Wrapper

Friday, 24 May 2024 19:20

 

Biblioteca,

valorificator al potențialului  Științific

 

 

         Mai bine de 30  de ani ai Universității Cooperatist - Comerciale din Moldova sunt un rezultat al muncii asidue și responsabile a membrilor comunității academice și al managementului universitar, munca ce corespunde principiilor societății bazate pe cunoaștere, consolidează  prestigiul instituției la nivel european și internațional.

         Necondiționat Biblioteca Științifică  sprijină  instituția  în realizarea obiectivului principal - formarea profesională  a specialiștilor  în domeniul economic și cele conexe, devenind un suport real pentru procesul de  învățământ și instruire continuă.

        Constant, Biblioteca Științifică  este un valorificator al potențialului  Științific, dovadă fiind, expoziția publicațiilor  profesorilor  UCCM,  apărute  timp de 30 ani. Aici și-au găsit locul publicațiile semnificative ai autorilor cu prestigiu, ca: Larisa Șavga, Tudor Maleca, Sergiu  Petrovici, Tudor Tuhari, Simion Musteață,  Svetlana Muștuc, Feodosie Pitușcan,  Liliana Dandara, Sofia Căpățină, Tatiana Zavațki,  Corina  Cușmir, Sergiu Oprea, Ina Maleca,  Oxana Livitchi și alții.

 
 
 
   

 

Last Updated on Monday, 27 May 2024 20:36
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: