Cooperația de consum din Moldova este prezentă în toate zonele țarii cu o istorie ce datează de peste 150 de ani de la crearea primei cooperative de consum. Cooperativele există de aproximativ două sute de ani. De și operează în toate sectoarele de activitate economică cooperativele au o longevitate mai mare decât firmele pentru – profit. Modelul cooperatist s-a adaptat continuu la condițiile în schimbare și forme inovatoare de cooperare,  apărute pentru a răspunde noilor nevoi economice și sociale. Cooperativele s-au dezvoltat în țări caracterizate de condiții politice, grade de dezvoltare economică, caracteristici culturale și contexte istorice foarte diverse, anume: cooperativele de consum, cooperativele rurale, societățile de ajutor reciproc, cooperativele și uniunile de credit, precum și cooperativele de lucratori.

Prin satisfacerea cerințelor membrilor lor, cooperativele au contribuit la îmbunătățirea calității vieții. Instituțiile bunăstării au fost inițial dezvoltate de către societățile de ajutor reciproc și de societățile cooperative, care până la sfârșitul secolului XX  jucau un rol tot mai important în furnizarea de servicii în multe țări europene. Ca urmare, cooperația de consum urmărește cu interes constant amplificarea relațiilor sale cu alte instituții din țară și străinătate.
Pe plan extern, Uniunea Centrală a Cooperației de Consum din Republica Moldova (Președinte al Biroului Executiv MOLDCOOP, Vasile Carauș), este membra cu drepturi depline a Alianței Cooperatiste Internaționale din an.1993. Alianța  promovează efortul comun al membrilor cooperatori din întreaga lume pentru dezvoltarea susținută a cooperației, consolidarea democrației, egalității, echității și solidarității cooperatiste. Toate acestea  constituie argumente edificatoare pentru a evidenția valorile cooperatiste din Moldova, resursele materiale, umane și financiare de care dispun unitățile cooperative, destinate dezvoltării care să le asigure prosperitate. Astfel, valorile cooperatiste  s-au dovedit a fi valoroase în orice epocă și în orice condiții, chemând toți factorii economici, sociali și politici să-i devină parteneri de dialog în promovarea idealurilor cooperatiste de solidaritate, eficiența economică, egalitate și pace.

Cu prilejul aniversării, echipa Bibliotecii Științifice a UCCM, exprimă gratitudine tuturor cooperatorilor, societăților cooperative de consum,  Uniunii Centrale a Cooperației de Consum din Moldova, comunității academice pentru efortul de a promova cooperația de consum, mișcarea cooperatistă, îndemnându-i să continue acțiunile lor pentru dezvoltare și prosperare.

 

Vizita de studiu la Universitatea din Bergen, Norvegia

În perioada 9-12 mai, 18 directori  de biblioteci  universitare, membrii  Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” CPEA-2015/10014, proiect realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia și Universitatea Transilvania din Brașov, România și 18 biblioteci universitare din Republica Moldova. La Vizita de studiu au participat rectori, prorectori, reprezentanți al acestor universități. Într-o ambianță caldă, prietenoasă, vizita a avut un impact deosebit prin transferul de cunoștințe și impresii memorabile. La întâlnirea cu rectorul Universității din Bergen Dag Rune Olsen și directorul Bibliotecii Maria-Carme Torras, ținând cont de rolul bibliotecii în dezvoltarea învățământului și cercetării academice, de tendințele de dezvoltare a bibliotecilor universitare în condițiile mediului informațional concurențial, Dna L.Șavga, prof.univ, dr. hab., rector UCCM a apreciat importanța acestei vizite și a purtat discuții pentru găsirea modalităților eficiente de a satisface cerințele de informare ale comunității  academice și științifice din Moldova, implementând practicile serviciilor oferite utilizatorilor de la universitățile din Bergen.


SAPTAMANA UȘILOR DESCHISE LA BIBLIOTECA  ȘTIINȚIFICĂ UCCM

„Biblioteca este o memorie a omenirii ce înfruntă cu măreție timpul, nu aparține nimănui‚ și aparține tuturor, înainte de a fi intrat te aflai deja aici, vei ramâne aici și atunci când vei iesi” (Borges)

În perioada 02 - 05 mai 2017 Biblioteca Științifică UCCM a deschis larg ușile  pentru toți doritorii de ai păși pragul.

Zi de informare

Ziua de informare  a fost un bun prilej de  deschidere a evenimentelor organizate în cadrul săptămânii. Vizitatorii au beneficiat de vizualizarea și prezentarea expozițiilor:
Intrări noi în colecția bibliotecii;
Valori bibliofile;
Proprietatea intelectuală – instrument de valorificare a potențialului inovațional.
Concomitent cei interesați au rămas mult impresionați de imaginile vizualizate a celor mai celebre, spectaculoase, frumoase biblioteci. Aceste temple ale cunoașterii prezintă combinația între comorile neprețuite și spațiile grandioase, oferind bibliotecilor un farmec special.

Flesh mob ,,Chemare la biblioteca”

La data de 03 mai începând cu ora 7.50 în colaborare cu Senatul studențesc,  Biblioteca a organizat un Flesh mob având scopul promovării Carții și lecturii.
Pe parcursul a 40 min. participanții au realizat o acțiune de a  atrage atenția comunității academice asupra unui fapt cunoscut dar mai puțin mediatizat.


Masa rotundă ,, Lumină din lumină”

În spațiul european, bibblioteca, în accepțiunea clasica a termenului, începe să funcționeze odată cu înființarea pe lângă mănăstiri a școlilor destinate copierii manuscriselor, funcționând până la apariția universităților. 
În acest context, un elogiu CARȚII ȘI BIBLIOTECII, a  găzduit masa rotundă cu genericul  ,, Lumină din lumină” moderată de Angela Mocanu, administrator al bibliotecii digitale.
Aspectele din istoria scrisului și a cărții au fost subiectele puse în discuție. De o mare valoare bibliofilă a fost prezentarea cărților rare și vechi datate începând cu anii 1700 la tipărirea cărora s-a utilizat alfabetul chirilic român.
Participanții la masa rotundă au exprimat concluzia că această activitate s-a dovedit a fi una utilă, schimbul de idei produs fiind de deosebită valoare.

Bilanțul realizărilor profesionale și a activității de parteneriat

Săptămâna Ușilor deschise la Biblioteca UCCM s-a finalizat cu comunicarea ”Bilanțul realizărilor profesionale activității de parteneriat”  prezentată de Raisa Șveț, șefa Bibliotecii.

 

Balinschi Elena, Biblioteca Științifică UCCM

 

 

 

La data de 04 aprilie, în Sala de lectură al Bibliotecii UCCM a avut loc Dezbateri centrate pe prevenirea suicidului cu studenții Colegiului Cooperatist din Moldova.

Suicidul în rândul adolescenților este un fenomen tragic și constituie a doua cauză a mortalității tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Aceasta este una din problemele grave cu care se confruntă societatea în prezent. Mai bine de două ore,  psihologul Oxana Șevcenco, fondatorul Centrului  de Consiliere și formare psihologică “Reflexie”, moderatoarea evenimentului, a purtat  discuții la subiectele: sensul vieții, depașirea fobiilor, factorii care pot duce la suicid (familiali, sociali, individuali) etc. Scopul propus al dezbaterilor cu studenții a fost atins prin  diferite opinii, ceea ce demonstrează că tema a fost dezbătută cu mare  seriozitate.

31.03.2017

La 31 martie 2017, Biblioteca Științifică ASEM a organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” Atelierul de planificare strategică nr.4, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova (Biblioteca Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova face parte acestui proiect), Universitatea din Bergen, Norvegia și Universitatea Transilvania din Brașov, România. Obiectivul  atelierului fiind Prezentarea strategiilor instituționale ale bibliotecilor partenere din proiect,  facilitat de coordonatorii Programe: Mihai Nani și Ana Indoitu Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-MASIST.


La data de 16 martie Biblioteca UCCM a organizat

 

La data de 16 martie, în cadrul Zilei Mondiale a Protecției Consunatorului, Biblioteca UCCM  a organizat o Masă rotundă cu genericul  Protecția și drepturile consumatorilor: între teorie și practică. În ziua când se marchează informarea publică   a importanței, cunoașterii și protejării drepturilor oamenilor în calitate de consumatori, utilizatorii bibliotecii au beneficiat de o lecție foarte captivantă  și  utilă prezentată de dl. S. Lelic, sef adjunct al Agenției Pentru Protecția Consumatorului. Discuțiile cu studenții s-au desfășurat pe subiectul  principiilor de bază cu privire la comportamentul și drepturile consumatorului.

Partea teoretică a activității a fost suplinită cu prezentarea unei mari expoziții de publicații "Protecția și drepturile consumatorilor", publicații ce determină comportamentul consumatorului în procese de cumpărare și consum, aspecte referitoare la terminologia folosită în domeniul cunoașterii și protecției consumatorilor, abordări integratoare a problematicii  privind protecția consumatorilor pe plan național și european.

 

Zi de informare în colaborare cu Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică

Al treilea an consecutiv Biblioteca UCCM în comun cu Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică desfășoară
activități de informare a utilizatorilor. Cu genericul ”Cel informat este protejat”,  la data de 15 martie către Ziua
Mondială a Drepturilor Consumatorilor, colaboratorii  Bibliotecii  Republicane Tehnico-Științifice au expus în Sala
de lectură a Bibliotecii  UCCM o amplă expoziție de documente valoroase: publicațiile Institutului Național de
Cercetări Economice, brevete, standarde, reviste.
Expoziția a fost prezentată de Evelina Jitari, bibliotecar a Sălii publice și Comunicarea Colecțiilor.  WEB - siteul bibliotecii (BRTS)- instrument de promovare și comunicare a fost prezentat de Maria Popovici, sef secție Achiziție și prelucrare cu scopul de a promova, valorifica patrimoniul științific și a informa utilizatorii despre catalogul online și posibilitățile de  consultare și împrumut interbibliotecar a publicațiilor  Bibliotecii  Republicane Tehnico-Științifice.

 

Ziua de 8 martie este

Ziua femeiei este o zi cu cele mai multe sinonime: gingașă,

frumoasă, fermecătoare, dulce, iubitoare, unică, tandră,

sensibilă, tolerantă, enigmatică...

Este o zi,  in  care fiecare femeia își  dorește să fie răsfățată

și iubită.

Este ziua în care femeia este ridicată pe piedestalul unei

regine,  primește flori și cadouri în semn de respect și

mulțumire.

Este ziua care te transformă și te face să vezi numai lumină

și soare.

Cu acest prilej, echipa Bibliotecii,  vine cu felicitari,

urându-vă tărie și curaj, sete de viață și încredere,

dragoste pentru tot ce e mai frumos și sfânt.   Răspândiți

căldură,  iubire și nu uitați că da-ți  sens vieții pe-acest

pământ, că iubirea înnobilează și face viața mai frumoasă

alături de cei dragi!

 

 

Activități de culoare în viața de student

 

În  cadrul Bibliotecii Științifice al Universității Comercial - Cooperatiste din Moldova se desfășoară mereu manifestări care se bucură de

admirație și sunt orientate spre extinderea orizontului de cunoaștere și de formare a personalității cu aptitudini și calități morale.

Activitățile aduc culoare în viața de student și contribuie la dezvoltarea și valorificarea abilităților personale, la promovarea imaginii instituției. Activitățile oferă un cadru de socializare informală, în afara orelor de curs, seminarelor, bazate pe diferite activități menite să facilizeze interacțiunile cu colegii și profesorii. Preocupările  colaboratorilor bibliotecii „țintesc”  depășirea complexelor inerente a studenților,  promovarea valorilor și obiceiurilor cooperatiste și naționale, tradițiile universității, îmbunătățirea abilităților de comunicare în public, încurajarea creativității și cultivarea gândirii critice.

Cenaclul „Zbucium” desfășurat în cadrul Bibliotecii Științifice este o rampă de lansare a

tinerilor talente care  generează activități  destinate studenților îndrăgostiți de carte, de artă, de poezie.  Astfel,  cenaclul a contribuit la relevarea multor studenți talentați cu pasiuni diferite. Aici s-au făcut cunoscute studentele Veronica Munteanu și Elvira Conunov, care sunt  pasionate de poezie și își aștern gândurile pe hârtie în timpul liber.

Veronica Munteanu, studentă an. III, contabilitate

Ochii ei

În ochii ei, e timpu-ncărunțit,

Și tot ce o apasă rămâne amorțit.

În ochii ei, uitarea geme

Și-n suflet plânge o durere.

În ochii ei,  seninul este înfinit

Și doar singurătatea o-aude lăcrămând.

În ochii ei, i-o așteptare lungă

Ce bătrînețea departe i-o alungă.

În ochii ei, arde o lumină

Ce-și strigă pruncii ca să vină.

În ochii ei, dorința mai pulsează

Și sufletul o vizită visează.

În ochii ei, copilăria mai trăiește

Și tot ce-n viață ne-ncalzește.

În ochii ei, iubirea-i veșnicie

Dăruită curat, copile doar ție.

În ochii ei, copilul e ultima speranță

Iar el își uită mama ce-i dă viață...


DUET

Te-am întâlnit în vis sau chiar aievea

Atât de gingașă și tandră tu erai

Că-n ochii tăi, ca-ntruchiparea Evei

Am regăsit căldura ce de alții ascundeai!

Te-am întâlnit în vis sau chiar aievea

Cu chipul de Luceafăr și sufletul rănit

Pe care, cu inocenta mea iubire

Încerc acum să-l fac eu fericit!

Tu ești lumina ce-n suflet mi-ai adus

Din nou speranța-n infinită

Și dragoste cum înainte nu s-a spus

Și starea mea de fericit!

Tu ești bărbatul care a văzut

Aici în sufletu-mi pribeag

O casă și un așternut

Și te-ai încredințat mie pe veac!

Tu ești minunea ce eu am zărit

Când nimeni nu o observa

Și chiar ma-n cumet să te-alint

Cu totul la superlativ, Zeița mea!

O scumpul meu, a tale versuri

Trezesc în inima-mi vibrații

Și-oi cuceri și universuri

Ca să mă strângi mereu în brațe,

Și  slava voii întâmplării

Când mi te-adus în calea mea

O zi ce n-am s-o dau uitării

Cu dăruire sunt a ta!

Îi mulțumesc și eu fortunei

Pentru minunea care ești

Prin tot ce mie îmi vei spune

Tu dragostea-mi blagoslovești,

Și tot la voia întâmplării

Prin care noi ne-am întâlnit

Îți las sărutul desfățării

Și o chemare-n infinit!

Conunov Elvira studenta an. II, UCCM,  drept

Femeia

Tu, dulce taină a iubirii

Ce crești prin farmec și prin dor,

Lași urme-n lume a nemuririi

Și te ridici ușor spre zbor.


Născută din a tainei șoapte,

Sub reci sclipiri din chip de stea,

Femeia-i taina  nemuririi,

Un înger peste viața ta.

Un diamant ce oglindește

În taină nopțile de dor,

Un înger dulce ce plutește

Ca visul dulce de ușor.


Actriță pe a vieții scenă

În rol de mamă și iubită,

Tăcută ascunde o dilemă

Zâmbind chiar dacă e rănită.


Dor de mamă

Oprindu-mă din  drumul vieții,

La un popas pre a medita

Un gâng în suflet răscolește,

Un dor de scumpa mama mea.


Un gând de maică ce veghează

Prin clipa rece a unui dor,

Icoană a vieții mele dragă

Și-i de iubiri și griji izvor.


Măicuța, dor ce-n suflet crește

Din nopți vegheate până-n zori,

Din vise dulci și zbuciumate

Și-a amintirilor fior.


Din arta de a iubi...

Din arta de a iubi femeia

E inima ce caldă bate,

Măsurând în ritmul clipei

A iubirii dulce șoaptă.


Coborând ca o lumină

În a dragostei cămașă,

Ce îmbracă-n timpuri clipe,

Dulce șoapte amoroase.


Zâna nopților senine

Ce pe creștet luna paortă,

Strălucind a armonie

A iubirii dulce șoapte.


Femeia

Din minunate flori de mai,

Ființă dragă te-ai născut,

Purtând în nume a lor grai,

Din dragoste pură crescut.


La fel de gingaș precum floarea

E al tău suflet nemărginit

Și  de imensa precum zarea

Senină-i urma ce-ai iubit.


Învolburată priecum marea

Ți-e viața ta, plină de dor

Și de senină precum zarea

E gândul în al vieții zbor.


Sub umbra anilor trecuți,

Pe chipul tău dulce ființă

S-au ofilit de doruri flori,

Din a tăcerii clipe, suferințe.

 

Mamă

Chipul tău mamă,                              

O oglindă, a timpului ce trece,

Prin plete-ți  lin neaua albă

Și-a depărtărilor lumi rece.


În ochii tăi, mamă,

Timpul cărări a schițat,

O cărare ce duce spre fată

Și alta spre un băiat.


În inima ta, mamă,

Iubirea o flacară aprinde,

Din  dorul ce ascunde  năframa,

Amintirea ce neguri se prinde.


Gândul tău, mamă,

Rugăciune peste viața la ai tăi copii,

Ce așterne a frunzei aramă,

Peste clpe născute din bucurii.


Dorul tău, mamă,

Ecou în lumea străină și rece,

Ce străbate a depărtării  hotare

În urma timpului  ce trece.

 

Dor de țară

Din depărtări ades răsună

Un dor de graiul pământesc,

O doină dulce, o vatră arde,

Frumosul grai molovenesc.

Din doruri plină  de fiori

Doinește în a doinei ploi,

Pe aripa de amintiri,

Frumoase clipe de iubiri.

Un dor de țară ades răsună

În filele de amintiri,

Un dor de casă ce ne-adună

Lângă părinții ce așteaptă să vii.


Poeții

Născuți din doruri și din clipe,

Scăldați în tainica tăcere,

Ei răscolesc în amintire

A clipei salbe de mărgele.

Ei plâng în umbre, în orice clipă

Cu lacrimi ca de poezii,

Se nasc din vremuri sub aripa

A veșniciei amintiri.

Îi vezi  veghind prin geamuri în tăcere

Și căutînd în urmă, par a umbre vii,

Ce-apoi  cu pași sfioși a regăsirii

Le pune, pun în rime suflet, în ritmurile vii.

Răniți de rătăcire  ei se întoc  trufași,

Un vis, o amintire

În care poți să lași,

Trăiri și sentimente, cu care te cuprinzi.

 

Mihai Eminescu, sărbătorit la UCCM

 

La 167 de ani de la nașterea "poetului nepereche" Mihai Eminescu,  Biblioteca Științifică UCCM a vernisat o vastă expoziție de carte cu genericul „Lumina astrului etern”. Timp de două zile ușile bibliotecii au fost larg deschise pentru toți cei care au dorit să-i treacă pragul. Cei interesați au avut posibilitatea să i-a cunoștință de publicațiile expuse la expoziție.  Pe fundal muzical, după versurile  poetului, utilizatorii au vizionat imagini, facând un scurt popas la muzeul din Botoșani și Ipotești  la casa părintească unde și-a petrecut copilăria poetul.

Elevii Clegiului Cooperatist au asistat la o emoționantă  incursiune în universul operei eminesciene prezentată de E.Balinschi colaboratoarea bibliotecii   și L.Mocanu, profesoara de limbă și literatură română. Întregul mesaj al evenimentului a fost un imbold la lectură și la valorificarea operei astrului etern Mihai Eminescu.

 

Atmosferă de sărbătoare !

Pentru a face o nouă chemare la bibliotecă, echipa Bibliotecii  ştiinţifice UCCM a acţionat prompt, crescînd în bibliotecă un brad  ştiinţific, urînd tuturor utilizatorilor ca sărbătorile fermecătoare de  iarnă să-i găsească veseli, fericiţi şi mulţumiţi de realizările acestui   an.