Wrapper

Monday, 03 February 2020 15:06

 

Produsul Proiectului

„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

 

       La 28 ianuarie 2020 a avut loc un eveniment important de apreciat, lansarea publicației de specialitate Internațional Trends in Academic Library Development, editată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a RM. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice din Moldova, la care  a participat și biblioteca noastră. Proiectul este finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia și Universitatea Transilvania din Brașov, România.
       A moderat acest eveniment Doamna Silvia GHINCULOV, doctor în economie, director al Bibliotecii Științifice ASEM., ținând să menționeze realizările acestui proiect, vizat pe perfecționarea învățământului universitar din Republica Moldova, prin modernizarea bibliotecilor universitare, prin identificarea modalităților eficiente de a satisface cerințele de informare ale comunității academice și științifice din Moldova, prin amplificarea rolului în schimbare a bibliotecilor în era informației digitale. Mesajele de apreciere rostite de Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei, de Igor COJOCARU, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, Nelly ȚURCAN, dr. hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova, au subliniat implicarea eficientă a bibliotecilor  universitare  în susținerea proceselor de studiu și cercetare,  biblioteci preocupate de dezvoltarea conținutului informațional academic și crearea produselor și serviciilor informaționale competitive moderne. Formatorii și coordonatorii proiectului Ane LANDOY, Șef de departament Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Brasov, Romania și-au exprimat opiniile despre: necesitatea apariției acestei lucrari importante, conținutul comunicărilor din publicație, menirea acestui proiect în instruirea resurselor umane, cercetare, calitatea serviciilor, progresul obținut. Editorii au ținut să împărtășească experiența prin publicarea materialelor ce abordează toate subiectele de interes dezbătute pe platforma proiectului: noi tendințe în servirea informațională, marketing, scientometrie, bibliometrie, acces deschis, depozite digitale instituționale, cultura informației, gestionarea datelor de cercetare, tehnici pedagogice și altele.
       Publicația este adresată bibliotecarilor universitari, care vor folosi informațiile în procesul de activitate, în scrierea de noi proiecte și perfecționarea în domeniu. Lucrarea este utilă tuturor factorilor de conducere din universități, ministere pentru folosirea bibliotecilor universitare ca instituții suport pentru educație, cercetare științifică și dezvoltare. Monografia se adresează studenților din domeniu și utilizatorilor,  pentru a înțelege rolul important al bibliotecii universitare în formarea lor profesională, în cunoașterea  instrumentelor moderne de invățare și scriere academică.
     
       Cartea este plasată în acces deschis în ZENODO,

Clic pentru vizualizare:

       https://zenodo.org/record/3524992#.XjAWgTIzaUk

Evenimentul poate fi urmarit accesând următorul link:

        https://www.youtube.com/watch?v=OuKhjsUdoy8

Șveț Raisa,

Biblioteca Științifică UCCM

Last Updated on Wednesday, 12 February 2020 15:47
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: