Visitors Counter

TodayToday159
All DaysAll Days365144
Logged In Users 0

Wrapper

Thursday, 12 June 2014 10:17

                                                     

                                                    

 Drept economic, fiscal

 

109 ex.   

24 titl.                                       

 

2013

 

       Monitorul fiscal FISC.md. Codul fiscal al Republicii Moldova=НалоговыйкодексРМ:Actualizat la data de 4 febr. 2013/red-·ef.: M.Şichirliiscaia.-Ed. specială-Ch.:"Nova-Prim" SRL,2013.-326 p.

 

2009

 

    Гущина, К.О.   Права потребителя. При покупке товаров и оказаннииуслуг:Практ. пособие/К.О. Гущина.-М.:ИТК "Дашков и К",2009.-212 p.- .-ISBN978-5-91131-887-1.

       Ghid de legislaţţie turistică a Republicii Moldova/ Asociaţia Nationala a Agenţilor de Turism din Moldova; coord. N. Platon.-Ch.:"Elena V.I.",S.a. 2009 -171 p.

 

2006

 

    Метелев, С.Е.   Менеджмент экономической безопасности:Учеб. пособие/С.Е. Метелев.-Омск:Типогр. ИП Долгов Р.Н.,2006.-220 с.-Библиогр.: с. 215-219.-ISBN5-91019-015-6.

 

      Volcinschi, Victor.   Drept economic (Dreptul antreprenorului):Suport de curs la specializarea dreptul economic/V. Volcinschi, E. Cojoca-ri; USM.-Ch.:Business-Elita,2006.-426 p.-Bibliogr. p. 422-426.-ISBN 978-

9975-4002-2-0.

 

    Налоговый кодекс Республики Молдова:с последними изменениями идополнениями: октябрь 2005/Парламент РМ.-К.:S.C. "Lavilat-info",2005.-160 c.

 

     Codul fiscal al Republicii Moldova:cu ultimile modificări şi completări: iunie 2005/Parlamentul RM.-Ch.:S.C. "Lavilat-Info",2005.-139p.

          

2004

 

        Codul fiscal al Republicii Moldova.-Ch.:Continental Grup S.R.L.,2004.-120 p.-ISBN9975-9795-4-8.

 

2003

 

     Aspecte juridice ale antreprenoriatului:Ghid pentru antreprenori, instructori şi consultanţi/Iurie Maistrenco, Gleb Morozovov, Irina Moghiliova,...; BIZPRO.-Chi·in№u:S.n.,2003.-110 p.-(Biblioteca antrepre-

norului).-ISBN 9975-928-39-0.

 

       Codul fiscal al Republicii Moldova/Parlamentul RM.-Ch.:S.n.,2003.-142 p.

 

       Contabilitatea in partid № simpl№:Ordonan∙a nr. 7 din 19 iul.2001, privind impozitul pe venit. Ordinul nr. 58, din 23 ian.2003...privind organizarea şi conducerea eviden∙ei contabile/Guvernul Rom¤niei.

-Buc.:Ere Press,2003.-95 p.-ISBN 973-8403-81-2.

 

2002

 

    Contabilitate şi audit:Ediţie special№: Codul fiscal.Nr. 8/ Red. sef Pavel Tostogan; "Contabil-Service" S.R.L.-Chi·inău,2002.-200 p.

 

2001

 

   Drept fiscal:Manual pentru Facultăţile de Drept/A. Armeanic, V.Volcinschi, A. Rotaru,...-Chişin№u:Museum,2001.-198 p.-ISBN 9975-906-44-3.

 

    Armeanic, Alexandru.   Drept fiscal: (Note de curs):Teoria generale privind impunerea. Administrarea fiscal№. Reglementarea juridice a impozitului pe venit/A. Armeanic, V. Volcinschi; ASEM.-Chişinău:Centrul

ed. ASEM,2001.-152 p.-ISBN 9975-75-127-X.

                  

    Armeanic, Alexandru.   Drept fiscal :(Note de curs)/Alexandru Armeanic, Victor Volcinschi; ASEM.-Chişinău:Centrul ed. ASEM,2001.-159.-ISBN 9975-75-127-X.

 

2000

 

       Постатейный коментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации.Ч. I/Авт.: С.И. Айвазян, И.И. Воронцова, С.А. Герасименко,...; Под общей ред. В.И. Слома, А.М. Макарова.-2-е изд., перераб. и доп.-Москва:"Статут",2000.-518 с.-ISBN 5-8354-0030-6.

 

    Olcescu, Paul C. Tratat de drept financiar şi fiscal/P.C. Olcescu, T. Toma.-Ia·i :"Cantes",2000.-710 p.-Bibliogr.: P. 677-680.-ISBN 973-99449-5-7.

 

1999

 

    Legislaţie privind investiţiile directe şi dezvoltarea activităţii economice.-Bucureşti:Regia autonom№ "Monitorul Oficial",1999.-22 p.-ISBN 973-567-238-3.

 

1998

 

     Кооперативне право:Пiдручник для студентiв вищи№ закладiв освinb/За ред. проф. В.I.Семчика√.-Киiв:"In ЮРЕ",1998.-332 с.-ISBN 966-7183-24-6.

 

    Кооперативне право:Пидручник для кооперат.сильськогосп. економ./За ред.чл.-кор НАН Украини В.И.Семчика.-Киев:Ин Юре,1998.-336 с.-ISBN966-7183-24-6.         

 

     Codulfiscal=Налоговый кодекс.-Chi·in№u,1998.-216 p.-ISBN9975-923-48-8.                                                          

 Налоговый кодекс Республики Молдова:Комментарии/Под ред.С.Тем-рина.-Кишинев:Audit-Expert,1998.-490 c.

            

1992

 

    Нормативные акты по вопросам экономики и бюджета (1990-1992 годы):(Законы и Постановления Парламента. Указы Президента Республики Молдова, май 1990-январь 1992).Том 1/Асоциация экономистов Молдовы.-К.:Universitas,1992.-362 c.

 

     Цуркану, В.И.   Справочник предпринимателя:нормативные акты и бухгалтерский учет/В.И.Цуркану, П.Г.Тостоган, В.Д.Катарага.-Кишинев:Hyperion,1992.-383 c.-ISBN 5-368-01790-1.

 

 

       

   

 

Last Updated on Thursday, 12 June 2014 13:17
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: