Visitors Counter

TodayToday156
All DaysAll Days365141
Logged In Users 2

Wrapper

Monday, 15 March 2021 15:14

 

Referinţe la cărţi tipărite şi

publicaţii monografice

  

Exemple

  

 

 

Exemplul 1 (un autor)

 1. PRISĂCARU, V. Economia întreprinderii. Ch.: UASM, 2011. 308 p. ISBN 978-9975-64-186-9.
 2. VARZARI, P. Istoria gîndirii politice: note de curs. Ch.: Pontos, 2011. 286 p. ISBN 978-9975-51-295-4.

 

Exemplul 2 (doi autori)

 1. BALAN, I., ROMANCIUC, A. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung. Ch., 2008. 92 p. ISBN 978-9975-64-143-2. 4,1 c.a.
 2. ЦИРКУНОВА, С., КОЗЛОВА, Н.Вопросы теории, истории и методика преподавания камерного ансамбля.Ch.: Pontos, 2011. 104 с. ISBN 978-9975-51-214-5.

Exemplul 3 (trei autori)

 1. STARIŢÂNA, L., CUHAL, R., TIMUŞ, A. Instrumentarul de estimare a influemţei sistemului financiar-monetar asupra economiei reale. Ch.: IEFS, 2010. 166 p. ISBN 978-9975-4176-2-4.

Exemplul 4 (patru autori şi mai mulţiNOTĂ: Pentru lucrări cu patru sau mai mulţi autori, toate numele trebuie menţionate, după posibilitate. Dacă unele nume se omit, numele primului autor trebuie să fie urmat de „et. al.”

 1. CHICUŞ, N., CIUBOTARU, N., GONŢA, Gh., NEGREI, I.,DOBZEU, M., GAVRILIŢĂ G. Istoria Românilor. Epoca modernă:manualpentru cl. a 11-a. Ch.: Ştiinţa, 2011. 200 p. ISBN 978-9975-67-766-0.
 2. ROJCO, A., HRISTIUC, L., LIVIŢCHI, O., STREMENOVSCAIA, Z., VINOGRADOVA, V. Prestaţiile sociale şi impactul lor asupra reducerii sărăciei în Republica Moldova. Ch.: IEFS, 2011. 156 p. ISBN 978-9975-4295-4-2.

Exemplul 5 (cu coordonator şi alţi responsabili)

 1. Diagnosticul situaţiei în comerţul interior şi priorităţi de dezvoltare. Coord. L. ŞAVGA. Ch.: UCCM, 2012. 104 p. ISBN 978-9975-4316-9-9.
 2. Tudor Maleca, rectorul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM), doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Om Emerit: biobibliogr. Coord. ed. L. ŞAVGA; red. şt.: S. GUŢU, V. PÂSLARU; red. bibliogr. S. CHICU. Ch.: UCCM, 2010. 216 p. ISBN 978-9975-4128-0-3.

Exemplul 6 (fără autori)

 1. Anuarul statistic al Republicii Moldova 2005. Ch., 2005. 560 p. ISBN 9975-9828-2-4.
 2. Production: yearbook 2003. Rome: FAO, 2004. 260 p. ISBN 92-5-005216-2.


 

Last Updated on Monday, 15 March 2021 17:11
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: