Visitors Counter

TodayToday157
All DaysAll Days365142
Logged In Users 0

Wrapper

Tuesday, 10 June 2014 10:32

 

Drept administrativ

 

109 ex.

26 titl.

 

2014

 

Catrinici, Luminiţa. Curriculum la disciplina Drept administrativ:Pentru spec.: 381.1 Drept/L. Catrinici; MOLDCOOP, UCCM.-Ch.:UCCM,2014.-24 p.-ISBN 978-9975-114-72-1.

 

2013

 

Guţuleac, Victor. Drept administrativ. Ch., 2013. 600 p.

 

2012

 

Budevici-Puiu, Liliana. Curriculum la disciplina Drept administrativ:Pentru specialitatea Drept/L. Budevici-Puiu; MOLDCOOP, UCCM.-Ch.:UCCM,2012.-32 p.-ISBN 978-9975-4306-3-0.

 

2009

 

Codul contravenţional al Republicii Moldova:intră în vigoasre

31.05.2009: Monitorul Oficial nr.47-48/132 din 03.03.2009, Monitorul

Oficial nr. 3-6/15 din 16.01.2009/Parlamentul RM.-Ch.:Lavilat-Info SRL,

2009.-132 p.-ISBN 978-9975-4054-4-7.

 

Guţuleac, Victor. Tratat de drept contraven∙ional/V. Guţuleac;

ULIM.-Ch.:S.n.,2009.-320 p.-ISBN 978-9975-78-739-0.

 

2008

 

Codul cu privire la contraven∙iile administrative ale Republicii Moldova:cu ultemele modificari si completari septembrie 2008/Parla-

mentul RM.-Ch.:Lavilat-info SRL,2008.-167 p.-ISBN 978-9975-4015-6-2.

 

2007

 

Culegere practica judiciara a Colegiului civil si de contencios

administrativ al Curtii Supreme de Justitie (2005-2006):Acte ce vizeaza

drepturile, libertatile fundamentale ale Omului si Justitia/resp. de ed.

M. Poalelungi.-Ch.:Cartier,2007.-864 p.-(Cartier juridic).-ISBN 978-

9975-79-443-5.

 

2006

 

Culegere de acte normative, care regrlementeaza tinerea lucrarilor de secretariat in organele administratiei publice, organizatiile,

institutiile din RM=Сборник нормативных документов,.../alc.: M. Ceavdari, V. Axiuc, I. Postica,...-Ch.:"Vivar-editor" SRL,2006.-130 p.-ISBN

9975-9706-2-1.

 

2005

 

Codul cu privire la contravenţiile administrative ale Republicii Moldova:cu ultemele modificări şi completari: septembrie 2005/Parlamentul Republicii Moldova.-Ch.:S.C. "Lavilat-info",2005.-148 p.

 

Orlov, Maria. Drept administrativ/M.Orlov, S.Belecciu.-Ch.:"Elena V.I.",2005.-270 p.-ISBN 9975-935-88-5.

 

Creangă, Ion. Curs de drept administrativ:pentru studenţii facultăţilor de drept.Vol.II/I. Creangă; Inst. de Studii Aplicative Integrate din Moldova.-Ch.:Epigraf,2005.-352 p.-Bibliogr.:P. 343-346.-ISBN 9975-903-67-3.

 

2004

 

Creangă, Ion. Curs de drept administrativ:pentru studenţii facultăţilor de drept.Vol. I/Ion Creangă; USUM.-Ed. reviz. şi compl.-Ch.:

Epigraf,2004.-336 p.-Bibliogr.: P. 329-333.-ISBN 9975-924-15-8.

 

2003

 

Osoianu, Tudor. Statutul juridic al func∙ionarului public:(note

de curs)/Tudor Osoainu, Ion Osoianu; Univ. de Criminologie.-Chişinău:

Centrul edit. al Uiv. de Criminologie,2003.-80 p.-ISBN 9975-9694-9-6.

 

Creangă, Ion. Curs de drept administrativ:pentru studenţii facultăţilor de drept/Ion Creangă; USUM.-Chişinău:Epigraf,2003.-336 p.-Bib-

liogr.: P. 329-333.-ISBN 9975-903-67-3.

 

2002

 

Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii

Moldova:cu modificări şi completari pînă în 20 mai 2002.-Chişinău,2002.-

112 p.

 

Лашку, Михаил. Административное правонарушение и административная ответственность:Учебное пособие/Михаил, Лашку, Инна Дорфман; Univ.

de Criminologie.-Chişinău:Centrul ed. al Univ. de Criminologie,2002.-56

с.-ISBN 9975-9694-1-0.

 

Brezoianu, Dumitru. Drept administrativ:Partea generală/Dumitru Brezoianu.-Buc.:Edit. Univ. "Titu Maiorescu",2002.-450 p.-ISBN 973-

86202-4-4.

 

Brezoianu, Dumitru. Drept administrativ:Partea specială/Dumitru

Brezoianu.-Buc.:Edit. Univ. "Titu Maiorescu",2002.-410 p.-ISBN 973-

98628-6-1.

 

2001

 

Orlov, Maria Drept administrativ/M. Orlov.-Chişinâu:"Epigraf",

2001.-216 p.-ISBN 9975-903-35-5.

 

Orlov, Maria. Drept administrativ/M. Orlov.-Chiinău:"Epigraf",

2001.-216 p.-ISBN 9975-903-35-5.

 

1999

 

Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii

Moldova cu modificari şi completari pîîn 28octombrie 1999.-Chişinau:

USM,1999.-126 p.

 

 

 

Last Updated on Thursday, 12 June 2014 14:02
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: