Visitors Counter

TodayToday155
All DaysAll Days365140
Logged In Users 2

Wrapper

Wednesday, 04 June 2014 08:52

 

 

Drept penal. Partea speciala

 

452 ex.

189 titluri

 

2014

 

Dumneanu, Ludmila. Drept penal comparat:Suport de curs/L. Dumneanu, V. Grosu, A. Bolocan-Holban; USM, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie.-Ch.:USM,2014.-404 p.-Bibliogr.: p. 399-403.-ISBN

978-9975-71-490-7.

 

2013

 

Sîrbu, Nina. Răspunderea penală pentru pseudoactivitatea de

întreprinzător:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08 - Drept penal

(drept penal)/N. Sîrbu; USM.-Ch.:USM,2013.-30 p.

 

Ştefănoaie, Mihai. Reglementarea răspunderii pentru infracţiuni-

le privind traficul de persoane în dreptul comparat:Autoref. tz. doct. în

drept: Spec. 12.00.08 - Drept penal (drept penal)/M. Ştefăanoaie; USM.

-Ch.:USM,2013.-30 p.

 

Brus, Valeriu. Eutanasia-infracţiune contra vieţii sau fapt comizeartiv:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08 - Drept penal (

drept penal)/V. Brus; Inst. de Istorie, Stat ·i Drept al AŞM.-Ch.:S.n.,

2013.-24 p.

 

Strulea, Maria. Delicvenţă juvenilă:Suport de curs/M. Strulea,

D. Gurev; USM, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal ·i Criminologie.-Ch.:

USM,2013.-317 p.-ISBN 978-9975-71-480-8.

 

2012

 

Barat, Iuliana. Genocidul - aspecte juridico-penale:Autoref. tz.

doct. în drept: Spec. 12.00.08 - Drept penal (drept penal)/I. Barat;

USM.-Ch.:USM,2012.-32 p.

 

Ştefănuţ, Radu. Infracţiunea de violare de domiciliu în legislaţi

a Republicii Moldova şi a României. Studiu de drept comparat:Autoref.

tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08 - Drept penal (drept penal)/R. Ştefă

nuţ; USM.-Ch.:USM,2012.-26 p.

 

Păduraru, Alexandru. Infracţiunile în domeniul proprietăţii

industriale în legislaţia Republicii Moldova şi a României. Studiu de

drept comparat:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08 - Drept penal

(drept penal)/A. Păduraru; USM.-Ch.:USM,2012.-26 p.

 

Croitor, Elena. Purtătorii de informaţie în calitate de înregi-

strări în probatorul penal probleme de administrare şi admisibilitate:

Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08 - Drept penal (drept procesual penal, criminalistică)/E. Croitor; USM.-Ch.:USM,2012.-30 p.

 

Botnaru, Stela. Culegere de probleme la drept penal:Partea generală/S. Botnaru, M. Grama; USM, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal ·i

Criminologie.-Ch.:USM,2012.-148 p.-ISBN 978-9975-53-132-0.

 

Drept penal:Partea generală.Vol. I/M. Grama, S. Botnaru, A.Şavga,

V. Grosu.-Ch.:S.n.,2012.-328 p.-ISBN 978-9975-53-083-5.

 

2011

 

Chiriţa, Valentin. Analiza juridico-penală şi criminologică a

infracţiunii de luare de ostatici:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.

00.08-Drept penal (drept penal, criminologie)/V. Chiriţa; MAI al RM,

Acad. Şt. cel Mare".-Ch.:Acad. "Şt. cel Mare",2011.-35 p.

 

Cristea, Ion. Răspunderea penală pentru evaziunea fiscală reglementată de legislaţia penală a României:Autoref. tz. doct. în drept:Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/I. Cristea; ULIM.-Ch.:ULIM,2011.-30 p.

 

Sobieţki, Rostislav. Contrabanda: aspecte juridico·penale:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/R. Sobieţki; USM.-Ch.:USM,2011.-30 p.

 

Bucur, Cătălin Ionuţ. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a

executării pedepsei aplicată minorului: probleme juridice ·i socio-psihologice:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/C.I. Bucur; MAI al RM, Acad. "Şt. cel Mare".-Ch.:Acad. "Şt. celMare",2011.-33 p.

 

Tăbîrţă, Adrian. Analiza juridico-penală ·i criminologică a

infracţiunii de viol:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept

penal (drept penal, criminologie)/A. Tăbîrţă; USM.-Ch.:USM,2011.-30 p.

 

Vesco, Ivan. Acordarea asistenţei juridice de către avocat în

faza urmăririi penale:Autoref. tz. doct. în Drept penal: Spec. 12.00.08-

Drept penal (Drept procesual-penal)/I. Vesco; MAI al RM, Acad. "Şt. cel

Mare".-Ch.:Acad. "Şt. cel Mare",2011.-32 p.

 

Bolocan-Holban, Augustina. Aspecte juridice naţionale şi inte-

rnaţionale privind tortura şi tratamentul inuman şi degradant:Autoref.

tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/A. Bolocan-

Holban; USM.-Ch.:USM,2011.-30 p.

 

Timofei, Sorin.Infracţiuni în domeniul concurenţei (aspecte de

drept penal):Autoref. tz. doct. în drept.: Spec. 12.00.08-Drept penal

(drept penal)/S. Timofei; USM.-Ch.:USM,2011.-29 p.

 

Faigher, Anatolie. Riscul întemeiat:Autoref. tz. doct. în drept.

: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/A. Faigher; USM.-Ch.:USM,

2011.-28 p.

 

Ionuţ, Raluca Gabriela. Implicaţii juridico-penale asupra consiţă

mîntului victimei:Autoref. tz. doct. în drept.: Spec. 12.00.08-Drept

penal (drept penal)/R.G. Ionuţ; USM.-Ch.:USM,2011.-28 p.

 

Spalatu, Veaceslav. Analiza juridico-penală şi criminologică a

infracţiunii de participare ilegală a activităţii de întreprinzător:

Autoref. tz. doct. în drept.: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal,

criminologie)/V. Spalatu; MAI al RM, Acad. "Şt. cel Mare".-Ch.:Acad.

"Şt. cel Mare",2011.-35 p.

 

Popa, Gheorghe. Drept penal:Partea generală/Gh. Popa, A. Lupaş

cu.-Ia·i:PIM,2011.-558 p.-Bibliogr.: p. 3-6.-ISBN 978-606-13-0598-8.

 

Ciobanu, Igor Andrei. Criminologie/I. A. Ciobanu.-Ch.:S.n.,2011.

-560 p.-Bibliogr.: p. 538-545.-ISBN 978-9975-78-973-8.

 

Doraş, Simion. Criminalistica/S. Doraş; red.:E. Balan; USM, Fac.

de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie.-Ch.:USM,2011.-632 p.-

Cartea Juridică).-Bibliogr.: p. 629-630.-ISBN 978-9975-53-015-6.

 

Brînză, Sergiu. Drept penal:Partea specială.Vol. I/S. Brînză, V.

Stati.-Ch.:S.n.,2011.-1062 p.-Bibliogr.: p. 1052-1056.-ISBN 978-9975-

53-029-3.

 

Brînză, Sergiu. Drept penal:Partea specială.Vol. II/S. Brînză,

V. Stati.-Ch.:S.n.,2011.-1324 p.-Bibliogr.: p. 1311-1314.-ISBN 978-9975-

53-034-7.

 

2010

 

Botezatu, Igor. Răspunderea penală pentru escrocherie:Autoref.

tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/I. Botezatu; USM.-Ch.:USM,2010.-30 p.

 

Tipa, Ion. Liberarea de pedeapsă penală în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova:Autoref. tz. doct. în drept: Spec.

12.00.08-Drept penal (drept penal)/I. Tipa; USM.-Ch.:USM,2010.-28 p.

 

Nastas, Ion. Coruperea pasivă ·i coruperea activă în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova:Autoref. tz. doct. în drept:

Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/I. Nastas; USM.-Ch.:USM,2010.

-30 p.

Gugu, Aurel Ion. Cercetarea criminalistică a locului faptei în

cauzele privind furturile din apartamente:Autoref. tz. doct. în drept:

Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/A.I. Gugu; USM.-Ch.:USM,2010.-

31 p.

 

Cernomoreţ, Sergiu. Răspunderea penală pentru samovolnicie:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/S.

Cernomoreţ; USM.-Ch.:USM,2010.-28 p.

 

Paladii, Adrian. Violul: studiu de drept penal şi investigarea

judiciară a infracţiunii:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-

Drept penal (drept penal, criminalistică)/A. Paladii; USM.-Ch.:USM,2010.

-28 p.

 

Neicuţescu, Ovidiu. Obiectivitate şi subiectivism în expertiza

criminalistică:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal

(criminalistică, expertiză judiciară)/O. Neicuţescu; USM.-Ch.:USM,2010.

-20 p.

Ţurcan, Ion. Răspunderea penală pentru coruperea pasivă:Autoref.

tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/I. Ţurcanu; USM.-Ch.:USM,2010.-30

Niţă, Nelu. Drept financiar şi fiscal/N. Niţă; red.: A. Ştefanachi.-Ia·i:Tipo Moldova,2010.-658 p.-Bibliogr.: p. 651-657.-ISBN 978-973-

168-270-9.

 

2009

 

Mureşan, Marius. Aspecte teoretico-normative şi practice ale motivului şi scopului infracţiunii:Atoref. al tz. doct. în drept: Spec.12.00.08-Drept penal/M. Mure·an; USM.-Ch.:USM,2009.-27 p.

 

Taloş, Constantin. Pluralitatea de infracţiuni:Atoref. al tz.

doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal/C. Talo·; USM.-Ch.:USM,2009.-

25 p.

 

Dolea, Igor. Asigurarea drepturilor persoanei în probatoriul penal:Atoref. al tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal/I. Dolea;

USM.-Ch.:USM,2009.-43 p.

 

Codul penal al Republicii Moldova:cu ultemele modificări şi

completări de până la 24 mai 2009/ed. îngr. de A. E·anu.-Ch.:Cartier ju-

ridic,2009.-304 p.-ISBN 978-9975-79-579-1.

 

Eşanu, Adriana. Infracţiuni legate deprelevarea organelor sau ţesăturilor umane în reglementarea legislaţiei penale contemporane:Auto

ref. tz. doct. în drept: Spec.12.00.08-Drept penal (drept penal)/A. E·

anu; USM.-Ch.:USM,2009.-24 p.

 

Manea, Vladislav. Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor:Autoref. tz. doct. în drept:

Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/V. Manea; USM.-Ch.:USM,2009.-22p.

 

Brînză, Liubovi. Reabilitarea persoanei în procesul penal:Autoref. tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept procesual penal)/L. Brînză; USM.-Ch.:USM,2009.-22 p.

 

 

2008

 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova:cu ultimile modificari si completari, septembrie 2008/Parlamentul RM.-Ch.:Lavilatnfo

SRL,2008.-232 p.-ISBN 978-9975-4013-1-9.

 

Barbaneagra, Alexei. Crimele de razboi/A. Barbaneagra, V. Gamurari; UNHCR.-Ch.:Tipogr. Reclama SA,2008.-500 p.-ISBN 978-9975-9650-6-4.

 

Resetnicov, Artur. Documentul fals ca obiect material, produs si

mijloc de savarsire a infractiunii:Autoref. al tezei de dr. in drept:

Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/A. Resetnicov; Min. Educatiei

si Tineretului al RM; USM.-Ch.:USM,2008.-22 p.

 

Graur, Ioan. Contributii la studiul pedepsei:Autoref. al tezei

de dr. in drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/I. Graur; Min.

Educatiei si Tineretului al RM; USM.-Ch.:USM,2008.-24 p.

 

Spoiala, Alexandru. Probatiunea si reintegrarea sociala a

infractorilor supusi probatiunii: probleme criminologice si de drept

executional:Autoref. al tezei de dr. in drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal, criminologie, drept executional penal)/A. Spoiala;

Min. Educatiei si Tineretului al RM; USM.-Ch.:USM,2008.-29 p.

 

Sarbu, Florin. Prescriptia in dreptul penal:Autoref. al tezei de

dr. in drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/F. Sarbu; Min.

Educatiei si Tineretului al RM; USM.-Ch.:USM,2008.-24 p.

 

Vidaicu, Mihaela. Aspectele juridico-penale ale eutanasiei:Autoref. al tezei de dr. in drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/

M. Vidaicu; Min. Educatiei si Tineretului al RM; USM.-Ch.:USM,2008.-24p.

 

Colodrovschi, Vitalie. Asistenta tehnico-criminalistica a descoperirii si cercetarii infractiunilor: realitati si perspective:Autoref.al tezei de dr. in drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept procesual penal, criminalistica, expertiza judiciara)/V. Colodrovschi; Min.Educatiei si Tineretului al RM; USM.-Ch.:USM,2008.-26p.

 

Moscalciuc, Irina. Analiza juridico-penala a infractiunilor savarsite in sfera consumului de produse si servicii:Autoref. al tezei de dr. in drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/I. Moscalciuc;

Min. Educatiei si Tineretului al RM; USM.-Ch.:USM,2008.-22 p.

 

Martin, Daniel. Masurile alternative privatiunii de libertate in

legislatia penala a Republicii Moldova:Autoref. al tezei de dr. in drept:

Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/D. Martin; Min. Educatiei si

Tineretului al RM; USM.-Ch.:USM,2008.-24 p.

 

 

Mariţ, Alexandru. Întrumător metodic la disciplina drept penal.

Partea specială:(aspecte generale cu privire la calificarea infracţ

iunilor)/A. Mariţ, d. Vasiloi, I. Cau·; ASEM.-Ch.:ASEM,2008.-449 p.-Bib-

liogr.: p. 445-449.-ISBN 978-9975-75-449-1.

 

Bejan, Octavian. Interesul: aspectul criminologic al problemei:

Autoref. al tz. doct. în drept: Spec. 12.00.08- drept penal(cu specificarea-criminologie, drept penal)/O. Bejan; USM.-Ch.:USM,2009.-26p.

 

Niţă, Nelu. Descoperirea şi combaterea infracţionalităţii economico-financiare:Valorificarea informaţiilor furnizate de contabilitate/

N. Niţă.-Iaşi:Tehnopress,2008.-374 p.-Bibliogr.: p. 367-374.-ISBN 978-

973-702-552-4.

 

 

2007

 

Айрапетян, Артур.Приговор в уголовном процессе Республики Молдова:Автореф. диссерт. на соиск. уч. степ. кандидата юридических наук/А. Айрапетян; М-во Просвещения и Молодежи; ГУМ.-Ch.:S.n.,2007.-19 p.

 

Hadîrcă, Igor. Problemele răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a

analoagelor şi precursorilor acestora:Autoref. al tezei de dr. în drept: Spec. 12.00.08-Drept penal (drept penal)/I. Hadîrcă; Min. Educaţiei

şi Tineretului al RM: USM.-Ch.:C.E.-P. USM,2007.-22 p.

 

Prodan , Svetlana. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare:Autoref. al tezei de dr. în drept: Spec. 12.00.08-Drept

penal (drept penal)/S. Prodan; Min. Educaţiei ·i Tineretului al RM:

USM.-Ch.:C.E.-P. USM,2007.-20 p.

 

Florea, Vasile. Răspunderea penală pentru instrucţiunile medica-

le:Autoref. al tezei de dr. habilitat în drept: Spec. 12.00.08-Drept pe-

nal/V. Florea; USM.-Ch.:USM,2007.-58 p.

 

Bejan, Octavian. Coruptia:notiune, prevenire si contracarare/O.

Bejan.-Ch.:I.S. F.E.-P. "Tipografia Centrala",2007.-136 p.-Bibliogr.:

p. 128-135.-ISBN 978-9975-78-506-8.

 

Ghid de expertize judiciare/Min. Justitiei al RM; Inst. Republ.

de Expertiza Judiciara si Criminalistica.-Ch.:I.I. "Angela Levinta",

2005.-104 p.-ISBN 9975-9877-0-2.

 

Crişu, Anastasiu. Drept procesual penal:Partea generală/A. Crişu.-Ed. a 2-a.-Buc.:Ed. C.H. Beck,2007.-396 p.-(Curs universitar).-ISBN

978-973-115-139-7.

 

2006

 

Borodac, Alexandru. Calificarea infracţiunilor/Al. Borodac, M.

Gherman; Acad. de Poliţie Ştefan cel mare" a MAI.-Ch.:F.E.-P. "Tipogr.

Centrală",2006.-264 p.-ISBN 978-9975-78-136-7.

 

2005

 

Экономика и право. Теневая экономика:Учеб. пособие/под ред.: Н.

Д.Эриашвили, Г.М.Казуахмедова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ,2005.

-256 с.-ISBN 5-238-00818-X.

 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova/Parlamentul RM.

-Ch.:S.C."Lavilat-Info",2005.-190 p.

 

Codul penal al Republicii Moldova:cu ultemele modificari si

completari septembrie 2005/Parlamentul RM.-Ch.:Lavilat-Info SRL,2008.-

120 p.

 

Florian, Gheorghe. Prevenirea criminalităţii:Teorie şi practică/

Gh. Florian.-Buc.:Oscar Print,2005.-285 p.-Bibliogr. p.281-285.-ISBN

973-668-106-8.

 

Попов, Ю.Н. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства:

Учеб./Ю.Н. Попов, М.Е. Тарасов.-М.:Дело,2005.-240 с.-ISBN 5-7749-0403-2.

 

Manual de drept penal:Partea generală: pentru învăţămîntul superior/red. coord. Al. Borodac; Acad. de Poliţie "ўtefan cel mare" a

MAI.-Ch.:F.E.-P. "Tipogr. Centrală",2005.-516 p.-ISBN 9975-935-77-X.

 

Crişu, Anastasia. Drept procesual penal:Partea specială/A. Crişu.-Buc.:All Beck,2005.-416 p.-Curs universitasr.-ISBN 973-655-687-5.

 

2004

 

Osoianu, Tudor. Procedură penală:Partea generală: Curs universitar/

T. Osoianu, V. Orînda·; Acad. "ўt. cel Mare" din RM; red. M. Ghe-

orghiţă.-Ch.:S.n.,2004.-256 p.-Bibliogr. p. 245-252.-ISBN 9975-9835-5-3.

 

Borodac, Alexandru. Manual de drept penal:Partea specială cu modif. şi compl. până la 22.04.2004: pentru învăţămîntul superior/Al. Borodac; Acad. de Poliţie "Ştefan cel mare" a MAI.-Ch.:F.E.-P. "Tipogr.

Centrală",2004.-622 p.-ISBN 9975-9788-7-8.

 

2003

 

Bujor, Valerii. Drept penal comparat:(Partea generală): Note de

curs/Valerii Bujor, Larisa Buga; Univ. de criminologie.-Chi·inău:S.n.,

2003.-104 p.-ISBN 9975-9736-4-7.

 

Laşcu, Mihail. Drept execuţional penal:(Note de curs)/Mihail Laşcu, Svetlana Măntăluţă; Univ. de Criminologie.-Chişinău:S.n.,2003.-100

p.-ISBN 9975-9736-2-0.

 

Bujor, V. Statistica criminologică:Manual pentru şcoala superioară/

V. Bujor, I. Ocrain, S. Cipovenco; Univ. de Criminologie.-Chi·inău

:S.n.,2003.-168 p.-ISBN 9975-9736-3-9.

 

Bujor, Valerii. Omorul şi vătămarea gravă a integrităţii corporale/Valerii Bujor, Vitalie ўleahtiţchi; Univ. de Criminologie.-Chişină u:S.n.,2003.-136 p.-Bibliogr.: P. 126-130.-ISBN 9975-9708-2-6.

 

Ciobanu, Igor Andrei. Criminologiue.(Vol. 1)/Igor Andrei Ciobanu.-Chiinău:Museum,2003.-160 p.-ISBN 9975-906-76-1.

 

Dobrinoiu, Vasile.Drept penal:Partea generală:Curs uiversitar/Vasile Dobrinoiu,William Brânză.-Buc.:Lumina Lex,2003.-535p.-ISBN 973-588-617-0.

 

Pascu, Ilie. Drept penal:Partea specială:Infracţiuni prevăzute în

Codul penal român/I. Pascu, V. Lazăr.-Buc.:Lumina Lex,2003.-704 p.-

ISBN 973-588-634-0.

 

Eu şi poliţia=Я и полиция:recomandări practice în domeniul

relaţiilor cetăţenilor cu organele de urmărire penală/Aut.: I. Moghiliova,R. Uskov, N. Ţadrin,...; Org. Obştească "Protecţia Drepturilor Cetăţenilor".-Ed. a 2-a.-Ch.:S.n.,2003.-120 p.-ISBN 9975-78-253-1.

 

CPT - un mecanism non-judiciar preventiv/Consiliul Europei.-Ch.

:S.n.,2003.-124 p.-ISBN 9975-78-221-3.

 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova.-Ch.:Cartea,

2003.-358 p.-ISBN 9975-9707-3-7.

 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova:Legea RM Nr.

122-XV din 14 martie 2003.-Ch.:"Elena-V.I." SRL,2005.-208 p.

 

Mole, Nuala. Dreptul la un proces echitabil:Ghid privind punerea

în aplicare a art. 6 al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului.Nr.

3/N. Mole, C. Harby; Consiliul Europei.-Ch.:S.n.,2003.-68 p.-(Manuale

privind drepturile omului).

 

Reidy, Aisling. Interzicerea torturii:Ghid privind punerea în

aplicare a art. 3 al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului.Nr. 6/

A. Reidy; Consiliul Europei.-Ch.:S.n.,2003.-50 p.-(Manuale privind

drepturile omului).

 

Меркушин, В.В. Борьба с транснациональной организованной

преступностью/В.В. Меркушин.-Минск:Амалфея,2003.-208 с.-ISBN 985-441-

272-5.

 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova.-Ch.:Cartea,

2003.-358 p.-ISBN 9975-9707-3-7.

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова.-Ch.:S.A. "

Cartea",2003.-403 p.-ISBN 9975-9707-3-7.

 

Осояну, Тудор. Уголовно-процессуальное право Республики Молдова:

Часть общая: Курс лекций/Т. Осояну; Межд. Независимый Ун-т РМ.-Сh.:S.n

.,2003.-200 p.-Bibliogr. p. 193-196.-ISBN 9975-9738-8-X.

 

2002

 

Nistoreanu, Gheorghe. Drept penal:Curs selectiv pentru examenul

de licenţă/Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi.-Bucureşti:ALL Beck,

2002.-538 p.-("Sinteze ·i Teste").-ISBN 973-655-209-8.

 

Codul penal al Republicii Moldova.-Ch.:Cartea,2002.-283 p.-ISBN

9975-9707-1-0.

 

Лашку, М. Пенитенциарное право:Учебно-наглядное пособие/М. Ла-

шку, Н. Яворский; Криминологический Ун-тет.-Кишинэу:Криминологический

Ун-тет,2002.-116 с.-ISBN 9975-9708-6-9.

 

Pop, Octavian. Instituţia liberării condiţionate în dreptul penal/Octavian Pop, Mihai La·cu; Univ. de Criminologie.-Chi·inău:Centrul

ed. al Univ. de Criminologie,2002.-76 p.-ISBN 9975-9694-4-5.

 

Осояну, Тудор. Уголовно-процессуальное право Республики Молдова:

(Учебное пособие).Часть общая/Тудор Осояну; Криминологический Ун-тет.-

Кишинэу:Centrul ed. al Univ. de Criminologie,2002.-116 c.-ISBN 9975-

9670-7-8.

 

Laşcu,Mihail. Calificarea juridică a tâlhăriei: Studiu monografic/Mihail Laşcu;Univ. de criminologie.- Chi·inău:Centrul ed. al Univ.de Criminologie,2002.-124 p.-ISBN 9975-9694-2-9.

 

Дарадках, Белал А.М. Достоверность доказательств и способы их

обеспечения в уголовном процессе Молдовы и Иордании:Автореф. диссерт. на

соиск. уч. степени др. права: Спец. 12.00.09 - Уголовный процесс, криминалистика/Молдавский Государственный Ун-тет; Белал А.М. Дарадках.-Кишинэу,2002.-21 с.

 

Vizdoga, Tatiana. Exercitarea acuzării în instanţa de fond:

probleme ·i perspective:Autoref. al tezei de dr. în drept: Spec. 12.00.

09 - Drept procesual penal/Tatiana Vizdoga; USM.-Chi·inău,2002.-25 p.

 

Delincvenţa juvenilă: prevenţie şi recuperare:Conferinţă ştiinţi

fică a profesorilor catedrei "Asistenţă Socială şi Sociologie" din 15-

16 ian. 2002/Univ. de Criminologie.-Chişinău:CE al Univ. de Criminologie,2002.-70 p.-ISBN 9975-9708-0-X.

 

Gandrabur, Gheorghe. Biodetectorul - mijloc de probă în procesul

penal/Gheprghe Gandrabur, Valeriu Bujor; Univ. de Criminologie.-Chişinău:

CE al Univ. de Criminologie,2002.-64 p.-ISBN 9975-9708-4-2.

 

Pop, Octavian. Cercetarea infracţiunii de evadare/Octavian Pop,

Valeriu Troenco; Univ. de Criminologie.-Chişinău:CE al Univ. de Crimi-

nologie,2002.-55 p.-ISBN 9975-9694-5-3.

 

Bujor, Valeriu. Victimologie:Note de curs/Valeriu Bujor, Daniela

Manole-Ţăranu; Univ. de Criminologie.-Chişinău:CE al Univ. de Criminolo-

gie,2002.-47 p.-ISBN 9975-9708-1-8.

 

Bujor, V. Deviantologie:Note de curs/V. Bujor, D. Ţaranu; Univ.

de Criminologie.-Chi·inău:CE Univ. de Criminologie,2002.-48 p.-ISBN

9975-9694-7-X.

 

Osoianu, Tudor. Intentarea procesului penal:(note de curs)/Tudor

Osoianu.-Chi·inău:Centrul ed. al Univ. de Criminologoe,2002.-28 p.-ISBN

9975-9670-3-5.

 

Лашку, М. Пенитенциарное право:Учебно-наглядное пособие/М. Лашку, Н. Яворский; Криминологический Ун-тет.-Кишинэу:Криминологический

Ун-тет,2002.-116 с.-ISBN 9975-9708-6-9.

Laşcu, Mihail. Calificarea juridică a tâlhăriei:Studiu monografic/M. La·cu; red. şt.: V. Bujor; Univ. de Criminologie.-Ch.:Centrul ed.

al Univ. de Criminologie,2002.-124 p.-ISBN 9975-9694-2-9.

 

Осояну, Тудор. Уголовно-процессуальное право Республики Молдова:

(Учебное пособие).Часть общая/Тудор Осояну; Криминологический Ун-тет.-

Кишинэу:Centrul ed. al Univ. de Criminologie,2002.-116 c.-ISBN 9975-

9670-7-8.

 

 

Gandrabur, Gheorghe. Biodetectorul - mijloc de probă în procesul

penal/Gheprghe Gandrabur, Valeriu Bujor; Univ. de Criminologie.-Chişinău:

CE al Univ. de Criminologie,2002.-64 p.-ISBN 9975-9708-4-2.

 

Pedeapsa ca formă a răspunderii juridice şi rolul ei în societatea de tranziţie:Conferinţa şt.-pract. internaţ. 14-15 febr. 2002/Ministerul Justiţiei al RM, Univ. de Criminologie.-Chi·inău:Centrul ed. al

Univ. de Criminologie,2002.-320 p.-ISBN 9975-9694-3-7.

 

Codul de procedură penală:Norme de procedură în legi speciale.-

Bucure·ti:Lumina Lex,s.a., 2002-356 c. -ISBN 973-588-016-4.

 

Donciu, Anatolie. Fraudele economice şi unele aspecte ale procesului de combatere a lor/Anatolie Donciu, Gheorghe Rusu; Univ. Tehnică

din Moldova.-Chişinău:s.n.,2002.-176 p.-ISBN 9975-932-29-0.

 

Macari, Ivan. Dreptul penal al Republicii Moldova:Partea generală/I. Macari; Acad. de Drept din Moldova.-Ch.:CE USM,2002.-398 p.-ISBN

9975-70-190-6.

 

Macari, Ivan. Dreptul penal al Republicii Moldova:Partea specială/I.Macari; USM.-Ch.:CE USM,2003.-509 p.-ISBN 9975-70-247-3

 

Pedeapsa ca formă a răspunderii juridice şi rolul ei în societatea de tranziţie:Conf. şt.-practică internaţională, 14-15 febr. 2002/

resp. de ed.: V. Bujor, red. şt. M. La·cu.-Cj.:Centrul Ed. al Univ. de

Criminologie,2002.-320 p.-ISBN 9975-9694-3-7.

 

2001

 

Loghin, Octavian. Drept penal român:Partea specială/O. Loghin,

T. Toader.-Ed. a IV-a, rev. şi adăugită.-Bucure·ti:Casa de editură şi

presă,2001.-736 p.-ISBN 973-9167-92-6.

 

Drept procesual penal /A. Boroi, G. Ungureanu, N. Jidovu,...-

Bucure·ti:ALL Beck,2001.-441 p.-ISBN 973-655-121-0.

 

Dima, Traian. Dreptul penal:Partea generală: Curs.Vol. I/Un-tea

"Nicolae Titulescu"; T. Dima.-Bucure·ti:Lumina Lex,2001.-504 p.-ISBN

973-588-363-5.

 

Dima, Traian. Drept penal:Partea generală: Curs.Vol. II/Un-tea

"Nicolae Titulescu"; T. Dima.-Bucure·ti:Lumina Lex,2001.-414 p.-ISBN 973-

588-363-5.

 

Gladchi, Gheorghe. Criminologie generală :Manual pentru Facultăţi

le de Drept/USM; Gh. Gladchi.-Chişinău:Museum,2001.-312 p.-ISBN 9975-

906-56-7.

 

Fletcher, George P. Concepte de bază ale justiţiei penale/G.P.

Fletcher, I. Dolea, D. Blănaru.-Chişinău:Arc,2001.-412 p.-(Colecţia "Codex").-ISBN 9975-61-201-6.

 

Ghidul condamnatului/Min. Justiţiei RM; Departamentul instituţ

iilor penitenciare.-Chi·inău:Museum,2001.-159 p.-ISBN 9975-906-37-0.

 

Brînză, Sergiu. Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a proprietăţii pe teritoriul Republicii Moldova:Monografie/USM; Facultatea de Drept; S. Brînză.-Chi·inău:Arc,2001.-446 p.-(Colecţia "Codex").-Bibliogr.: P. 431-445.-ISBN 9975-61-179-6.

 

Gladchi, Gheorghe. Criminologie generală :Manual pentru Facultăţi

le de Drept/USM; Gh. Gladchi.-Chi·inău:Museum,2001.-312 p.-ISBN 9975-

906-56-7.

 

Ciobanu, Igor. Criminalitatea organizată la nivel transnaţional

şi unele forme de manifestare în Republica Moldova/Igor Ciobanu.-Chi·

inău:Museum,2001.-159 p.-ISBN 9975-906-34-6.

 

Bujor, Valeriu. Violenţă sexuală: aspecte juridico-penale şi

criminologice/Valeriu Bujor, Ion Miron; Un-tea de Criminologie.-Chişinău:Centrul ed. al Univ. de Criminologie,2001.-80 p.-ISBN 9975-9620-9-2.

 

Laşu, Mihail. Aspecte de teorie ş practică judiciară în materia infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte/Mihail Laşcu, Octavian Pop; Univ. de Criminologie.-Chişnău:Centr. ed. al Univ. de

Criminologie,2001.-92 p.-ISBN 9975-9670-6-X.

 

 

Probleme ale ·tiinţei contemporane:Conf. şt.-practică a cadre-

lor didactice, 18-19 apr. 2001/resp. de ed.: M. La·cu; red. ·t.: V. Bu-

jor; Univ. de Criminologie.-Ch.:Centrul ed. al Univ. de Criminologie,

2001.-204 p.-ISBN 9975-9620-5-X.

 

2000

 

Mitrache, Constantin. Drept penal român:Partea generală/C. Mitrache; Un-tea Bucure·ti.-Ed. a IV-a, rev. ·i adăugită.-Bucure·ti:Casa de

editură şi presă ,2000.-347 p.-ISBN 973-9167-90-X.

 

Ciobanu, Igor. Criminalitatea organizată la nivel transnaţional

şi formele ei de manifestare în Republica Moldova:Specialitatea: 12.00.

08-Drept penal şi criminologie; drept penitenciar:Autoreferat al tezei

de doctor în drept.-Chişinău:USM,2000.-22 p.

 

Maimescu, Sava. Contrabanda şi modalităţile ei în reglamentarea

legislaţiei penale a Republicii Moldova:Specialitatea 12.00.08 (drept

penal şi criminologie; drept penitenciar):Autoreferatul tezei de doctor

în drept.-Chişinău:USM,2000.-20 p.

 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Инст.Государства и права РАН; Отв. ред. проф. А.В. Наумов.-Изд. 2-е, перераб. И доп.-Москва:"Юристь",2000.-863 с.-("Commentarium").-ISBN 5-7975-0190-2.

 

Криминалистика:Учебник/Отв. ред. Н.П. Яблоков.-2-е изд., перераб. и доп.-Москва:"Юристь",2000.-716 с.-("Inctitutiones").-ISBN 5-7975- 0167-8.

 

Osoianu, Tudor. Procedură penală:Partea generală: (Curs intro-

ductiv)/T. Osoianu; Asociaţia tinerilor juri·ti cercetători.-Ch.:S.n.,

2000.-98 p.-ISBN 9975-9549-1-X.

 

Osoianu, Tudor. Procedură penală:Partea generală:(Curs introductiv)/T. Osoianu; Asociaţia tinerilor juri·ti cercetători.-Ch.:S.n.,

2000.-98 p.-ISBN 9975-9549-1-X.

 

1999

 

Doraş, Simion Gh. Criminalistică.Vol.II:Elemente de tactică/UCM;

S.Gh. Dora·.-Chi·inău:"Tipografia Centrală",1999.-282 p.-ISBN 9975-

923-90-9.

 

Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica

Moldova:Materialele conferinţei ·tiinţifico-practice republicane, 26

februarie, 1999.-Chi·inău:Arc,1999.-207 p.-ISBN 9975-9549-5-2.

 

Sima, Constantin. Măsurile de siguranţă în dreptul penal contemporan/C. Sima.-Bucure·ti:"ALL BECK",1999.-207 p.-("Studii juridice").- Bibliogr.: P. 183-187 (73 tit.).-ISBN 973-9435-59-9.

 

Brînză, Sergiu. Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii

şi demnităţii persoanei/S. Brînză; USM; Fac.-tea de drept.- Chişinău:Conţcernul "Presa",1999.-234 p.-Bibliogr.: P. 225-234 (122 tit.).-ISBN 9975-

917-09-7.

Brînză, Sergiu. Infracţiuni contra proprietăţii/S. Brînză; UCM;

Fac.-tea de drept.-Chişinău:Concernul "Presa",1999.-347 p.-Bibliogr.:

P. 328-344 (236 tit.).-ISBN 9975-917-19-4.

 

Ulianovschi, Gheorghe. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea

justiţiei.-Chi·inău:Garuda-art,1999.-174 p.-ISBN 9975-9564-4-0.

 

Ulianovschi, Gheorghe. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea

justiţiei:Rezumatul tezei de doctorat.-Cluj-Napoca,1999.-45 p.

 

Codul de procedură penală:cu modificări şi completări pînă în

20 sept. 1999.-Chişinău,1999.-156 p.

 

Уголовный кодекс Республики Молдова:с изменениями и дополнениями на

20 сентября 1999г.-Кишинев:МГУ,1999.-142 с.

 

Верин, В.П. Преступления в сфере экономики:учебное пособие/В.П.

Верин.- Москва:Дело,1999.-200 с.-ISBN 5-7749-0127-0.

 

Образцы уголовно-процессуальных документов/Под ред. Э.Ф. Куцовой, Ю.К. Орлова.-Москва:"Юристь",1999.-426 с.-("Res cottidiana").-ISBN

5-7975-0173-2.

 

Уголовное право:Часть общая. Часть особенная: Учебник/Под общ.

Ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова.-Москва:»Юриспруден-

ция »,1999.-784 с.-ISBN 5-8401-0003-Х.

 

Ульяновски, Георге. Преступления, препятствующие осуществлению

правосудия:Автореферат докторской диссертации.-Клуж-Напока,1999.-41 с.

 

Zaporojan, Igor. Problemele criminalităţii feminine în Republica

Moldova:Specialitatea 12.00.08-Drept penal şi criminologie; drept penitenciar:Autoreferat al tezei de doctor în drept.-Chişinău:ULIM,1999.-p. 28.

 

Brînză Sergiu. Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii

şi demnităţii persoanei:Monografie.-Chi·inău:USM,1999.-234 p.-ISBN

9975-917-09-7.

 

Brînză Sergiu. Infracţiuni contra proprietăţii:Monografie.-Chişinău:USM,1999.-347 p.-ISBN 9975-917-19-4.

 

Antreprenoriatul în Republica Moldova:Privilegii şi sancţiuni/

Alc.P.Tarcov, Ghenadie Ipati.-Chi·inău:Bons Offices,1999.-ISBN 9975-

9988-2-8.

 

Проблемы контрабанды людей: задачи ОБСЕ:Обзорная конф. ОБСЕ,сент. 1999. Справ. док.БДИПЧ 1999/3/ОБСЕ, БДИПС.-Варшава:S.n.,1999.-88c.

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 04 June 2014 09:33
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: