Visitors Counter

TodayToday147
All DaysAll Days365132
Logged In Users 2

Wrapper

Monday, 15 March 2021 16:26

 

12. Referinţe

la brevete de invenţii

Exemple

 

  • KOHANOVSCHI, Gh., BAJURA, T. Instalaţie pentru întreţinerea scroafei şi purceilor (variante) şi procedeu de creştere a lor. Brevet de invenţie de scurtă durată 47 Z(MD), A01K 1/02. Data depozit 19.05.2008. Publicat 31.07.2009. BOPI. 2009, nr. 7, 47-48.
  • WINGET LTD. Detachable bulldozer attachment for dumper vehicles. Inventor: Reginald John ENGLAND. 8 March 1967. Appl: 10 June 1963. Int.Cl: E02F 3/76. GB Cl: E1F 12. GB Patent Specification 1060631.

 

Last Updated on Monday, 15 March 2021 17:12
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: