu recunoștință învățătura și înțelepciunea pe care ți-a oferit-o comunitatea academică. Nu avea teamă, părăsește calea bătută și urmează-ți drumul mai departe. Întotdeauna să crezi că vei reuți în tot ce îți vei propune și nu uita importanța disciplinei, a persistenței și a determinării. Meriți să devii ceea ce vrei să devii.
Cu ocazia absolvirii, colectivul bibliotecii Științifice îți urează drum bun în viață, baftă și cît mai multe realizări! Ne mîndrim cu tine!

aprilie 2016

Bibliotecarul - nobleţea unei meserii

 

Peste 100 de ţări din întreaga lume, printre care şi Republica Moldova, celebrează Ziua Internaţională a Cărţii şi a Drepturilor de Autor. Sărbătoarea mondială, un omagiu adus oamenilor de litere pentru contribuţia semnificativă la îmbogăţirea culturii şi spiritualităţii, promovează lectura publică, industria editorială şi protecţia proprietăţii intelectuale prin drepturile de autor. Ziua Cărţii şi a Drepturilor de Autor a fost instituită pe data de 23 aprilie, la iniţiativa UNESCO, încă din anul 1995 şi de atunci este marcată anual, la nivel internaţional.

Pe 23 aprilie în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Cărții, a Drepturilor de Autor și a Bibliotecarului.

Cu acest prilej, în perioada 18 - 23 aprilie Biblioteca Științifică a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova a inițiat Săptămâna Bibliotecii, marcată printr-o serie de acțiuni culturale. Pe perioada acestei săptămâni au avut loc numeroase evenimente, în care a fost celebrată Cartea și Bibliotecarul și strădania lui de a oferi fiecărui cititor, zâmbind, cartea dorită.

Manifestările au fost desfășurate conform unui program divers, special conceput pentru studenți și profesori.

În ziua deschiderii a fost organizată Ziua de informare, însoțită de două expoziții vaste de carte cu genericul “Explorează, descoperă, învaţă”, respectiv Ediții bibliofile „Comoara printre cărți”, unde curioşii au putut face o incursiune în universul lecturii şi al cărţilor de colecţie, admirând şi răsfoind cărţi cu autograf, cărţi vechi, cărţi noi sau ediţii de lux şi bibliofile din colecţiile bibliotecii.

Ziua de informare a fost urmată de marcarea Zilei Catedrei „Merceologie, tehnologie și expertiză a mărfurilor. La acest eveniment a fost lansată cartea Microbiologia produselor alimentare: note de curs, elaborată de dna Artiomov Laurenția, conf. univ., dr., șef catedră. Cei care au apreciat cartea au fost studenții de la specialitățile: Tehnologia și managementul alimentației publice și Tehnologia produselor alimentare. De rând cu lansarea cărții a fost organizată expoziția publicațiilor științifice a dnei Artiomov și o expoziție tematică în domeniu, prezentată de Elena Balinschi, colaborator al Bibliotecii Științifice.

La data de 20 aprilie comunitatea bibliotecilor universitare și Asociația Bibliotecarilor din RM a sărbătorit ziua profesională în incinta Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova, la care au fost invitați si colaboratorii Bibliotecii Științifice UCCM. Aplaudabil a fost fenomenul apariției unei noi monografii, o carte de căpătâi în sprijinul profesiei de bibliotecar „Organizarea și funcționarea bibliotecii ca sistem tehnologic” (autor Viorica Lupu), menționat la această întrunire.

Joi, pe data de 21 aprilie Biblioteca și-a urmat activitățile din programul stabilit cu Ședința Cenaclului „Zbucium” - Omagiu Cărții și profesiei de Bibliotecar. A fost organizată și prezentată expoziția documentară de opere ale scriitorilor, care au fost de-a lungul carierei lor bibliotecari. S-a menționat primul bibliotecar celebru care a fost Bogdan Petriceicu Haşdeu și o parte din personalitățile ce au practicat această meserie ca exemplu: Mihai Eminescu, Lucian Blaga, George Călinescu, Nora Iuga, David Hume, Lewis Carroll, Marcel Proust, Jorge Luis Borges, Jacob Grimm, Anatole France, August Strindberg, Alexe Rău, Dumitru Păsat etc.

Dna Elena Balinschi, moderator al activității, inaugurând solemn manifestarea cu comunicarea “Bibliotecarul - nobleţea unei meserii”, a redat și descris varietatea şi complexitatea proceselor care se desfăşoară într-o bibliotecă și caracterul meticulos al profesiei. „A fi bibliotecar înseamnă maturitate temperamentală, echilibru, cunoaştere, perseverenţă, cultură, informaţie, pregătire, răbdare, spirit de prudenţă, amabilitate, simţ analitic, spirit critic, creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare etc.”, sunt cuvinte rostite cu măreție în suflet, care au impresionat mult publicul prezent. Un moment semnificativ al acestei zile a fost prezentarea unei noi publicații didactice Metode de determinare a indicilor calității grăsimilor alimentare, autor dl Tudor Maleca, dr., conf. univ., studenților de la specialitatea Merceologie și Comerț, precum și de la alte specialități. La fel a fost expusă o parte din lucrările științifice a autorului.

Lansarea a fost perindată de vizualizarea celor mai spectaculoase și frumoase biblioteci din lume, film rulant „Temple ale cărților”, realizat și prezentat de dna Stela Tymofti, colaborator al bibliotecii.

„Cum să învățăm a citi mai repede?” – este workshop-ul moderat de dna Maria Burcovschii, administrator al Bibliotecii Digitale, dezvăluind sfaturi și tehnici pentru a mări viteza citirii.

În încheiere dl Tudor Maleca, Rector de Onoare a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, și studenții prezenți au felicitat și mulțumit colectivul Bibliotecii Științifice pentru munca depusă zi de zi cu vocație, demnitate și toleranță, dorind multă sănătate și realizări în domeniul profesional.

Stela Tymofti

 

 

aprilie 2016

Ziua Internaţională a Cărţii şi a Drepturilor de Autor

Pe 23 aprilie în Republica Moldova este sărbătorită şi Ziua Cărții și a Bibliotecarului.

 

Manifestările vor fi desfășurate conform urătorului program:

18 aprilie: Zi de informare

- Expoziție de carte nouă "Explorează, descoperă, învață"
- Expoziţie de ediții bibliofile „Comoara printre cărți”: cărți vechi, frumoase, prețioase, editate în condiții grafice deosebite; ediție de lux.

19 aprilie: Zilele Catedrei „Merceologie, tehnologie și expertiză a mărfurilor”

(orele 13.00, Sala de Lectur
- Expoziție documentară tematică în domeniu;
- Lansare de carte: Artiomov Laurenția. Microbiologia produselor alimentare: note de curs.

20 aprilie: Întrunire profesională:

- Întâlnire și consfătuire cu comunitatea bibliotecilor universitare în incinta Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova, consacrată Zilei Cărții și a Bibliotecarului, unde va avea loc lansarea cărții „Organizarea și funcționarea bibliotecii ca sistem tehnologic” (autor Viorica Lupu).

21 aprilie: Ședința Cenaclului „Zbucium”-Omagiu Cărții și profesiei de Bibliotecar

(orele 14.30, Sala de Lectură)
- Expoziția documentară, opere ale scriitorilor, care au fost de-a lungul carierei lor bibliotecari;
- “Bibliotecarul - nobleţea unei meserii”: comunicare de Elena Balinschi;
- Lansare de carte: Maleca Tudor. Metode de determinare a indicilor calității grăsimilor alimentare, în cadrul Zilelor Catedre „Merceologie, tehnologie și expertiză a mărfurilor”;
- „Temple ale cărților”: cele mai spectaculoase biblioteci din lume: prezentare Stela Tymofti;
- ”Învață să citești mai repede”: sfaturi și tehnici pentru a mări viteza citirii: workshop cu Maria Burcovschii.

22 aprilie: Prindem la puteri noi

- Totalurile anuale ale activității bibliotecii, mențiuni și aprecieri;

- Noi idei, oportunități de dezvoltare a serviciilor de bibliotecă.

 

martie 2016

Recent, colaboratorii Bibliotecii Științifice UCCM au participat la MASA ROTUNDĂ în cadrul concursului republican "Biblioteca - partener în promovarea proprietății intelectuale" cu genericul:

 

PROMOVAREA ȘI PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE:

RESURSE, SERVICII, ACCES

 

Activitatea a fost organizată pe 24 martie 2016 de Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice la care au participat colaboratorii Bibliotecii Științifice a Universității Cooperatist - Comerciale, reprezentanți al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și stagiarii de la catedra Biblioteconomie, Asistență Informațională și Arhivistică. Prestația organizatorilor și a participanților s-a manifestat în realizarea programului întrunirii, asigurând interesul de cunoaștere a celor prezenți.

Comunicările prezentate: "Calitatea serviciilor de bibliotecă - imperativ al Sistemului de Management al Calității", "Protejarea drepturilor de autor - obiectiv esențial în digitizarea documentelor" de Șveț Raisa, Stela Tymofti și Maria Burcovschii au accentuat actualitatea temei mesei rotunde.

 

Au fost prezentate următoarele comunicări:

 

1. "Calitatea serviciilor de bibliotecă - Imperativ al Sistemului de Management al Calității" Raisa Șveț, director Biblioteca Științifică UCCM;

2. "Resurse informaționale în domeniul Proprietății Intelectuale - suport practic pentru studiu și

cercetare" Olga Cheianu, șef Secție Colecții Speciale RPTȘ;

3. "Instrumente de prevenire și combatere a plagiatului în mediul academic" Alina Buga, studentă

USM;

4. "Protecția dreptului de autor și publicațiile științifice în acces deschis" Gorceag Silvia, șef Secție

Tehnologii Informaționale și Resurse Electronice BRTȘ;

5. "Protejarea drepturilor de autor - obiectiv esențial în digitizarea documentelor" Stela Tymofti, Maria Burcovschii UCCM;

6. "Personalități, invenții, descoperiri care au schimbat lumea" Elena Grădinaru, studentă USM.

Această ședință a fost încununată cu lansarea expozițiilor.

"APA - esența vieții și bunăstării" (dedicată Zilei Mondiale a apei - 22 martie), organizată de Sala de Lectură a BRTȘ;

"Invenții în domeniul electrotehnicii" organizate de Sala de Lectură a BRTȘ.

 

martie 2016
Activități de promovare a Protecției Consumatorilor în Biblioteca UCCM
 
Cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor Biblioteca Științifică UCCM a desfățurat un amplu program de activități, timp de o săptămînă. Complice acestor acțiuni a fost Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice din RM, grație relațiilor de colaborare.
Expoziție de carte. Activitățile de promovare au început pe 14 martie în colaborare cu Catedrele Finanțe și Bănci și Economie și administrare, în cadrul Săptămînii catedrei (14 martie - 18 martie). Pentru utilizatori au fost vernisate și prezentate publicațiile din colecțiile Bibliotecii, cît și lucrările ce evidențiază potențialul științific al profesorilor catedrelor sus numite.
Zi de informare. Cu genericul "Informarea și protecția consumatorilor-imperativ al timpului". pe data de 15-16 martie, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a etalat în Sala de lectură a Bibliotecii Științifice UCCM o vastă expoziție de publicații. La expoziție au fost expuse mai bine de 250 de publicații valoroase din colecțiile BRITȘ: publicațiile Institutului Național de Cercetări economice, brevete, standarde, reviste. Expoziția a fost prezentată de Lucia Nistreanu, șef secție Comunicarea Colecțiilor. Ne-a onorat u prezența și Directorul Bibliotecii Științifice dna Elena Bordian, care a vorbit despre colecțiile bibliotecii și a resurselor informaționale, despre rezultatele cercetărilor științifice a Institutului de Cercetări Economice, ce pot fi consultate de utilizatorii Bibliotecii Științifice UCCM.
Masă rotundă. 15 martie - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, este ziua în care se marchează informarea publică a importanței cunoașterii și protejării drepturilor oamenilor în calitatea lor de consumatori. Ziua a fost însemnată prin activitatea "Avem drepturi" în colaborare cu Catedra Finanțe și Bănci. Discuțiile cu studenții de la facultate au fost pe subiectul cele opt principii de bază cu privire la drepturile consumatorului: dreptul la satisfacerea nevoilor de bază, dreptul la protecție, dreptul de a fi informat, dreptul de a alege, dreptul de a fi auzit, dreptul de a fi despăgubit, dreptul de a fi educat în calitate de consumator și dreptul la un mediu înconjurător nepoluat. Studenții s-au dat cu părerile, relatând diferite situații ca consumatori și și-au exprimat aspirațiile, ca consumatori de informație în bibliotecă.
Întrunire profesională. În baza Convenției de colaborare cu Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice din RM, Biblioteca Științifică UCCM dezvoltă relații practice, științifice, asistență informațională și activități organizate în comun. Pe 17 martie, în incinta bibliotecii noastre a avut loc o întrunire profesională cu Directorul Bibliotecii Științifice și dna Elena Bordian și Lucia Nistreanu, șef secție Comunicarea colecțiilor. Au fost discutate și analizate multe subiecte de colaborare, dintre care: schimb de informații de interes reciproc, realizarea în comun a programelor de instruire profesională, întroducerea noilor tehnologii în practica bibliotecară, împrumutul interbibliotecar, schimbul de publicații, activități culturale în comun. Au fost analizate anumite aspecte privitoare la Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare a personalului de specialitate din bibliotecă cât și la Proiectul de Lege cu privire la biblioteci. Discuția a fost foarte constructivă și a lăsat un impact pozitiv plin de gratitudine.
martie 2016
Ședința cenaclului "ZBUCIUM" - activitate de delectare sufletească
DOR DE GRIGORE VIERU
"G. Vieru este mai mult decît un poet este un destin"
N.Dabija
La 10 martie 2016, în sala de lectură a Bibliotecii Științifice UCCM a avut loc ședința cenaclului "ZBUCIUM" cu genericul "Dor de G.Vieru".
Ședința a demarat cu un moment de reculegere în memoria mult regretatului poet G.Vieru, lacrima Basarabiei, model de demnitate națională, patriot și iubitor de neam.
G. Vieru - marele poet național, maestru al cuvîntului scris, rostit, declamat și cîntat a fost protagonistul activității.
Mesajul de salut a fost adus de către șefa Bibliotecii Științifice UCCM dna Raisa Șveț, care a relevat importanța operei poetului ce descrie dragostea de oameni, de pămînt și casă părintească, dragostea pentru femeia pe care a iubit-o și dragostea pentru mamă, copii.
Pe fundal muzical s-a derulat imagini din viața și activitatea poetului, iar studenta UCCM Liliana Corolețchi a familiarizat publicul cu date biografice, care mai apoi, alături de colega sa Marina Lungu, au recitat versuri din creația poetului.
Poet liric, cu o sensibilitate mare dedică poezii sufletului omenesc.
O incursiune în taina mistică a poeziei, elucidînd unele ipoteze din viața literară a poetului a prezentat dna Ana Braguța, profesor de limbă și literatură română a CCM, în comunicarea "Cu dor de G. Vieru".
Scriitorul tuturor vîrstelor. Poeziile lui sunt ușor memorabile. Cu un recital minunat din creația poetului și piese muzicale, cîntate pe versurile sale, au venit elevii CCM.
Ultimul drum i-a fost legat de Eminescu, așa cum i-a fost legată și întreaga viață. Se întorcea de la Cahul unde avusese loc zilele eminesciene. Acolo i s-a spus: "Maestre, sunteți un Eminescu al poeziei basarabene", la care G. Vieru a adăugat cu modestia sa, - "Sunt o lacrimă a lui".
În acest context a fost prezentată expoziția de carte cu genericul "Grigore Vieru - o lacrimă a lui Eminescu", avînd scopul promovării operei, publicațiilor despre viața și activitatea sa păstrate în colecțiile bibliotecii.
RAMPĂ DE LANSARE A TINERILOR TALENTE
"Orice muncă este goală fără dragoste. Să muncești cu dragoste înseamnă să pui în toate lucrurile pe care le faci o fărîmă din sufletul tău".
Khalil Gibran
Însuși ședința este o activitate de delectare sufletească prin intermediul căruia se promovează valori și tradiții, unde valorifică potențialul creativ al studentului.
Împătimite de creația proprie a poeziei aducîndu-și gîndurile așternute pe hîrtie, studentele Elvira Conunov și Veronica Munteanu a adus publicul pînă la lacrimi prin creațiile sale prezentate.
Un omagiu special a adus dna Ana Braguța, profesor de limbă și literatură română a CCM, prin creația sa "Ești o stea", poezie dedicată marelui poet al neamului G. Vieru, valorificând creația, motivele și sensibilizînd întregul public.
Pasionată de un alt gen de creație, studenta Diana Stan a prezentat lucrări handmade confecționate din mărgele.
Sperăm, că această necesitate a petrecerii timpului liber de către studenți să devină în scurt timp un adevărat reper cultural și o rampă de lansare a tinerilor talente.
La finalul ședinței, cu o deosebită plăcere, pe o undă de patriotism toți participanții au interpretat piesa muzicală pe versurile lui G. Vieru "Ridică-ți fruntea, Basarabie".
Asistența a apreciat înalt evenimentul promotor al valorilor neamului și al literaturii naționale.
ELENA BALINSCHI, moderator al cenaclului
 
martie 2016
Săptămîna catedrei "Marketing, comerț și turism"

Marketingul este un concept fundamental, o nouă optică economică, un nou mod de a gîndi, de a pune centrul de greutate pe obținerea de beneficii de către întreprindere prin satisfacerea cerințelor consumatorilor pe calea adaptării produselor, prețurilor, distribuției și a altor activități teoretice și practice, programate și organizate prin folosirea unor metode și tehnici științifice.

P. Ștefănescu
În perioada 29.02.2016 - 04.03.2016 s-a desfășurat săptămîna catedrei "Marketing, comerț și turism". Biblioteca Științifică în colaborare cu catedra (șef catedră F. Pitușcan) a realizat un șir de activități. Săptămîna s-a deschis cu o vastă expoziție, la care au fost prezentate publicațiile noi existente la tema dată, cât și publicațiile științifice ale profesorilor catedrei. Prin prisma obiectelor de studiu al marketingului, comerșului și turismului au fost prezentate toate publicațiile, evidențiindu-se conținutul lor, ce prezintă informații prețioase pentru studenți, precum: teoria economică a pieței cu mecanismele ei, categoriile economice (cerere, ofertă, concurență și preț), comportamentul consumatorului și producătorului, legăturile dintre vânzători și cumpărători, turismul ca ramură al economiei etc.

 

martie 2016
Lansare de carte
Comerțul a fost, este și va fi veriga care asigură dezvoltarea societății
În economia de piață, activitatea comercială are un rol determinant în ansamblul funcțiilor întreprinderii. Cunoașterea pieței este o activitate deosebit de complexă, ce reprezintă și fundamentul activității comerciale a întreprinderii. Activitatea comercială modernă se bazează pe conceptul de marketing, care presupune că vînzarea de mărfuri se concentrează pe satisfacerea nevoilor cumpărătorului. În contextul celor relatate, în cadrul Săptămînei catedrei, pe data de 3 martie, în Sala Senatului a fost organizată Lansare de carte "Organizarea și tehnica comerțului": note de curs, elaborată de autorii F.Pituțcan, dr., conf. univ. (UCCM) și A. Scutaru, dr. conf. univ. (USM).
În lucrare sunt explicate problemele actuale privind organizarea activității comerciale, tehnica și tehnologia comercială în unitățile de comerț angro și cu amănuntul, bazele tehnologiei comerțului, distribuției și aprovizionării cu mărfuri, organizarea și tehnologia proceselor comerciale în comerț, inclusiv procesele de recepționare, păstrare pentru vînzare și transportare a mărfurilor.
Deosebit de importantă pentru succesul evenimentului a fost prezența dlui A. Scutaru, dr. conf. univ., coautorul publicației, care a contribuit, prin colaborare cu dl., F. Pitușcan, dr., conf. univ., la apariția acestei publicații. Dumnealui a venit cu o comunicare foarte interesantă "Lansarea în afaceri", ce a trezit admirație din partea publicului.
Lansarea publicației a urmărit și a creat oportunități de împărtășire a cunoștințelor și a bunelor practici pentru studenții UCCM, care au inițiat un lung dialog de întrebări pentru autorii publicației.
februarie 2016
Săptămîna Catedrei "Discipline Exacte și Generale "
"Știința constituie cea mai nobilă și mai puternică agonisire a omului"
Montaigne
Mediul universitar este mediul unde se intersectează cele mai mari și diverse necesități de informare, biblioteca fiind o parte indispensabilă a acestui mediu - suport de bază al procesului de instruire și cercetare.
În perioada 08-12 februarie Biblioteca Științifică în colaborare cu Catedra "Discipline Exacte și Generale" a organizat și desfășurat un șir de acțiuni de informare.
Expoziția de carte cu genericul "Discipline Exacte și Generale" a expus pe disciplini cele mai noi publicații achiziționate precum și contribuții științifice ale profesorilor catedrei. Cei interesați de disciplinele respective au beneficiat de prezentarea documentelor selectate și expuse.
Lansare de carte - botezul cărții
Munca profesorului - o muncă migăloasă,
sistematică, rezultatele căreia nu se măsoară nici se cîntăresc.
În vederea asigurării bunei desfășurări a procesului de instruire și cercetare științifică universitară în colecțiile Bibliotecii Științifice a UCCM un loc aparte îi revine contribuțiilor științifice elaborate de profesorii universității, lucrări de valoare ce fac parte din patrimoniul documentar al universității. În cadrul Săptămînei catedrei în incinta Bibliotecii Științifice a fost lansată o carte recent apărută, contribuție nouă în domeniul cercetat de către profesoarele de limbă franceză dna V. Scutelniciuc, conferențiar universitar, doctor și dna R. Mațcan, conferențiar universitar, doctor: SCUTELNICIUC, V., MAȚCAN, R. Dicționar de termeni economici român - francez. Ch.: UCCM, 2015. 135 p. Fiind un dicționar terminologic cu caracter informativ, numit de autor "zestre lingvistică", prezintă o utilitate sigură în procesul de înțelegere a textului, deoarece studentul are puțin timp și dorește un răspuns imediat.
Publicul a fost familiarizat cu toate contribuțiile științifice existente în colecția bibliotecii elaborate de către autorii sus numiți.
Sporirea cererii pentru limbile moderne, se datorează schimbărilor din economie, deschiderii societății spre colaborare și integrare în comunitatea mondială, în general, și, evident, a extinderii contractelor și activităților economice.
Universitatea fiind un laborator al gîndirii creatoare, unde se naște cercetarea și creația științifică, lansarea și prezentarea dată acceptă interesul profesional al studentului pentru publicațiile profesorilor săi.
februarie 2016
Activitate extracurriculară "Ziua Sfîntului Valentin" - sărbătoarea dragostei
A devenit o tradiție ca în fiecare an în cadrul Catedrei să se desfășoare sărbătoarea "Ziua Sfîntului Valentin" - sărbătoarea dragostei, activitate extracurriculară moderată de dna Angela Sajin, lector superior universitar, profesor de limbă engleză.
Activitatea multașteptată s-a adeverit să fie cea mai frumoasă și încîntată de către studenții din grupele primului an de studii, aducînd cu sine o notă a vitalității și dragostei, punînd accentul pe limbile moderne de comunicare.
Expoziția de carte "Iubirea este arhitectul universului" a înclus cele mai îndrăgite și reprezentative opere de dragoste ale tuturor timpurilor, atît din literatura română, cît și cea universală, opere ce argumentează sentimente de dragoste.
Invitați ai activității au fost profesorii catedrei și colaboratorii Bibliotecii Științifice.
Fiecare participant a fost menționat cu o diplomă de participare activă în activitatea studențească dedicată Zilei Sfîntului Valentin și multiple premii.
Balinschi Elena, Biblioteca Științifică UCCM

 

 

ARHIVĂ 

 

Ultima actualizare în Miercuri, 29 Ianuarie 2020 10:20
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: