Visitors Counter

TodayToday145
All DaysAll Days365130
Logged In Users 2

Wrapper

Monday, 03 February 2020 15:14

 

 

3.  Referinţe la contribuţii în

publicaţii monografice tipărite

Exemple

  • ANDRIEŞ-TABAC, S., CIOCANU, S.Cinci sigilii heraldice teritoriale basarabene din primul sfert al secolului al XIX-lea. În: Putna, ctitorii ei şi lumea lor. Bucureşti: Ed. Oscar Print, 2011, pp. 231-238. ISBN  978-9975-4316-9-9.

 

  • BOBANA, Gh. Implicaţii etico-valorice ale ştiinţei în societatea contemporană.În: Redimensionarea valorilor în contextul noii vecinătăţi cu Uniunea Europeană. Ch., 2011, pp. 41-64. ISBN 978-9975-64-143-2.

 

  • BOTNARENCO, T. Sistem computerizat pentru investigarea şi dezvoltarea rapidităţii reacţiei motrice de start la înotători. În: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi: materialele congr. şt. intern., 12-15 sept. 2011.Ch.: USEFS, 2011, vol. 1, pp. 196-198. ISBN 978-9975-4316-9-9.

 

  • JUC, V., VARZARI, P. Partide politice şi Organizaţii neguvernamentale.În: Republica Moldova: ed. encicl. Ed. a 2-a. Ch.: Institutul Studii Enciclopedice, 2011,pp. 724-739. ISBN 978-9975-4176-2-4.

 

  • SMITH, C. Problems of information studies in history. În: S. STONE, ed. Humanities information research. Sceffield: CRUS, 1980, pp. 27-30.

 

  • AНИКИН, В. Молодежь Молдовы: проблемы политической социализации и гражданского воспитания. În: Современное русское зарубежье. М.,2010, т. 6,кн. 2, pp. 18-24. ISBN978-9975-4316-9-9.


  • КВИЛИНКОВA, E. Календарные обычаи и обрядность. În: Гагаузы.Отв. ред.М.Н. ГУБОГЛО, Е.Н. КВИЛИНКОВА. М.: Наука, 2011, pp.352-367. ISBN 978-9975-4316-9-9.0,7 c.a.

 

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 15 March 2021 16:10
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: