Visitors Counter

TodayToday157
All DaysAll Days365142
Logged In Users 0

Wrapper

Thursday, 20 June 2013 09:58

Activitatea fiscala

 

 

2008

 

Criclivaia, Diana. Fenomenul dublei impuneri: aspecte teoretice şi practice/D.

Criclivaia, R. Hîncu; ASEM; Catedra Investiţii şi Pieţe de Capital Ch.:ASEM,2008.-231 p.-Bibliogr.: p. 164-182.-ISBN 978-9975-75-436-1.

 

2006

 

Fiscalitate:De la lege la practică/L. Tâţu, C. Şerbănescu, D. Ştefan,...-Ed. a 3-a, rev. şi actualizată.-Buc.:C.H. BECK,2006.-262 p.-(Oeconomica).-Bibliogr. p. 259.-ISBN 973-655-916-6.

 

2004

 

Autonomia şi eficienţa fiscală:Reformele din spaţiul ex-sovietic/ed. de K. Davey; trad. de B. Uilecan.-Ch.:Tehnica-Info,2004.-135 p.-ISBN 9975-63-237-8.

 

Impozite şi taxe în bugetul local=Налоги и сборы в местный бюджет.Partea I/Aut.: V. Tudose, V. Dandara, I. Ehim,...; USAID.-Ed. a treia, revăzută şi compl.-Ch.:S.n.,2004.-164 p.-(Proeictul "Reforma autorităţilor publice locale").-ISBN 9975-9803-1-7.

 

Metode şi tehnici fiscale:(sinteze, teste, probleme)/R. Hîncu, N. Chicu, O. Kuzmina,...; ASEM.-Ch.:Ed. ASEM,2005.-164 p.-ISBN 9975-75-301-9.

 

 

Vintilă, Georgeta. Fiscalitate:Metode şi tehnici fiscale/G. Vintilă.-Buc.:Ed. Economică,2004.-589 p.-ISBN 973-709-064-0.

 

2003

 

Armeanic,Alexandru.Fiscalitatea în statele contemporane:(note de curs)/Alexandru Armeanic; USM.-Ch.:CE USM,2003.-167 p.-ISBN 9975-70-257-0.

 

Fuior, E. Monitoringul poverii fiscale, modelarea şi modernizarea sistemului fiscal:Informaţie de sinteză/E.Fuior, V.Ganciucov, N.Culiabin; INEI.-Ch.:S.n.,2003.-44 p.

 

Fuior, E. Monitoringul poverii fiscale, modelarea şi modernizarea sistemului fiscal:aspectul teoretic şi aplicarea practică: Inform. de sinteză/E. Fuior, V.Ganciucov, N.Culiabin; INEI.-Ch.:INEI,2003.-44 p.

 

Impozitarea şi facilităţile fiscale pentru micul businness din Republica Moldova:Ghid pentru întreprinzători/Aut.: Petru Şarcov, Ghenadie Ipati; Proiectul BIZPRO-Moldova.-Ch.: Bons Offices,2003.-136 p.-ISBN 9975-928-37-4.

 

Politica fiscală:aspectul teoretic şi aplicarea practică: Inform. de inteză/INEI; resp. de ediţie Z. Budu.-Ch.:INEI,2003.-13 p.

 

Kuzmina, Olga. Bazale conceptuale ale instituirii sistemelor fiscale în economiile tranzitorii:Autoref. al tezei de dr. în şt. econ.: Spec. 08.00.10 - Finanţe/Olga Kuzmina; ASEM.-Ch.,2003.-28 p.

 

2002

 

Inspectoratul fiscal:Ghidul cetăţeanului.-Ch.: Cartier,2002.-96 p.-(Cartier juridic).-ISBN 9975-79-151-4.

 

Certan, A. Tendinţele impozitelor pe consum:Informaţie de sinteză/A.Certan; INEI.-Ch.:S.n.,2002.-51 p.

 

2001

 

Domenti, Oxana. Consecinţele influenţei impozitelor asupra comportamentului investiţional:Autoref. al tezei de dr. în şt. econ.: Spec. 08.00.05 - Economie şi management în ramură/Un-tea Agrară de Stat din Moldova; O. Domenti.-Ch,2001.-24 p.

2000

Certan, Anastasia. Politica fiscală în raport cu taxa pe valoarea adăugată:Autoref. al tezei de dr. în şt. econom./ASEM; A. Certan.-Chi:ASEM,2000.-24 p.

 

Istrate, Costel. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei/C. Istrate.-Ed. a doua, rev., adăujită.-Iaşi:Polirom,2000.-311 p.-("Studii economice").-Bibliogr.: P.310-311.-ISBN 973-683-588-X.

Laszlo, Kiss. Managementul fiscal internaţional:Metode legale de reducere a impozitelor în România/K. Laszlo, C. Neacşu.-Buc.: "Z 2000",2000.-125 p.-ISBN 973-9127-42-1.

 

1999

 

Brezeanu, Petre. Fiscalitate:Concepte, modele, teorii, mecanisme, politici ·i practici fiscale/Petre Brezeanu.-Buc.: Editura Economica,1999.-384 p.-ISBN 973-590-079-3.

1992

Barilari, Andre; Drape, Robert. Lexique fiscal/Anndre Barilari; Robert Drape.-2-e edition.-Paris:Dalloz,1992.-183 p.-ISBN 2-247-01487-9.

 

 

* * *

 

2004

 

Иовв, Татьяна. Основы функционирования рынков капитала:Курс лекций/Т. Иовв; МЭА.-К.:Изд. МЭА,2004.-416 с.-ISBN 9975-75-262-4.

 

2002

 

Финансы, налоги и кредит:Учебник/Под общ. ред. А.М. Емельянова, И.Д. Мацкуляка, Б.Е. Пенькова; Росс. академия гос. службы при президенте РФ.-Москва:РАГС,2002.-546 с.-ISBN 5-7729-0056-0.

 

2001

 

Налоговый контроль:Налоговые проверки и производство по фактам налоговых правонарушений: Учебно-практическое пособие/Под ред. проф. Ю.Ф. Кваши.-Москва:Юристь,2001.-540 с.-("Institutiones").-ISBN 5-7975-0408-1.

 

2000

 

Подоходный налог в Молдове:Сб. нормативных актов.-К.:"Концепт" S.R.L.,2000.-384 c.-ISBN 9975-9565-1-3.

 

Толкушккин, А.В. Налоги и налогообложение:Энциклопедический словарь /А.В. Толкушкин.-Москва:Юристь,2000.-512 с.-ISBN 5-7975-0328-X.

 

1996

 

Пушкарева, В.М. История финансовой мысли и политика налогов:Учеб. пособие/В.М. Пушкарева.-М.:ИНФРА-М,1996.-192 с.-ISBN 5-86225-303-3.

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 03 July 2014 09:24
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: