Visitors Counter

TodayToday155
All DaysAll Days365140
Logged In Users 2

Wrapper

Monday, 15 March 2021 16:04

 

7. Referinţe la contribuţii în

publicaţii seriale tipărite

 

Notă: Termenul „volum" şi termenii pentru părţile mai mici ale publicaţiei seriale pot fi omise,desemnarea numerelor fiind evidenţiată tipografic. Numărul volumului se indică cu litere aldine, iar numărul fasciculei, dacă este necesar, între paranteze rotunde.

EXEMPLU 6(3), 25-45.

Exemplele ce urmează sunt prezentate fără utilizarea desemnării volumului sau paginaţiei, conform standardului.

Exemple

 

  • BALABAN, L.Some aspects of intercultural education (through studying religious music) in multiethnic spaces. Review of artistic education.Iaşi. 2011, nr. 1-2, 135-143. ISSN 2069-7554.

 

  • GANEA, V., SANDUŢA, T. Implicaţii metodologice referitor la mecanismul planificării financiare în cadrul întreprinderilor cooperaţiei de consum din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 67-71. ISSN 1857-4130.

 

  • PĂCURARU, V. La contextualité et la désambiguïsation sémantique des signes     lexicaux. Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie (SCOL). 2011, 3(1-2), 240-260. ISSN 2065-7161.

 

  • ŞAVGA, L., JALENCU, M., ŢURCANU, GH., ŞAVGA, G. Implementarea sistemelor de management integrat în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova: probleme, viziuni, perspective. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, 2011, vol. 8, 241-249. ISSN 1857-1239.

 

  • ВИЗИТЕЙ, Н.,МАНОЛАКИ, В. Идея Олимпизма: о необходимости и возможности  конкретизации. Теория и практика физической культуры. Москва,  2011, № 1, 43-47. ISSN 0040-3601.

 

Last Updated on Monday, 15 March 2021 17:12
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: