Wrapper

Tuesday, 04 February 2020 15:00

 

Sergiu Petrovici

 

             Profesorul Sergiu Petrovici , doctor habilitat, cunoscut savant, profesionist în economie, a împlinit recent onorabilul jubileu de 80 ani. Dumnealui face parte din pleiada intelectualilor de elită și este un model al prezentului, care a diriguit cu măiestrie formarea profesională a multor generații de specialiști în domeniu și a activat în cele mai variate segmente ale sferei social-economice.
            În activitatea sa de timp a fost apreciat ca primul savant și primul doctor în economia comerțului, ca unul dintre fondatorii UCCM, ca Omul ce face legătura intre generații. Omul de o bunătate și cumsecădenie rară, un creator neastâmpărat și foarte responsabil, un pedagog iscusit, obiectiv și principial cu potențial înalt intelectual, de energie și creativitate, aidoma unui izvor nesecat. Pe parcursul a 48 de ani de activitate dl S. Petrovici a participat cu rezultatele cercetărilor la numeroase simpozioane și conferințe științifice naționale și internaționale din Moldova, România, Rusia, Ucraina, Belarus etc. Peste 125 de studii și articole științifice au fost publicate în prestigioase reviste și culegeri științifice din țară și de peste hotare. Tezaurul științific, reflectat în 14 monografii și manuale, în 20 lucrări didactico-metodice sunt reflectate rezultatele cercetărilor științifice în domeniul economiei comerțului și cooperației de consum, în practica de marketing și logistică.
             Meritele profesorului au fost apreciate prin distincțiile de stat: Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM; medalia "Veteran al muncii"; insigna: "Eminent al comerțului sovietic"; "Eminent al Cooperatiei de Consum din Moldova"; Titlul Onorific "Om emerit"; Diploma de Onoare a Ministrului Educației al Republicii Moldova.

Șveț Raisa,

Biblioteca Științifică UCCM

 

Last Updated on Tuesday, 04 February 2020 16:03
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: