Visitors Counter

TodayToday145
All DaysAll Days365130
Logged In Users 2

Wrapper

Thursday, 12 June 2014 10:12

 

 

 

24 titl./79 ex.

 

 

 

Dreptul familiei

 

 

2011

 

Curriculum la disciplina "Drept civil: succesiuni":Pentru studenţii ciclului I univ. de la spec. 381.1 Drept/MOLDCOOP, UCCM; elab.: L. Dandara.-Ch.:UCCM,2011.-20 p.-ISBN 978-9975-4281-9-4.

 

                                                                             2009

 

Codul familiei al Republicii Moldova=Семейный кодекс РМ:cu ultimile modificări ·i completări: Monitorul Oficial nr.125-126/489 din 15.07.2008, Monitorul Oficial nr. 47-48/210 din 26.04.2001/Parlamentul RM.-Ed. a 3-a.-Ch.:Lavilat-Info SRL,2009.-82 p.-ISBN 978-9975-9766-3-3.

 

                                                                            2008

 

Codul familiei al Republicii Moldova/Parlamentul RM.-Ch.:Lavilat-Info SRL,2008.-78 p.-ISBN 978-9975-4013-8-8.Семейный кодекс Республики Молдова с последними изменениями и дополнениямию-СрюЖДфмшдфе-Штащ ЫКДб2008ю-69 с.

 

                                                                             2006           

 

Robu, Gheorghe. Dreptul familiei/Gh. Robu.-Ia·i:PIM,2006.-294 p.-ISBN 978-606-13-0842-2.

 

                                                                                            2005

 

Codul familiei al Republicii Moldova/Parlamentul RM.-Ch.:S.C. "Lavilat-Info",2005.-78 p.

 

                                                                            2004

 

Cebotari, Valentina. Dreptul familiei/V. Cebotari; USM, Fac. de Drept.- Ch.:S.n.,2004.-336 p.-ISBN 9975-62-112-0.

 

Codul familiei al Republicii Moldova=Семейный кодекс Республики Молдова.- Ch.:Continental Grup S.R.L.,2004.-80 p.-ISBN 9975-9795-4-8.

 

                                                                                            2002

 

Пынзарь, В. Семейное право/В. Пынзарь, В. Шляхтицкий; Univ. de

Criminologie.-Кишинэу:Centrul ed. al Univ. de Criminologie,2002.-196 p.-

ISBN 9975-9670-1-9.

 

Mărgineanu, Lilia. Dreptul familiei/L. Mărgineanu, G. Mărgine-

anu.-Ch.:S.n. (Tipogr. "Elena-V.I."),2002.-417 p.-Bibliogr.: P.413-417.-

ISBN 9975-9548-6-3.

 

                                                                                            2001

 

Cebotari, Valentina. Condiţiile de fond ·i procedura adopţiei în

legislaţia Republicii Moldova:Autoref. al tezei de dr. în drept: Spec.

12.00.03 - drept civil, dreptul familiei/V. Cebotari; USM.-Chisinău,

2001.-31 p.

 

Данилов, Е.П. Семейные споры:Комментарий законодательства. Адво-

катская и судебная практика. Образцы исковых заявлений и жалоб/Е.П.Дани-

лов; Межд. союз адвокатов.-2-е изд.-Москва:Право и Закон,2001.-432 с.-(

Справочник адвоката).-ISBN 5-7858-0083-7.

 

Coco·, Ştefan. Dreptul familiei.Vol.1/Ş.Coco·.-Buc.:Lumina Lex,

2001.-120 p.-ISBN 973-588-357-0.

 

                                                                                          2000

 

Codul căsătoriei ·i familiei al Republicii Moldova:Cu modificări ·i completări pînă în 16 februarie 2000.-Chi·inău,2000.-48 p.

 

Pânzari, Veaceslav. Dreptul familiei:Note de curs/Veaceslav P¤nzari; Univ. de Criminologie.-Chi·inău:Universitas,2000.-161 p.-ISBN

9975-913-10-5.

Last Updated on Thursday, 12 June 2014 13:41
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: