Wrapper

Sunday, 30 October 2022 19:05

 

La ceas Aniversar

 

Cu prilejul frumoasei aniversări,

adresăm sincere 

felicitări și urări de bine, prosperitate și sănătate

Dnei Rector al Universității Cooperatist – Comerciale din Moldova, Larisa Șavga!

Distinsă Doamnă Rector,

Larisa Șavga!

      Vă exprimăm înalta apreciere și profundă gratitudine pentru dăruire și consecvență, prin care ani la rând ați marcat domenii de activitate: economist, doctor habilitat în economie, profesor universitar, ex-ministru al educației și tineretului al Republicii Moldova, rector al Universității Cooperatist - Comerciale din Moldova, ați reușit să înscrieți succese și realizări nenumărate, din care face parte promovarea învățământului comercial-economic, cercetarea științifică, munca pedagogică și managerială, experiența și ideile inovative, coordonator de proiecte, redactor-șef, expert, cooperarea internațională etc. Valoroasele publicații, 13 monografii, autor și coautor al cărora sunteți, circa 130 de articole științifice și lucrări metodico-țtiințifice ocupă o poziție importantă în sistemul științific, în patrimoniul Bibliotecii Științifice UCCM, publicații ce contribuie substanțial la dezvoltarea comerțului și cooperației de consum din Republica Moldova. Individualitatea personală, energia și capacitatea enormă de lucru, competența și elocvența, verticalitatea și responsabilitatea sunt calita?ile ce vă caracterizează și contribuie la consolidarea colectivului pe care il conduceți cu onoare mulți ani.

Stimată Doamnă Rector,

remarcând aportul activității profesionale, care are unitate de măsură, în impresionantul palmares al vieții dorim doar, să păstrați și în continuare optimism, energie pentru noi realizări în toate direcțiile de dezvoltare intelectuală și spirituală. Iar recunoștința discipolilor și respectul colegilor să vă bucure cu apreciere și stima pe care o meritați din plin! Mulți ani de activitate, zbucium creativ, liniște sufletească, bucurii alături de cei dragi, noi performanțe și împliniri, lucruri frumoase!

LA  MULȚI  ANI!

 

Last Updated on Sunday, 30 October 2022 23:29
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: